MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Onze leden

Leden Landelijk Platform GGz

Angst Dwang en Fobie stichting
Hoofdstraat 122, 3972 LD  Driebergen
ADF zet zich in voor mensen met angst- en dwangklachten. Ze verzorgen
lotgenotencontact, geven cursussen, voorlichting en informatie en voeren
onderzoek uit of laten dat doen.

Balans
Weltevreden 4a, 3731 AL De Bilt
Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings
en gedragsstoornissen, zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Zij informeren
en ondersteunen ouders, bevorderen onderling contact en behartigen de
belangen van ouders en kind.

Caleidoscoop
Stationsstraat 79G, 3811 MH  Amersfoort
Caleidoscoop is voor mensen met een dissociatieve stoornis zoals
gedefinieerd in de DSM-IV. Dissociatie is een toestand waarin gedachten,
emoties, waarnemingen, herinneringen buiten het bewustzijn worden
geplaatst, tijdelijk 'niet oproepbaar' zijn, of minder samenhang vertonen.

Depressie Vereniging
Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort
De Depressie Vereniging biedt lotgenotencontact en behartigt de belangen van mensen die een depressie hebben (gehad) en verzamelt ervaringskennis op het gebied van depressie.

Impuls & Woortblind
De verenigingen voor volwassenen met ADHD en ADD (Impuls) en dyslexie (Woortblind) hebben hun krachten gebundeld om zich samen sterk te maken en in te zetten voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie.

Ixta Noa
Postbus 4078, 7200 BB Zutphen
‘Ixta Noa’ (Ik sta nieuw) is een landelijke, laagdrempelige innovatieve
zorgorganisatie die vanuit ervaringsdeskundigheid werkt voor mensen
(en hun naasten) met een psychische stoornis of een verslaving.

Labyrint - In Perspectief

Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort
Stichting Labyrint - In Perspectief zet zich in voor familieleden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Naastbetrokkenen, buren, vrienden en collega’s kunnen ook bij hen terecht.

Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsverslaafden (LSOVD)
Sluispad 16, 8536 VG, Oostzee-Gietersbrug, 0900-5152244 
LSOVD is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich al ruim 25 jaar
actief inzet voor ouders en naastbetrokkenen van drugsverslaafden. Doel
is belangenbehartiging en weerbaarheidvergroting door middel van zelfhulp.

Landelijke Stichting Zelfbeschadiging 
Postbus 140, 3500 AC  Utrecht 
De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging wil zelfbeschadiging als
overlevingsstrategie erkend zien. De nadruk wordt gelegd op het inzichtelijk
maken van de oorzaken en het stap voor stap werken aan controle en het
vinden van alternatieven.

Nederlandse Hyperventilatie Stichting
Agamemnonstraat 25, 1076 LP  Amsterdam
De Nederlandse Hyperventilatie Stichting biedt voorlichting en hulp aan mensen
die lijden aan hyperventilatie en aanverwante angst- en paniekklachten.

Nederlandse Vereniging voor Autisme 
Weltevreden 4C, 3731 AL De Bilt
De NVA is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners
ťn voor alle anderen die in autisme geÔnteresseerd zijn. Zij geven o.a.
voorlichting en doen wetenschappelijk onderzoek.

Stichting Borderline
Postbus 1147, 3500 BC Utrecht
CliŽntenorganisatie behartigt de belangen van mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis. Zij verzorgen lotgenotencontact, geven advies en
bieden schriftelijke en mondelinge informatie.

Stichting Weerklank 
Offenbachlaan 10, 2102 ZL  Heemstede
Stichting Weerklank is een stichting voor en door mensen die stemmen horen
en/of bijzondere psychische ervaringen, psychotische belevingen en buiten-
zintuiglijke ervaringen hebben (gehad).

Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen
Stationsplein 125, 3818 LE Amersfoort
Sinds 1987 zet de vereniging zich in voor mensen met een manisch depressieve stoornis (MDS of bipolaire stoornis) en hun naastbetrokkenen. 

Weet, vereniging rond eetstoornissen
Koperwiekweg 2, 3403 ZS IJsselstein
Weet, vereniging rond eetstoornissen (opvolger van SABN) is dť landelijke patiŽntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving.

Ypsilon
Landelijk bureau Ypsilon, Daendelsstraat 57, 2595 XT Den Haag
Vereniging voor familie van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor 
psychose. Actief op het gebied van zelfhulp, belangenbehartiging
en voorlichting. 

Ook lid worden van het Landelijk Platform GGz?
Neem dan contact op met Hanneke van Ommen, directiesecretaresse  

Laatst bewerkt op: 19-10-2017 17:05