MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Generieke module Psychische klachten in de huisar...

Generieke module Psychische klachten in de huisartsenpraktijk

De Generieke module Psychische klachten in de huisartsenpraktijk is op 16 januari verschenen. Deze biedt de huisarts en POH-GGZ handvatten voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiŽnten met psychische klachten en hun naasten in de praktijk.

Psychische klachten hangen vaak samen met levensgebeurtenissen, levensfaseproblematiek of problemen met werk of in de privťsfeer en zijn vaak tijdelijk. Het verhaal kunnen vertellen aan iemand die luistert zonder oordelen en met empathie, is in veel gevallen een belangrijk onderdeel van de behandeling. Huisarts en patiŽnt definiŽren samen het probleem en kiezen de behandelingsaanpak. “Vaak kunnen psychische klachten in de huisartsenpraktijk worden behandeld”, aldus projectleider MariŽlle van Avendonk (NHG). De nieuwe module biedt handvatten waarmee de huisarts en de POH-GGZ samen met volwassen patiŽnten tot passende zorg kunnen komen. Deze zorg richt zich op het versterken van de gezondheid, het voorkomen van verdere ontregeling die de kans op een psychische stoornis vergroot, en het tijdig onderkennen van ernstige beelden.
De module raakt alle zorgstandaarden die worden ontwikkeld en is specifiek afgestemd op een aantal andere generieke modules waarmee dit onderwerp nauw samenhangt. Zoals de Generieke module Vroege opsporing psychische klachten, Generalistische diagnostiek en behandeling in de generalistische basis-GGz, en de Landelijke GGz samenwerkingsafspraken.”

Dagstructuur
Een normaliserende aanpak, zonder gebruik van medische diagnoses, draagt bij aan het versterken van het zelfbeeld en de zelfredzaamheid van de patiŽnt. Soms is ťťn consult voor een patiŽnt genoeg om op eigen kracht verder te kunnen.
De aanpak is altijd gericht op herstel van de dagstructuur met aandacht voor slapen, (gezonde) voeding, beweging, ontspanning en zo mogelijk werk of andere dagactiviteiten. Volledig werkverzuim is lang niet altijd noodzakelijk; passend werk bevordert de gezondheid vaak.

Waar te vinden
De volledige versie van de generieke module vindt u op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz onder Standaarden. Lees ook het interview waarin MariŽlle van Avendonk de module toelicht.

Thuisarts
Op Thuisarts.nl zijn naar aanleiding van deze module de relevante teksten voor patiŽnten over psychische klachten aangepast en aangevuld.

Psychische klachten bij volwassenen
• Ik heb psychische klachten. Van wie krijg ik hulp?
• Ik heb een ernstige psychische crisis
• Ik maak me zorgen om iemand met psychische klachten
• Ik ondersteun iemand met ernstige psychische klachten


Laatst bewerkt op: 7-2-2017 14:03