MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Persbericht GGZ-instellingen onvoldoende gemotiveerd om separaties verder terug te dringen

Utrecht, 4 juni 2015

De rol van de Inspectie bij het terugdringen van separatie blijft hard nodig. Dit blijkt uit het rapport “GGZ-instellingen investeren in terugdringen separatie” dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vandaag openbaar maakte. De inspectie vraagt zich af of wel alle GGZ-instellingen hun verantwoordelijkheid nemen en voldoende gemotiveerd zijn om separatie terug te dringen. Daarom is het onbegrijpelijk dat de inspectie er op dit moment voor pleit dat instellingen voortaan zelf onderling mogen gaan toetsen. Een terugtrekkende rol van het IGZ is niet op zijn plaats, aldus het Landelijk Platform GGz.

Rol inspectie blijft hard nodig
Het Landelijk Platform GGz is voorstander van kennisdeling en een leercultuur in ggz-instellingen. Dit IGZ-rapport maakt echter duidelijk dat daarnaast harde toetsing nodig is. Uit het onderzoek blijkt dat bij het eerste bezoek van het IGZ ongeveer 30% van de GGZ- instellingen niet voldoet aan de normen om separatie terug te dringen. Ruim 10% van de instellingen heeft zelfs vier bezoeken nodig. Het Landelijk Platform GGz zal er daarom bij de minister van VWS op aandringen dat het IGZ jaarlijks zelf moet blijven toetsen. We zullen ons hiervoor blijven inzetten totdat separatie daadwerkelijk verleden tijd is.

GGZ-instellingen ontbreekt daadkracht
Het Landelijk Platform GGz is van mening dat patiŽnten die ernstig ziek zijn niet eenzaam mogen worden opgesloten. Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz zegt hierover: “Mensen die ziek zijn moeten behandeld worden, niet opgesloten. Dit zijn middeleeuwse praktijken die mensonwaardig zijn. GGZ- instellingen hebben genoeg tijd gehad om beschikbare alternatieve interventies te implementeren.” Er is door de overheid van 2006 t/m 2012 35 miljoen euro beschikbaar gesteld om de praktijk van isoleren te stoppen. Het ontbreekt bij bestuurders van ggz-instellingen nog steeds aan daadkracht om alternatieve methoden instellingsbreed te implementeren. Hiervan zijn jaarlijks 10.000 kwetsbare patiŽnten de dupe. Dit zijn ongeveer 30 patiŽnten per dag. Opgesloten worden in een isoleercel is traumatisch. Er zijn mensen die jarenlang in therapie moeten om deze schokkende ervaring te verwerken.

Oude separeercellen sluiten
Op dit moment gedoogt de inspectie het gebruik van traditionele separeercellen. In 2013 is met alle veldpartijen afgesproken dat separeercellen gesloten moesten worden. Anno 2015 is er nog steeds geen definitieve einddatum bekend. Het Landelijk Platform GGz roept de minister van VWS op tot het maken van dwingende veldafspraken.

Noot voor de redactie: voor persvragen kunt u contact opnemen met Mirjam Drost, persvoorlichter van het Landelijk Platform GGz (06) 199 73 092


Laatst bewerkt op: 4-8-2015 10:19