MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Herziening Handleiding Familiebeleid

Werkgroep herziening Handleiding Familiebeleid

De Handleiding Familiebeleid dateert van 2012. De ingrijpende ontwikkelingen in de zorg en diverse reacties vanuit (beginnende) familieraden maakten het noodzakelijk de Handleiding te herzien en toegankelijker, makkelijker hanteerbaar en leesbaarder te maken.

Leden van de werkgroep

Marian Rikhof (FR GGNet), Chris de Haas (GGZ Oost-Brabant), Niek Stoffelsma (FR RIWIS Apeldoorn, redacteur herzieningen en wijzigingen), Rita van Maurik (Kamer Familieraden, coŲrdinatie).

Hoe heeft de werkgroep de herziening aangepakt?

Er is allereerst gekeken naar een nieuwe opzet van de Handleiding en de bijlagen. Het uitgangspunt hierbij was dat het deel over familiebeleid en de handvatten voor de Familieraad als deel 2 van de nieuwe Handleiding, de kern moesten vormen. Daarnaast is besloten alle verdiepingsinformatie naar de bijlagen te verplaatsen, zodat de Handleiding zelf een redelijk beperkte omvang zou krijgen.

Laatst bewerkt op: 26-5-2016 16:33