MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


brieven en reacties

Een selectie van brieven, reacties, standpunten en vragen van het Landelijk Platform GGz, gericht aan diverse politieke organen.

2016

17-03 Brief LPGGz n.a.v. wetsvoorstel Maatregelen voor selectieve woningtoewijzing obv screening

2015

30-11 Notitie AO Wmo en ggz 'Ruimte voor initiatieven van mensen met psychische kwetsbaarheid is noodzakelijk'
27-11 Reactie LPGGz op Nivel-rapport Inzicht in zorgmijden
27-11 Input patiŽnten- en cliŽntenorganisaties voor AO decentralisatie Wmo
09-09 Gezamenlijke brief jongeren- en cliŽntenorganisaties aan gemeenten 'Aansluiting hulp 18‐/+ in het gemeentelijk beleid' 
04-09 Inbreng LPGGz AO decentralisatie Wmo/Wlz 9 september
02-09 Inbreng PG-organisaties AO decentralisatie Wmo/Wlz 9 september
02-09 Inbreng PG organisaties AO Jeugd
17-07 Brief LPGGz aan vaste kamercommissies VWS en V&J over Jeugdwetfacturen 
30-06 Reactie LPGGz op kamerbrief minister Schippers aanpak ‘verwarde personen’ 
24-03 Brief aan Tweede Kamercommissie VWS en OCW AO bekostiging Zorg in Onderwijs toon HTML-versie van het document
04-03 Brief aan Tweede Kamercommissie VWS inbreng AO zorgverzekeringswet 
20-01 Brief aan Ministerie VWS van gezamenlijke partijen inzake advies zinl DSM 5 en pakket 
20-01 Gezamenlijke brief LPGGz en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie aan Vaste Kamercommissie VWS t.a.v. Ouderbijdrage in de kinder- en jeugdpsychiatrie 
19-01 Gezamenlijke brief LPGGz en andere partijen aan Vaste Tweede Kamercommissie VWS t.a.v. Ouderbijdrage Jeugdwet 

2014

27-11 Brief aan Vaste Tweede Kamercommissie SZW 'Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten'
27-11 Bijlage bij brief aan Vaste Tweede Kamercommissie SZW 'Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten'
05-12 Kamerbrief Behandeling wetswijziging 33 362
28-11 Brief LPGGz, GGZ Nederland, NIP en NVvP aan vaste Kamercommissie VWS t.a.v. Ouderbijdrage
28-11 Brief aan vaste Kamercommissie VWS t.a.v. Transitie Langdurende zorg
12-11 Brief aan vaste Kamercommissie VWS t.a.v. Begrotingsbehandeling 2015 
24-09 Brief aan vaste Tweede Kamercommissie VWS over transitie jeugdhulp
29-08 Reactie cliŽntenorganisaties Wet langdurige zorg 1 sept 2014
25-06 Gezamenlijke brief van LPGGz, NIP en NVvP Algemeen Overleg stelselherziening jeugd
18-06 Brief aan vaste Tweede Kamercommissie VWS over wetsvoorstel over de vrije artsenkeuze, de verticale integratie en het PGB in de zorgverzekeringswet
09-05 Brief aan vaste Tweede Kamercommissie VWS over langdurige intramurale ggz-zorg
14-04 Position paper LPGGz / Ypsilon rondetafelgesprek Wet langdurige zorg (Wlz) 


 

Laatst bewerkt op: 18-3-2016 12:23