MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Kamer familieraden


Kamer Familieraden

De Kamer Familieraden behartigt de belangen van familieraden in de ggz op landelijk niveau en fungeert als spreekbuis. We ondersteunen bestaande familieraden, behartigen hun belangen en richten nieuwe familieraden op. Idealiter heeft iedere instelling een familieraad. We willen dat de familie van cliŽnten in de ggz een volwaardige gesprekspartner is in de zorg, behandeling en begeleiding. Het streven is een wettelijk kader voor familieraden in de ggz.

Per 1 januari 2014 zijn de taken van de SLKF ondergebracht in de Kamer Familieraden van het Landelijk Platform GGz.

Organisatie

Het Bestuur van de Kamer Familieraden bestaat uit:

  • Rudi Rikken (interim voorzitter), tevens voorzitter centrale familieraad Pro Persona
  • Rita van Maurik (interim vice-voorzitter), tevens voorzitter Parnassiagroep Rijnmond

Daarnaast werken mee aan de Kamer Familieraden

  • Christien van der Hoeven (coŲrdinator)
  • Irene van Zoeren (ondersteuner)

Visie 

Bij de zorg voor cliŽnten in de ggz zijn drie partijen betrokken: de cliŽnt, de zorgverlener en de familie van de cliŽnt. De Kamer Familieraden ziet de familie als een volwaardige partner in deze triade van de zorg. In de ogen van de Kamer familieraden vervult de familie een maatschappelijke rol met vaak ook een mantelzorgfunctie. De familie biedt meerwaarde in de kwaliteit van zorg en draagt bij aan kostenbesparing.

Ervaringskennis familie 

Ervaringskennis is een ‘nieuw’ soort kennis. Of een soort kennis waar tot voor kort nog maar weinig aandacht voor was. Ervaringskennis is gebonden aan individuen. Dat maakt het lastig om ervaringskennis te bewaren of door te geven. Ervaringskennis bestaat naast professionele kennis, het zijn twee verschillende maar wel gelijkwaardige soorten kennis die volgens de visie van de Kamer Familieraden van essentieel belang zijn in de triade van zorg.

Lees meer over Ervaringskennis van familie

Speerpunten komende jaren

  • Ondersteuning van de familieraden bij de implementatie van de criteria Familiebeleid.
  • Verdere professionalisering van de vrijwilligers actief in de familieraden.
  • Organiseren van professionele ondersteuning van de familieraden door hun ggz-organisatie.

Actueel

14 oktober 2016: Nieuwsbrief Kamer Familieraden
8 april 2016: 'Beste collega-familieraadsleden' - Bericht vice-voorzitter Rudi Rikken
8 april 2016: 13 april Thema-avond 'Gevaren van Sociale Media' Familieraad Gooi en Vechtstreek 
8 april 2016: 12 mei Educatie-avond ‘Voor naasten door naasten’ Familieraad GGZ Breburg
8 april 2016: Traject naastenparticipatie van start gegaan bij Familieraad GGZ Oost Brabant 
8 april 2016: 28 mei Uitreiking Herziene Handleiding Familiebeleid tijdens Landelijke Dag Familieraden
8 april 2016: Denk mee over MIND NL op 28 mei
8 april 2016: Enthousiaste leden gezocht voor werkgroep Programmadagen
8 april 2016: Gezocht: respondenten onderzoek mantelzorgers van familieleden met psychosegevoeligheid
8 april 2016: Workshop ‘Hart voor de GGZ' van Remke van Staveren
8 april 2016: Ster Familiebeleid LPGGz
28 september 2015: Programma Regie in de regio
28 september 2015: Familieraad Rijnmond Parnassiagroep 
28 september 2015 Participatie familieleden in de ggz (Kerngroep GGZ Oost Brabant)
18 september 2015: Familietevredenheidsonderzoek GGZ Oost Brabant
15 september 2015: Familiebeleidsster GGz Drenthe
2 september 2015: Verbinding familievertrouwenspersoon en familieraad (blog Rudi Rikken)
24 maart 2015: Feestelijke uitreiking ster voor familiebeleid (Mantelzorg Leiden)
16 maart 2015: Vice-voorzitter Rudi Rikken stelt zich voor

Contact

Met al uw vragen over de rol en positie van de familieraden in de ggz kunt u terecht bij Rita van Maurik, coŲrdinator Kamer Familieraden:  


 


 

Laatst bewerkt op: 26-1-2017 9:08