MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Familiebeleid

Het Landelijk Platform GGz maakt zich hard voor familiebeleid

Het is bekend dat optimale betrokkenheid van familie bijdraagt aan het herstel van de
cliŽnt. Maar dat is slechts ťťn kant van de medaille. Goede ondersteuning van familie
is de andere; hiermee kan worden voorkomen dat zij later zťlf een beroep moeten doen
op hulpverlening. Je kunt stellen dat familie een onmisbare schakel is in de zorg.

Helaas staat bij veel zorgaanbieders familiebeleid nog te weinig op de agenda. In 60% van de
ggz-instellingen is het zelfs onderbelicht. Daarom maakt het Landelijk Platform GGz
zich hard voor familiebeleid.

Lees meer op onze themapagina over familiebeleid.

Wat houdt familiebeleid in?

Familiebeleid heeft betrekking op de relatie tussen GGZ-instelling en de familie. In familiebeleid
wordt vastgelegd op welke voorwaarden en op welke manier familie van de GGZ-cliŽnt(en) wordt
benaderd en betrokken door de GGZ-instelling, met als doel het verbeteren van het zorgproces. Het verkrijgen van informatie en ondersteuning is nu niet meer afhankelijk van een individuele hulpverlener, maar kan door middel van afspraken met de instelling geregeld worden.

Familiebeleid rust op de volgende twee pijlers:

1. Bejegenen familie en naastbetrokkenen, met de volgende vijf criteria:

  • Informeren
  • Betrekken
  • Begeleiden
  • Ondersteunen
  • Bereikbaarheid hulpverleners

Voor de bejegening van familie en naastbetrokkenen zijn ook richtlijnen opgesteld. Lees meer op onze themapagina familiebeleid.

2. Structuur in de organisatie, met de volgende drie criteria:

Deze criteria zijn beschreven in de Criteria Familiebeleid (gepubliceerd in juni 2011).  


  

Laatst bewerkt op: 3-4-2014 11:01