MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Traject naastenparticipatie van start gegaan bij Familieraad GGZ Oost Brabant

Afgevaardigden van zes teams nemen deel aan het traject naastenparticipatie. Het traject bestaat uit drie trainingsochtenden, intervisie, afdelingsbezoeken door de trainer en een nazorgtraject. Daarnaast zijn er een aantal deelnemers die alleen de trainingsochtenden volgen. De aandachtsfunctionarissen volgen een train-de-trainer programma om familiebeleid uit te kunnen gaan dragen. Het is de bedoeling dat alle afdelingen van GGZ Oost Brabant een aandachtsfunctionaris familiebeleid hebben. Deze aandachtsfunctionarissen hebben kennis en mandaat om vraagstukken rondom naastenparticipatie aan te kunnen pakken. Na het traject zijn minimaal drie veranderingen geÔdentificeerd en aangepakt.

Ontwikkelingen in de samenleving vragen om een andere kijk op zorg. Instellingen zijn over het algemeen welwillend als het gaat om implementeren van naastenparticipatie, maar de daadwerkelijke implementatie verloopt langzaam. Het ministerie van VWS biedt daarom de mogelijkheid om naastenparticipatie vorm te geven door subsidie. GGZ Oost Brabant en Fontys Hogeschool (beroepsinnovatie Social Work) hebben deze mogelijkheid aangegrepen, hierbij gestimuleerd en ondersteund vanuit de familieraad van GGZ Oost Brabant.

De twee trainers van Fontys komen vers uit de praktijk en hebben ruime ervaring in de ambulante en klinische GGZ. Ben van Riel en Frans van Mil: “We zijn gestart met 17 enthousiaste en energieke deelnemers die een positief kritische kijk hebben op eigen handelen en op ervaringen met betrekking tot naastenparticipatie. Resultaat van de interactieve eerste ochtend was dat de deelnemers concludeerden dat er al veel gedaan wordt in de organisatie, maar dat er zeker nog slagen gemaakt moeten worden. Het bewustwordingsproces is in gang gezet evenals de eerste aanzet tot het maken van doelstellingen ter verbetering.”

Bron: Chris de Haas, ondersteuner Familieraad GGZ Oost Brabant:

Laatst bewerkt op: 8-4-2016 14:29