MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Ervaringskennis

Ervaringskennis van familie in de GGz

Ervaringskennis is een ‘nieuw’ soort kennis. Of een soort kennis waar tot voor kort nog maar weinig aandacht voor was. Ervaringskennis is gebonden aan individuen. Dat maakt het lastig om ervaringskennis te bewaren of door te geven. Ervaringskennis bestaat naast professionele kennis, het zijn twee verschillende maar wel gelijkwaardige soorten kennis.

Kenmerken van ervaringskennis

 1. Ervaringskennis heeft niet de ambitie om waar te zijn, maar wel om bruikbaar te zijn. Het is een set van tips of adviezen over hoe te handelen, waarvan de ontvanger bepaalt of deze voor hem geldig of bruikbaar zijn of niet. De verhouding tussen de gever en de ontvanger van ervaringskennis is gelijkwaardig. Dit is een belangrijk verschil ten opzichte van professionele kennis.
 2. Ervaringskennis gaat over alle levensterreinen, rollen en activiteiten van mensen met een naaste die een psychiatrische aandoening heeft.
 3. Ervaringskennis is nooit af: je voegt meteen je eigen ervaring toe aan de ervaringskennis die je van anderen ontvangt.
 4. Ervaringskennis is overlevingskennis: hoe leef je met een naaste met een psychiatrische aandoening?

Ervaringskennis kan gebruikt worden:

 • In de dienstverlening aan de achterban (lotgenotencontact) of aan een breder publiek van betrokkenen of geÔnteresseerden.
 • In de belangenbehartiging, bij beleidsbeÔnvloeding, het opstellen van protocollen of standaarden, bij onderzoek etc.

In dit laatste geval worden er meer eisen gesteld aan de representativiteit (validatie) van de kennis. Dat pleit ervoor om ervaringskennis op een systematische manier te verzamelen, valideren, vast te leggen en toegankelijk te maken.

Ervaringskennis en de ervaringsdeskundige

Het simpele feit dat iemand ervaring ergens mee heeft, maakt hem nog niet tot een ervaringsdeskundige. Een goede ervaringsdeskundige:

 • Is zich bewust van zijn deskundigheidsdomein: op welk gebied zit de ervaringsdeskundigheid?
 • Functioneert als rolmodel voor degenen met wie hij werkt.
 • Kan over de eigen ervaringskennis heen kijken en toegang geven tot brede ervaringskennis.
 • Heeft een communicatieve voorsprong.
 • Kan de ervaringskennis van de mensen met wie hij werkt zichtbaar maken, (her)waarderen en vitaliseren.
 • Maakt de verbinding tussen de mensen met wie hij werkt en de reguliere/professionele setting.

Laatst bewerkt op: 3-4-2014 11:11