MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Persbericht Meldactie 'Inzicht in de zorgkosten?'

Utrecht, 9 juli 2015

PatiŽnt wil vooraf de zorgkosten weten om onaangename verrassingen te voorkomen, maar zorgverzekeraars bieden ondoorzichtige informatie achteraf.

Uit de Meldactie “Inzicht in de zorgkosten?” van de patiŽnten koepels het Landelijk Platform GGz, de PatiŽntenfederatie NPCF en Ieder(In) blijkt dat 67% van de mensen vooraf een indicatie wil hebben van de te verwachten zorgkosten. 52% van de mensen wil dit weten vanwege het eigen risico, anderen vanwege de vereiste betalingen. De vraag van de patiŽnt om vooraf inzicht te krijgen staat in schril contrast met de werkwijze van zorgverzekeraars- of aanbieders: zij sturen de rekeningen of betalingsoverzichten achteraf, en in 42% van de gevallen zijn deze ook nog eens moeilijk te begrijpen en te controleren. Aan de Meldactie “Inzicht in de zorgkosten?” deden 9487 respondenten mee. Van de 42% van de mensen die de betalingsoverzichten niet begrijpen, zegt 29% de declaraties niet te kunnen koppelen aan de zorg die is verleend en 19% de gebruikte medische termen op het overzicht niet te begrijpen.

Aanbevelingen: transparantie en inzicht moet in 2015 verbeterd zijn
De drie landelijke patiŽntenkoepels dringen er bij de minister op aan dat nog dit jaar betere afspraken worden gemaakt met zorgverzekeraars om de informatie en transparantie te verbeteren. PatiŽnten mogen verwachten dat zij vooraf inzicht krijgen over de te verwachten zorgkosten, en ook achteraf duidelijke overzichten ontvangen die geen vragen meer oproepen.

Inzicht in de zorgkosten en de mate waarin deze vergoed worden, vormen noodzakelijke voorwaarden voor de adequate werking van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (2006) en vormen essentiŽle onderdelen van de transparantieagenda van de minister (2015).

Afzien van zorg door het eigen risico
Het eigen risico is de belangrijkste reden (voor 52% van de respondenten) om vooraf informatie te willen over de kosten van medicijnen, behandelingen of hulpmiddelen. Relatief veel deelnemers (14%) zien af van zorg in verband met het eigen risico. De patiŽnten koepels maken zich ernstige zorgen over de zorgmijders: wat is het gevolg voor het afzien van behandelingen en therapieŽn?

Noot voor de redactie: voor vragen kunt u contact opnemen met de persvoorlichter van het Landelijk Platform GGz, Mirjam Drost (06) 19 97 30 92, PatiŽntenfederatie NPCF Thom Meens (06) 31 68 55 93 en Ieder(In) Rolf Smid (06) 20 74 47 67

Laatst bewerkt op: 4-8-2015 10:10