MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Actueel - nieuws over en uit de GGz

UITsluiten of INsluiten?

Neurodiversiteit in het volwassenenonderwijs

Mensen zijn verschillend aan de buitenkant, aan de binnenkant en dus ook in de manier waarop zij denken. In het reguliere en vakonderwijs, ROC, MBO, HBO, WO, blijkt het soms nog lastig om voldoende in te spelen op de diversiteit bij studenten om hun specifieke talenten te benutten. Dat levert onnodige uitval op, terwijl docenten en schoolleiding graag iederéén de mogelijkheid bieden om met plezier een goed scholingsresultaat te behalen.

Op dit congres krijg je concepten én praktische middelen aangereikt om de neurodiversiteit en daarmee de verschillende talenten en manieren van denken en informatieverwerking van je studenten te begrijpen en te benutten.

Doelgroepen: Opleidingsmanagers binnen bedrijven, aanbieders van MBO, HBO en WO, bedrijfsopleidingen, gemeenten, studentendecanen, zorgcoördinatoren EN studenten.

Lees verder
Lees verder op impulsenwoortblind.nl

Datum 17 november 2017 09:00 - 17:00

Details

Plaats Nijkerk
Laatst bewerkt op: 1-2-2018 15:48