MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Enthousiaste leden gezocht voor werkgroep Programmadagen

Voor de werkgroep Programmadagen Kamer Familieraden zoeken wij enthousiaste leden binnen de aangesloten familieraden. Leden die een actieve inbreng willen leveren aan de invulling van de programma's voor de contactdag, de landelijke dag en de jaarlijkse trainingsdag.

Als bestuur en medewerkers van de Kamer Familieraden spannen wij ons in om voor elk van deze bijeenkomsten een interessant en aantrekkelijk programma samen te stellen. Daarbij houden we in grote lijnen rekening met de actualiteit in onze branche, en ook proberen we een vertaalslag te maken van wat de familieraad waar wij zelf lid van zijn (GGZ Centraal, Pro Persona en Regio Rijnmond) zoal bezighoudt. Maar de actieve (en vernieuwende) inbreng van alle andere familieraden, zowel beginnend, als ervaren als zeer ervaren, missen we. En daarvoor hebben we u nodig!

We zijn ervan overtuigd dat iedere familieraad initiatieven heeft ontplooid op basis van onderwerpen die eigen zijn aan de instelling waar zij actief zijn. Het lijkt ons zo mooi de kennis, ervaring en deskundigheid daarmee opgedaan, tijdens een van deze studie(mid)dagen te delen.

Laatst bewerkt op: 8-4-2016 13:48