MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Uitgelicht regionaal initiatief: Fries Netwerk GGZ

Uitgelicht regionaal initiatief: Fries Netwerk GGZ


Stichting AanZet heeft in samenwerking met Oebele Herder (Taskforce GGZ) het voortouw genomen in de oprichting van het Fries Netwerk GGZ (FNGGZ). Het netwerk is bedoeld voor organisaties van (voormalig) ggz-cliŽnten en daarbij betrokkenen: cliŽntenraden, familieraden, belangenorganisaties, zelfhulpgroepen e.d. in de provincie Frysl‚n. Doel van het netwerk is om gemeenten en bijvoorbeeld zorgverzekeraars te beÔnvloeden en te adviseren inzake beleid en besluit rond ggz-vraagstukken.

Het netwerk kent een bijzondere opbouw. Het Fries Netwerk GGZ is een beweeglijk netwerk. Dat betekent dat er rond thema’s, die voortkomen uit de leden van het netwerk, tijdelijke expert- en werkgroepen opgezet worden. Een themagroep verzamelt informatie, trekt wellicht een conclusie en brengt haar bevindingen digitaal in het netwerk naar buiten. Daarna heft een themagroep zich weer op. Daar waar het netwerk het nodig vindt, kan een advies van een themagroep met gemeenten, zorgverzekeraars, adviesraden worden gecommuniceerd.
Op deze manier wordt het Fries Netwerk GGZ geen statische adviesgroep maar een betrokken en flexibel netwerk dat snel in kan springen op vraagstukken die voor de aangesloten cliŽntenorganisaties en cliŽntenraden van belang zijn. 

Op 6 februari was de eerste bijeenkomst in het kantoor van AanZet in Leeuwarden. Er waren maar liefst zo ‘n 20 deelnemers, afkomstig uit allerlei cliŽntenorganisaties. Met elkaar is naar actuele thema’s gekeken en de eerste twee themagroepen zijn ook gelijk ingericht. De uitkomsten van de themagroepen worden digitaal gedeeld en een aantal keer per jaar komt het hele netwerk samen. Het netwerk gaat per direct aan de slag met de thema ‘s:
– van beschermd wonen naar veilig thuis
– regelgeving rond mensen met verward gedrag

Er liggen nog allerlei vraagstukken en thema’ s op de plank, maar afgesproken is dat niet alles tegelijk kan. Door samen op te trekken denken de deelnemers van het Fries Netwerk GGZ een sterk antwoord te kunnen geven op de complexe wereld van zorg en ondersteuning. Bestaande WMO-raden en adviesorganen zullen ook gevoed worden door het netwerk.
Mind Landelijk Platform Psychische Gezondheid ondersteunt het FNGGZ in 2017 om het netwerk actief op de Friese kaart te zetten!
Laatst bewerkt op: 28-2-2017 14:07