MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


De afgelopen twee jaar heeft Ypsilon de Psysalons ...

De afgelopen twee jaar heeft Ypsilon de Psysalons met succes uitgeprobeerd.

Psysalons' zijn een laagdrempelige ontmoetingsgelegenheid, bedoeld voor cliŽnten, families en naasten om lotgenoten te treffen, contacten te leggen, kennis op te doen en in bijeenkomsten te werken aan eigen empowerment. De ervaringen van deelnemers waren erg positief. Het is laagdrempeliger en door de naam minder stigmatiserend.

Er is veel interesse voor de Psysalon vanuit andere organisaties zoals Bureaus Mantelzorg, Steunpunten mantelzorg, herstelwerkplaatsen, familievertrouwenspersonen en CliŽntenraden. Via deze kanalen bereikt Ypsilon familieleden en cliŽnten die zij anders niet bereikt. Met het toegekende bedrag wil Ypsilon zich komend jaar richten op regio’s waar cliŽnten- en familieorganisaties voor de buitenwereld nog nauwelijks zichtbaar zijn. 

Door de organisatie van een serie Psysalons zetten de regionale cliŽnten- en familieorganisaties zich weer op kaart, ontstaan er verbindingen tussen de organisaties en mensen in de regio die te maken hebben met psychische kwetsbaarheid en ontstaat er nieuwe energie. Van elke bijeenkomst/thema wordt een affiche gemaakt, een uitnodiging, een draaiboek met daarin interviewvragen en handouts, kortom een kant-en-klaarpakket dat anderen kunnen gebruiken om een vergelijkbare bijeenkomst te organiseren.

Meer weten, meedoen of ook een Psysalon starten? Neem dan contact op met Marjo Markx, .

Meer informatie: www.psysalon.org 

Laatst bewerkt op: 30-1-2017 13:12