MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


28 mei: Uitreiking Herziene Handleiding Familiebeleid tijdens Landelijke Dag Familieraden

Op zaterdag 28 mei organiseert de Kamer Familieraden de jaarlijkse Landelijke Dag. Geheel tegen onze gewoonte in, we organiseren deze dag immers altijd in samenwerking met een familieraad bij de betreffende instelling, houden we dit jaar de dag in Utrecht. Vanwege een speciale reden. De Herziene Handleiding Familiebeleid wordt dan officieel uitgereikt aan Marjan ter Avest, directeur Landelijk Platform GGz, en Ronald Gorter, directeur Fonds Psychische Gezondheid.

De Handleiding Familiebeleid is het resultaat van het project 'Kracht van de Familie in de Triade' (FIT) van de SLKF (voorganger Kamer Familieraden). De recente veranderingen in de zorg maakten een herziening van de Handleiding noodzakelijk. Een werkgroep samengesteld uit leden van de familieraden van RIWIS Apeldoorn, Niek Stoffelsma, GGNet, Marian Rikhof en GGZ Oost Brabant, Chris de Haas, heeft zich over de herziening gebogen. Niek Stoffelsma heeft het herschrijven van de Handleiding op zich genomen. Rita van Maurik coŲrdineerde de werkzaamheden.

Na de in ontvangstneming van de Herziene Handleiding Familiebeleid, geven Marjan ter Avest en Ronald Gorter een interactieve presentatie over MIND NL.

Laatst bewerkt op: 8-4-2016 16:12