MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Agenda

Selfruggie. Mam, heb ik dat?

Symposium over invloed van kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheid en hun ouders op het gemeentelijk jeugdbeleid.

Het doel van het Symposium is om medezeggenschap te bevorderen van ouders en jongeren en kinderen met psychische kwetsbaarheid in de gemeentelijke beleidsvorming en –uitvoering.

Waar is medezeggenschap van ouders, jongeren en kinderen in het gemeentelijk Jeugdbeleid goed geregeld? Wat zijn de ontwikkelingen? Wij informeren je op het symposium over actualiteiten, de knelpunten en we praten over oplossingen met mensen uit de praktijk. We bieden je concrete handvatten om medezeggenschap in jouw gemeente nog beter vorm te geven.

Workshops ronde 1

Pgb in de Jeugdwet – is dat er nog wel?. Met Kristine Durksz | Per Saldo en Willeke van den Hoek | Taskforce Ggz (DEZE WORKSHOP IS VOL)

Yes we can! Jeugdigen betrekken is wél mogelijk! Met Jenny de Jeu | MIND Landelijk Platform GGz

Inzet ervaringsdeskundigheid bij Jeugdbeleid en in de Jeugdhulp. Met Experienced Experts (DEZE WORKSHOP IS VOL).

Ouders praten mee over lokale ontwikkeling sociaal domein. Met Nely Sieffers | Voorzitter Utrecht West Ouderplatform

Straatadvocaat Jeugd / zwerfjongeren. Met Straatadvocaat Jeugd van ZOG Midden Holland (GEANNULEERD)

Workshops ronde 2

Het JongerenNetwerk in de gemeente… . Met Angelo Beșikçi Projectleider van het JongerenNetwerk

Onafhankelijke cliëntondersteuning voor jongeren en ouders. Met Nederlands Jeugd Instituut en Linda Stomphorst | MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (DEZE WORKSHOP IS VOL).

U2BHeard!, het cliëntenplatform voor en door kwetsbare jongeren in Utrecht. Met jongeren van U2B Heard!

Adviesvangers voor gemeenten. Met de adviesvangers en Tina Bakker | Landelijk Overleg Cliëntenraden (DEZE WORKSHOP IS VOL).

JONG doet mee! Platform van de jongeren uit de jeugdhulp en de samenwerkende gemeenten in de regio Den Haag.

Aanmelden

Meld je direct aan

Datum 29 mei 2017 13:00 - 17:00

Details

Plaats Observant, Amersfoort
Laatst bewerkt op: 18-6-2015 11:44