MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Twee nieuwe programmas

Twee nieuwe programma's

MIND wil graag de achterban van MIND Landelijk Platform versterken. Dat doen we dit jaar via twee programma’s: een programma waarbij de lidorganisaties van MIND Landelijk Platform subsidie kunnen krijgen voor strategieplannen en een programma voor versterking van de regionale en lokale organisaties.

A. Programma Subsidie Strategieplannen voor de lidorganisaties/leden

De Strategieplannen zijn de speerpunten die eerder dit jaar naar voren zijn gekomen in het overleg tussen de lidorganisaties en de afdeling Beleid. De achterliggende gedachte is om de lidorganisaties nauwer te betrekken bij het beleid. Door samen speerpunten te benoemen, deze uit te werken in strategieplannen en vervolgens afspraken te maken over de inzet van tijd en geld, willen we beter aansluiten bij het beleid en de behoefte van de lidorganisaties. Het is daarbij de bedoeling dat binnen elk plan meerdere lidorganisaties samenwerken, waarbij ťťn organisatie penvoerder is. Om de strategieplannen goed van de grond te tillen heeft MIND besloten om maximaal € 15.000 subsidie per strategieplan beschikbaar te stellen.

De afgelopen weken zijn de randvoorwaarden, criteria en procedure uitgewerkt. In september gaan we de leden verder informeren over het uitwerken van de plannen en begroting. De afdeling Beleid zorgt bij de uitwerking voor de ondersteuning. Het proces wordt verder vormgegeven via Sharepoint. Het streven is om half november de plannen binnen te hebben, zodat we begin december een besluit kunnen nemen over de financiering.


B. Programma Subsidie Regie in de regio

Er komt een vervolg op het succesvolle programma van Regie in de Regio, waarbij een subsidie verstrekt wordt aan regionale cliŽnten- en familieorganisaties die zich richten op mensen met een psychische kwetsbaarheid. De doelstelling is om de regionale stem van deze cliŽnten- en familie-organisaties te versterken. Vorig jaar ging het daarbij om projecten die een bijdrage leverden aan regionale samenwerking, of trainingen die het werk van cliŽnten- en familie-organisaties konden versterken. Projecten waar de stem van cliŽnten- en familie-organisaties nog minder sterk was, kregen daarbij voorrang. In totaal zijn vorig jaar 15 projecten ondersteund.

We gaan in de tweede helft van 2017 deze call herhalen. Naast lopende activiteiten willen we vernieuwende projecten die ook interessant zijn voor andere organisaties financieren.
Op dit moment worden de randvoorwaarden, criteria en procedure uitgewerkt. Later in september gaan we de regionale organisaties informeren hoe ze een subsidieaanvraag in kunnen dienen voor dit programma. Het streven is om eind oktober alle aanvragen binnen te hebben, zodat we begin december een besluit kunnen nemen over de toekenning.

Laatst bewerkt op: 13-9-2017 16:08