MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Regie in de regio - nieuwsbrief juli 2016

 

http://img.ens-mail8.net/uwvx_Headernieuwsbriefregieinderegio5.png

 

Nieuwsbrief juli

 

 

 

Het programma Regie in de regio zet zich in voor meer ruimte en een sterke stem voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen wij samen met mensen met een psychische kwetsbaarheid, hun naastbetrokkenen, belangenorganisaties, raden en sleutelpersonen in de regio. In deze nieuwsbrief vind je informatie over relevante ontwikkelingen voor mensen die op regionaal niveau actief zijn. De nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar.

 

Lees meer over Regie in de regio op de website van het LPGGz

 

 

 

Factsheet Gemeenten en mensen met een psychische kwetsbaarheid 

 

Op verzoek van een aantal regionale cliŽntenorganisaties, familieraden en adviesraden sociaal domein heeft Regie in de Regio een factsheet gemaakt voor gemeenten. In deze factsheet gaan we in op wie de mensen zijn met een psychische kwetsbaarheid, hoe divers de wensen en behoeften eruit zien, welke verantwoordelijkheid de gemeente voor hen heeft en welke rol regionale cliŽnten- en familieorganisaties hierbij kunnen spelen.

 

Download de Factsheet Gemeenten en mensen met een psychische kwetsbaarheid

 

 

 

 

Pillarpost: digitaal platform voor lotgenoten

 

Of het nu een overheid is die steken laat vallen, hulpverleners die niet naar behoren hun werk doen of dat je collega’s vinden dat ze jou als pispaaltje moeten gebruiken, het zijn situaties die flinke invloed op je leven kunnen hebben. Laat het niet zover komen dat het je hele leven gaat beheersen of op zijn kop zet maar praat erover. Op pillarpost.org kun je niet alleen (anoniem) je ervaringen delen met lotgenoten, maar ook onderling je frustratie, boosheid, onmacht, verdriet, etc. delen.

 

Lees verder op de website van het LPGGz

 

 

 

WONEN

 

 

 

Kamerbrief opvang en beschermd wonen

 

Staatssecretaris Van Rijn heeft een uitgebreide brief naar de Tweede Kamer gestuurd over maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

 

Lees onze samenvatting van de belangrijkste punten

 

 

 

Wat zijn jouw ervaringen met de toekomst van beschermd wonen?

 

In sommige gemeenten hebben mensen die beschermd wonen een brief gekregen dat zij moeten verhuizen omdat hun organisatie voor beschermd wonen een ander beleid gaat voeren. Loop je hier ook tegen aan? Of heb je andere signalen en zorgen over beschermd wonen? Laat het weten, dan kunnen we kijken wat we hierin kunnen betekenen!

 

Mail Greetje Senhorst en Marry Mos: g.senhorst@platformggz.nl, 

 

 

 

Doe mee met de Meldactie Wonen

 

Heb jij of heeft iemand in je omgeving een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening en wil je je ervaringen met zelfstandig wonen doorgeven? Doe dan mee met de meldactie en vul de vragenlijst in!

  

Lees verder op de website van het LPGGz

 

 

 

Handreiking Kwaliteitseisen Beschermd wonen en opvang

 

Gemeenten en zorgorganisaties zijn samen verantwoordelijk voor goede kwaliteit en hebben daar een gedeeld belang bij. Kwaliteitseisen zijn een belangrijk onderdeel van de aanpak waarmee gemeenten hun Wmo-beleidsplan beter kunnen uitvoeren. Daarom ontwikkelde de VNG kwaliteitseisen voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

 

Lees verder op de website van het LPGGz

 

 

 

33 nieuwe parels

 

33 nieuwe parels die wonen, werken, leren, dagbesteden, sporten en samenleven voor velen verrijken. Dit boek is een vervolg op '33 goede voorbeelden' in het leven van mensen die langdurig in een ggz-instelling verblijven.
 
Lees verder op de website van het LPGGz

 

 

 

Aanpak personen met verward gedrag' in de regio 

 

Begin juli heeft het ‘aanjaagteam verwarde personen’ zijn tweede tussenrapportage uitgebracht. In de rapportage constateert het aanjaagteam dat er volop beweging is rond betere ondersteuning, zorg en straf voor mensen met verward gedrag, maar dat nog nergens sprake is van een geheel sluitende aanpak.

 

Lees verder op de website van het LPGGz

 

 

 

Bestrijd stigma in jouw regio, dien een project in

 

Stigmabestrijding blijft hoogst noodzakelijk, ook of misschien wel juist in wijken. Ben je een cliŽnt- of familieorganisatie? Wil je met je organisatie en/of in samenwerking met een lokale organisatie een project uitvoeren op het gebied van (zelf)stigma? Dan kun je een projectaanvraag in te dienen bij Samen Sterk zonder Stigma.

 

Lees verder op de website van het LPGGz

 

 

 

Verdiepingsbijeenkomsten Jeugd

 

In 2016 organiseert de Monitor Transitie Jeugd regionale/ lokale verdiepingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten gaan ouders en jongeren onder leiding van een gespreksleider in gesprek over de meldingen. Bent u geÔnteresseerd in een verdiepingssessie met ouders en jongeren in uw regio?

 

Mail voor meer informatie naar

 

 

 

Werk mee aan PG werkt samen Arbeid

 

Vind je het leuk om te schrijven, themacafťs te organiseren of mee te denken met een training? Voor ‘PG werkt samen Arbeid’ zoeken we nog mensen die praktisch mee willen helpen, bijvoorbeeld om goede voorbeelden, pilots rond arbeid te vinden en te beschrijven.

 

Lees verder op de website van het LPGGz

 

 

 

Subsidie-mogelijkheid: Dela goede doelen fonds

 

Het Dela goede doelen fonds financiert projecten waarin mensen met een beperking vrijwilligerswerk doen. Dat gebeurt natuurlijk volop binnen regionale cliŽntenorganisaties.

 

Meer informatie op de website van Dela

 

 

 

INTERESSANTE BIJEENKOMSTEN

 

 

 

17 september: Waanzinfeest (Amsterdam)

 

Tijdens het Waanzin Festival belichten filosofen, gedragswetenschappers, ervaringsdeskundigen en kunstenaars vooral de bijzondere kanten van gekte en dagen we u uit om wat vaker buiten de lijntjes te kleuren. Spreker is onder andere: Lisa Appignanesi.

 

Meer informatie op www.filosofie.nl

 

 

 

21 september: Vervolgconferentie Over de brug (Utrecht)

 

Hoe gaan wij een derde meer herstel voor mensen met ernstige psychische aandoeningen bereiken? Op 21 september organiseert Phrenos met gemeenten, GGz-aanbieders, zorgverzekeraars en cliŽnten- en familie-organisaties een Vervolgconferentie 'Over de brug'. Voorzitter is: prof. dr. Pauline Meurs.

 

Meer weten of meedoen? Neem dan contact op met Fons van de Kar: .

 

 

 

22 september: Seminar De Arbeidsmarkt (Amersfoort)

 

Op dit seminar maak je kennis met initiatieven van de diverse (cliŽnten)organisaties op het gebied van (arbeids)participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hoe gaat dit binnen de gemeente, hoe kun je samenwerken en mogelijkheden om erkenning te krijgen voor je activiteiten.

 

Lees verder op de website van het LPGGz

 

 

 

17 november: Jaarcongres Participatie en herstel (Amsterdam)

 

Het werk van veel professionals die werkzaam zijn in (o)ggz is sinds de transitie veranderd. Sinds hervorming en ambulantisering in ggz-zorg is de koers veel meer gericht op participatie en herstel. Welke ontwikkelingen zijn voor u belangrijk?

 

Lees verder op www.participatieherstelcongres.nl

 

 

 

12 en 13 december: Meet the Xperts IV (Antwerpen)

 

Meet the Xperts wordt georganiseerd door Brenda Froyen, Jerry Allon, Toon Walravens, Harry Gras, Rokus Loopik en Astare Zorg. In de grote theaterzaal staat weer een heuse GGZ Info Market. En op loopafstand, in andere theater locaties vinden allerlei bijzondere activiteiten plaats.

 

Lees verder www.meetthexperts.nl

 

 

 

Wil je je aan-of afmelden voor deze nieuwsbrief? Dat kan via deze link.

 

Heb je nieuws uit jouw regio dat je graag met anderen wilt delen? Meld het dan aan Marry Mos,

Landelijk Platform GGz 
Maliebaan 87
3581 CG Utrecht

030-236 37 65

 

www.platformggz.nl

 

Laatst bewerkt op: 8-8-2016 10:38