MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Gezocht: respondenten onderzoek mantelzorgers van familieleden met psychosegevoeligheid

Rose Doolan is student aan de Universiteit van Amsterdam. Zij doet de master medische antropologie en sociologie. Voor haar afstudeeronderzoek is Rose op zoek naar mantelzorgers van familieleden met psychosegevoeligheid. Zij schrijft: "Ik wil graag diepte-interviews houden van een uur over de ervaring van het zorgen. Ik ga zeer zorgvuldig om met de data en verwerk deze anoniem. Het doel van mijn onderzoek is om zichtbaar te maken wat de effecten van hervormingen van zorg zijn op mensen die mantelzorg verlenen, om zo een bewustzijn te creŽren bij zowel medeburgers als bewindspersonen. Het lijkt me bijvoorbeeld een uitstekend idee de resultaten neer te leggen bij staatssecretaris Van Rijn". Wilt u hieraan meewerken? Dan graag reageren vůůr 24 april.

Aanmelden via

Laatst bewerkt op: 8-4-2016 15:51