MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Nieuws

Nieuws


23-01-2018 - Wet Verplichte GGz aangenomen door de Eerste Kamer


Lees meer...

22-01-2018 - Veel mensen ontevreden over lokale zorg en ondersteuning

De toegang tot zorg en ondersteuning via de gemeente verloopt voor veel mensen moeizaam. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van PatiŽntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in).
Lees meer...

18-01-2018 - E-healthweek 20 t/m 26 januari


Lees meer...

04-01-2018 - Kamer bant stroomstootwapen uit psychiatrische instellingen

In psychiatrische instellingen van de politie voorlopig geen stroomstootwapen gebruiken. Dat heeft een meerderheid van de Tweede Kamer besloten.
Lees meer...

2017

23-12-2017 - Nieuwe acties om wachttijden ggz aan te pakken

Er komen nieuwe acties om lange wachttijden in de ggz aan te pakken. Dat hebben staatssecretaris Blokhuis en de overlegpartners in de ggz afgesproken.
Lees meer...

12-12-2017 - MIND stuurt brief naar Tweede Kamer over toegang tot de Wlz

MIND Landelijk Platform is blij dat het nieuwe kabinet na jarenlang uitstel werk wil maken van het openstellen van de Wet langdurige zorg voor mensen met een psychiatrische grondslag.
Lees meer...

04-12-2017 - Minder uitkering en veel te weinig werk


Lees meer...

28-11-2017 - Opnieuw toename van dwang in de ggz


Lees meer...

28-11-2017 - MIND stuurt brief naar Tweede Kamer over jeugd-ggz

Op 4 december vergadert de Tweede Kamer over de jeugdhulp. MIND heeft de Vaste Kamercommissie een brief gestuurd waarin wij oproepen om haast te maken met het terugdringen van wachtlijsten voor kinderen en jongeren met psychische aandoeningen.
Lees meer...

27-11-2017 - Inbreng MIND in Algemeen Overleg ggz 29 november


Lees meer...

17-11-2017 - Geef je mening over jouw gemeente

Heb jij te maken met zorg vanuit de gemeente voor jou of voor je kind? Doe mee met de meldactie van MIND, Ieder(in) en PatiŽntenfederatie Nederland.
Lees meer...

09-11-2017 - Voorlopig model verbeteren melding personen met verward gedrag


Lees meer...

09-11-2017 - Spotlightbijeenkomst 7 december in het teken van herstel


Lees meer...

02-11-2017 - Reactie MIND op LHV-rapport wachtlijsten

Uit de vijfde ledenpeiling van de LHV blijkt dat 82% van de huisartsenpraktijken te maken hebben met lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit is een toename van 26% ten opzichte van vorig jaar.
Lees meer...

24-10-2017 - MIND start campagne ‘Weg van de wachtlijst’ samen met GGZ NL en ZN


Lees meer...

20-10-2017 - Met ROM op weg naar betere kwaliteit en transparantie


Lees meer...

19-10-2017 - Participatiedag 4 november: Meer wegen naar werk!


Lees meer...

12-10-2017 - In memoriam: Christ Wesenbeek 1957-2017

Dinsdag 10 oktober 2017 overleed Christ op 60 jarige leeftijd. De cliŽntenbeweging heeft een boegbeeld verloren. Tientallen jaren heeft Christ zich ingezet voor de positieverbetering van ggz-cliŽnten. Hij was daarin vernieuwend en grensverleggend.
Lees meer...

11-10-2017 - Schakelteam voor personen met verward gedrag is nog lang niet tevreden


Lees meer...

11-10-2017 - Regeerakkoord

Dinsdag 20 oktober is het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. Wij hebben de onderdelen die relevant zijn voor onze achterban en mensen met een psychische kwetsbaarheid op een rijtje gezet.
Lees meer...

09-10-2017 - 22 november OpenMIND Festival

Een dag vol herkenning, informatie, vermaak, workshops en inspiratie
Lees meer...

04-10-2017 - Debat over taserwapens en dwang in de ggz


Lees meer...

03-10-2017 - Gezamenlijke aanpak wachttijden ggz

MIND, GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vinden het onwenselijk dat mensen te lang moeten wachten op ggz-zorg en bundelen daarom de krachten.
Lees meer...

02-10-2017 - MIND: NZa moet ingrijpen om patiŽntenstops te voorkomen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet ingrijpen om ervoor te zorgen dat mensen met psychische problemen op tijd de juiste zorg krijgen. Dat zegt MIND in een reactie op het onderzoek van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).
Lees meer...

02-10-2017 - Subsidie voor projecten die regionale organisaties versterken

MIND is op zoek naar projecten die helpen om regionale cliŽnten- en familie-organisaties te versterken, zodat zij hun stem beter kunnen laten horen.
Lees meer...

18-09-2017 - Doe mee aan de enquÍte Crisiszorg en herstel


Lees meer...

14-09-2017 - Kom naar de MIND Familiedag Naasten in kracht op 30 september!


Lees meer...

12-09-2017 - MIND: geen machtsspel over hoofden van patiŽnten heen

MIND reageert geschokt op de berichtgeving van Emergis over een behandelstop voor mensen die bij Zilveren Kruis verzekerd zijn.
Lees meer...

12-09-2017 - Hersteleuroprijzen: 4 herstelinitiatieven winnen 25.000 euro

Op 7 september werden de jaarlijkse VGZ Hersteleuroprijzen uitgereikt. Vier prachtige initiatieven die bijdragen aan herstel van mensen met psychische problemen kregen maarliefst 25.000 euro.
Lees meer...

05-09-2017 - Tasergebruik nieuw dieptepunt in psychiatrie

Een nieuw dieptepunt in het toepassen van dwang. Ontoelaatbaar. Onmenselijk. Zo omschrijven cliŽnten- en familieorganisaties in de GGZ het gebruik van een taserwapen tegen iemand in een separeercel van Bavo Europoort.
Lees meer...

04-09-2017 - Netwerk opgericht over toekomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang


Lees meer...

18-08-2017 - Binnenkort starten de trainingen Maak je sterk voor werk


Lees meer...

17-08-2017 - MIND: mensen met psychische beperking moeten volwaardig mee kunnen doen op de arbeidsmarkt


Lees meer...

10-08-2017 - Vacature beleidsadviseur MIND Landelijk Platform

Wil jij ons team versterken? Wij zoeken een beleidsadviseur voor 24 uur per week in Amersfoort.
Lees meer...

03-08-2017 - Uitspraak rechter in kort geding ROM


Lees meer...

26-07-2017 - Uitnodiging MIND Familiedag


Lees meer...

24-07-2017 - Pamflet Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen


Lees meer...

17-07-2017 - Mensen met complexe zorgvraag raken klem in nieuwe zorgsysteem

Mensen met een complexe zorgvraag moeten vaak enorm veel moeite doen om passende zorg te krijgen.
Lees meer...

13-07-2017 - Wachtlijsten GGz eindelijk serieus aangepakt

De stem van patiŽnten, naasten en ervaringsdeskundigen in de ggz wordt eindelijk gehoord: er is vandaag een bestuurlijk akkoord gesloten waarmee concrete stappen worden gezet in het terugdringen van de wachtlijsten.
Lees meer...

11-07-2017 - Doorontwikkeling ROM: inrichting eigen kwaliteitsinstituut

Vertegenwoordigers van alle partijen in de ggz bereikten op 3 juli een akkoord over de doorontwikkeling van de Routine Outcome Monitoring (ROM).
Lees meer...

11-07-2017 - Wat zijn jouw ervaringen met ondersteuning bij verward gedrag?

Heb jij of heeft iemand in jouw omgeving te maken (gehad) met 'verward gedrag'? Het Schakelteam Personen met verward gedrag wil graag weten hoe jij de zorg of ondersteuning hebt ervaren.
Lees meer...

06-07-2017 - Uitstel Wlz-besluit

Staatssecretaris Van Rijn wil geen besluit nemen over Wlz voor ggz-cliŽnten en schuift het door naar volgend kabinet.
Lees meer...

29-06-2017 - In Memoriam: Berletta Scholten

Op 22 juni overleed Berletta Scholten, coŲrdinator van Basisberaad Roterdam, afdeling van Zorgbelang Zuid-Holland. Berletta was jarenlang een vertrouwd gezicht in de wereld van belangenbehartiging.
Lees meer...

27-06-2017 - Vacature vrijwillige (web)redacteur

Labyrint in Perspectief is op zoek naar een vrijwillige (web)redacteur
Lees meer...

26-06-2017 - Last Man Standing: een terugblik

Op 24 juni stonden 110 mensen op een paal in het Markermeer om aandacht te vragen voor de wachtlijsten, gesteund door nog eens heel veel mensen op de kant.
Lees meer...

22-06-2017 - Doe mee aan onderzoek over werk

Het College voor de Rechten van de Mens onderzoekt wat de ervaringen zijn van mensen met een beperking op het gebied van toegankelijkheid, onderwijs, werk, zelfstandig wonen en deelnemen aan de samenleving.
Lees meer...

20-06-2017 - Noodkreet ouders Emma leidt tot spoeddebat zorg suÔcidale tieners

Woensdag 21 juni is er een spoeddebat over de problematiek rond de zorg aan suÔcidale tieners.
Lees meer...

16-06-2017 - Tijd om wachtlijsten in de jeugd-ggz serieus te nemen

Het verhaal van Emma.
Lees meer...

12-06-2017 - Meld je aan voor de hersteleuroprijs

Organisaties die zich richten op herstel/zelfregie kunnen zich nu aanmelden voor de VGZ-hersteleuroprijs van Zorgverzekeraar VGZ en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.
Lees meer...

08-06-2017 - Meldactie Werk

Werken met een beperking of chronische ziekte, hoe staat het ervoor? De meldactie ‘Werk: stand van zaken medio 2017’ moet antwoord geven op die vraag.
Lees meer...

06-06-2017 - Algemeen Overleg Jeugd 8 juni

Op donderdag 8 juni a.s. vergadert de Vaste Kamercommissie VWS over de zorg en hulp aan kinderen en jongeren. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid heeft de Tweede Kamerleden een brandbrief gestuurd.
Lees meer...

01-06-2017 - ROM en benchmark: visie MIND Landelijk Platform

De discussie over ROM (Routine Outcome Monitoring) heeft de afgelopen tijd de gemoederen flink beziggehouden. Voor- en tegenstanders lieten van zich horen, vaak uit naam van de patiŽnt/cliŽnt. Maar wat vindt die er eigenlijk zelf van?
Lees meer...

29-05-2017 - Strijd tegen wachtlijsten op vele fronten

Het was veelvuldig in het nieuws de afgelopen maanden: de wachtlijsten in de ggz zijn nog steeds veel te lang. Het goede nieuws is dat het probleem nu steeds meer aandacht krijgt en dat er beweging lijkt te komen in de aanpak van wachtlijsten.
Lees meer...

15-05-2017 - Deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer Wvggz

Op dinsdag 16 mei is er een deskundigenbijeenkomst in de Eerste Kamer over de Wet verplichte ggz (Wvggz), de Wet Zorg en Dwang en de Wet forensische zorg.
Lees meer...

09-05-2017 - Wie langdurige zorg zoekt, raakt snel de weg kwijt

Mensen die langdurige zorg nodig hebben, lopen regelmatig tegen tal van problemen aan.
Lees meer...

02-05-2017 - Spotlightbijeenkomst 15 juni: Samen beslissen in de praktijk


Lees meer...

28-04-2017 - Vanavond in Kassa: geen zorg voor volwassenen met jeugdtrauma’s

Vanavond besteedt het programma Kassa aandacht aan de lange wachtlijsten in de specialistische ggz. Marjan ter Avest (directeur van MIND) doet tijdens de uitzending een dringende oproep om actie te komen om de wachtlijsten terug te dringen.
Lees meer...

25-04-2017 - In Nieuwsuur vanavond: directeur MIND over kinderen die geen passende hulp krijgen

Vanavond besteedt Nieuwsuur aandacht aan kwetsbare kinderen die geen passende zorg krijgen.
Lees meer...

25-04-2017 - Vervolgonderzoek School en vriendschappen

Krijgen leerlingen met een beperking op school voldoende steun? Helpen ze elkaar? Dit staat centraal in het onderzoek School en vriendschappen.
Lees meer...

20-04-2017 - 7 inzichten over arbeid als medicijn

De nieuwe Generieke module Arbeid als medicijn helpt behandelaars om werk in te zetten bij behandeling en herstel van geestelijke klachten.
Lees meer...

13-04-2017 - 'Onderwijs niet passend voor kinderen met ontwikkelingsproblemen'

De Inspectie van het Onderwijs heeft te weinig oog voor de kansenongelijkheid die ontstaat doordat kinderen met ontwikkelingsproblemen op school niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
Lees meer...

11-04-2017 - Reactie MIND op 'Agenda voor de Jeugd'

Vandaag is de Agenda voor de jeugd overhandigd aan Kinderombudsvrouw en voorzitter van de SER MariŽtte Hamer, en aangeboden aan woordvoerders van de Tweede Kamer.
Lees meer...

06-04-2017 - 300 mensen staan op tegen lange wachtlijsten in de GGz

Op zaterdag 24 juni gaan 300 mensen meedoen aan het nieuwe event Last Man Standing van MIND. Tijdens dit evenement gaan ze proberen 6 uur lang op een boomstam in het IJsselmeer te staan. Waarom? Voor al die mensen met psychische problemen die op lange wachtlijsten terechtkomen als ze hulp zoeken.
Lees meer...

05-04-2017 - Oproep aan informateur

In een brief aan de informateur doet MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz) een dringende oproep om een aantal knelpunten mee te nemen in de formatiebesprekingen.
Lees meer...

03-04-2017 - Generieke module Acute psychiatrie: heldere verwachtingen en praktische handvatten voor de hele keten


Lees meer...

03-04-2017 - MIND vraagt extra aandacht voor knelpunten kinderen en ouders bij Jeugdhulp

De Transitie Autoriteit Jeugd vraagt aandacht voor een aantal knelpunten in de Jeugdhulp, waaronder de administratieve rompslomp en financiŽle problemen bij jeugdhulpaanbieders. MIND pleit voor extra aandacht voor zaken die jongeren en ouders direct raken, zoals de maandenlange wachtlijsten.
Lees meer...

28-03-2017 - ROM: de GGZ faalt en blijft een black box

De ggz-sector belooft al jaren om inzicht te geven over kwaliteit. Maar nog zonder resultaat. Minister Schippers maakte vrijdag kenbaar dat de dataverzameling over effectiviteit van de ggz niet voldoet aan de wettelijke eisen. GGz Nederland en NVvP stoppen onmiddellijk met het aanleveren van gegevens. We zijn terug bij af.
Lees meer...

20-03-2017 - Agenda voor de Zorg: 'Investeer in vernieuwende zorg'

Investeer in vernieuwende zorg. Dat is de oproep aan een nieuw Kabinet door een brede coalitie van patiŽnten-, cliŽnten- en ouderenorganisaties, zorgverleners, zorgaanbieders, publieke gezondheidsdiensten en zorgverzekeraars.
Lees meer...

09-03-2017 - Deelnemers focusgroepen Samen beslissen in de GGz gezocht

Welke hulpmiddelen kunnen cliŽnten en hun naasten helpen in het proces van Samen beslissen?
Lees meer...

06-03-2017 - Vacatures bij Labyrint-In Perspectief

Er zijn 2 vacatures bij Labyrint-in Perspectief, de stichting voor ouders en naasten van mensen met psychische problemen.
Lees meer...

21-02-2017 - Oproep (ouders van) kinderen/jongeren met een beperking

In het kader van een onderzoek naar school en vriendschappen en de beleving daarvan bij kinderen en jongeren met een beperking zoeken wij ervaringen.
Lees meer...

21-02-2017 - AO PatiŽnten- en cliŽntenrechten 22 februari

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, PatiŽntenfederatie Nederland en Ieder(in) hebben een brief gestuurd naar de Tweede Kamercommissie VWS ter voorbereiding op het AO PatiŽnten- en cliŽntenrechten 22 februari a.s.
Lees meer...

21-02-2017 - Inbreng AO Jeugdhulp 23 februari: passende zorg voor jeugdigen met psychische kwetsbaarheid

Deze donderdag is het laatste Algemeen Overleg Jeugdhulp vůůr de verkiezingen. Kamerleden gaan dan met staatssecretaris van Rijn in gesprek over de stand van zaken binnen de Jeugdhulp.
Lees meer...

17-02-2017 - Petitie stoprom.com

De discussie rond het gebruik van ROM (Routine Outcome Monitoring ) - het regelmatig invullen van vragenlijsten ter ondersteuning van de behandeling in de ggz - wordt met de petitie 'stoprom' flink op scherp gezet. En dat is jammer en onverstandig.
Lees meer...

16-02-2017 - Wet Verplichte GGz aangenomen door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 14 februari 2017 ingestemd met de Wet verplichte ggz. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid staat positief tegenover een aantal uitgangspunten van de Wet verplichte GGz (Wvggz).
Lees meer...

14-02-2017 - Observatiemaatregel definitief van tafel

Vandaag is de Wet Verplichte GGz aangenomen in de Tweede Kamer, maar de Observatieregel is geschrapt. Het wordt dus niet mogelijk om mensen die verward overkomen drie dagen verplicht ter observatie op te nemen.
Lees meer...

09-02-2017 - Lancering GGz-kieswijzer verkiezingen

Op kiesvoorggz.nl staan de partijstandpunten van alle politieke partijen t.a.v. GGz
Lees meer...

08-02-2017 - Het grote Zorgdebat: Zorg voor de toekomst!

Hoe zorgen we dat onze gezondheidszorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar blijft? Op maandag 20 februari a.s. debatteren woordvoerders zorg van tien politieke partijen over dit belangrijke thema in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017.
Lees meer...

02-02-2017 - Kamermeerderheid tegen observatiemaatregel Wvggz

Donderdag is de behandeling van de Wet verplichte ggz in de Tweede Kamer. Een Kamermeerderheid heeft bekendgemaakt het amendement van Renske Leijten om de observatiemaatregel te schrappen te steunen.
Lees meer...

24-01-2017 - Beter met elkaar!

Digitale zorginnovaties worden onvoldoende benut, terwijl ze miljoenen Nederlanders kunnen helpen op het gebied van gezondheid en vitaliteit.
Lees meer...

23-01-2017 - AO GGZ 24 januari : concrete toezegging minister nodig om zorg te garanderen

Het Landelijk Platform GGz heeft 20 januari een brief gestuurd naar Tweede Kamerleden ter voorbereiding op het AO GGZ dat op 24 januari gepland staat. Het LPGGz pleit voor werkelijk ingrijpen, krachtige sturing en concrete resultaten.
Lees meer...

23-01-2017 - Vrijwilliger secretariaat MIND/Landelijk Platform GGz/Fonds Psychische Gezondheid, Korrelatie

MIND is een initiatief van Fonds Psychische Gezondheid/Korrelatie en het Landelijk Platform GGz. Binnen het secretariaat is ruimte voor een vrijwilliger voor de functie van assistent-secretaresse.
Lees meer...

15-01-2017 - De zorg is niet passend en cliŽnten mogen niet meebeslissen

Aan de 'Enquete Verkiezingen 2017' die op 16 januari 2017 is uitgebracht deden meer dan 10.000 mensen mee. CliŽnten en patiŽnten krijgen geen passende zorg en hulp, dat vindt 4 op de 5.
Lees meer...

09-01-2017 - Heeft u zich al aangemeld voor de Spotlightbijeenkomst?

Op 3 februari vindt er in Amersfoort weer een Spotlightbijeenkomst plaats, dit keer in het teken van 'de kracht van familie en naasten'.
Lees meer...

09-01-2017 - Kon u niet naar huis na uw ziekenhuisopname?

We zijn op zoek naar mensen die in 2016 om medische redenen (in dit geval alleen vanwege fysieke/lichamelijke oorzaken) tijdelijk niet konden thuisblijven of na een ziekenhuisopname niet naar huis konden en in die periode zorg op een andere plek ontvingen.
Lees meer...

03-01-2017 - Op weg naar de bedoeling van de Wmo

Uit de cliŽntenmonitor 'Zorg naar gemeenten' blijkt dat de overgang van de AWBZ naar de Wmo op onderdelen wel wat beter kan.
Lees meer...

2016

23-12-2016 - Nieuwe generieke module bevordert samenwerking en ondersteuning naasten

De Generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek is nu beschikbaar.
Lees meer...

22-12-2016 - Aandacht voor afbouw antidepressiva hard nodig

Onlangs verscheen in Trouw een interview met epidemioloog Dick Bijl n.a.v. de Nederlandse uitgave van het boek van de Deense hoogleraar geneeskunde Peter GÝtzsche.
Lees meer...

19-12-2016 - Kiezen in de GGZ wordt gemakkelijker

Het Landelijk Platform GGz gaat een keuzewebsite voor de ggz ontwikkelen.
Lees meer...

19-12-2016 - Meldactie Wonen legt knelpunten bloot

Veel mensen met een beperking of aandoening ondervinden problemen bij het zelfstandig wonen.
Lees meer...

19-12-2016 - LPGGz wil doorzettingsmacht voor volwassenen met complexe problematiek

Het Landelijk Platform GGz wil een doorzettingsmacht met complexe problematiek. Dat staat in een brandbrief aan de Tweede Kamer over het gebrek aan passende zorg en hulp voor mensen met complexe psychische problematiek.
Lees meer...

16-12-2016 - Meer aandacht voor eigen kracht en positieve gezondheid

De Generieke module Zelfmanagement is af en gereed voor implementatie. Deze module geeft zorgverleners handvatten om het proces van zelfmanagement in de ggz inhoudelijk en organisatorisch beter vorm te geven.
Lees meer...

06-12-2016 - Schakelteam Personen met Verward Gedrag

Op 13 december presenteert Onno Hoes het schakelteam mensen met verward gedrag. Hierin nemen twee ervaringsdeskundigen deel.
Lees meer...

02-12-2016 - CliŽntenorganisaties MO: zorg voor warme winteropvang voor dak- en thuislozen

Als de temperatuur tot onder 0 zakt wordt er in veel gemeenten voor extra opvang voor dak- en thuislozen gezorgd. De winterregeling gaat dan van start. Maar deze regeling is op veel plekken niet voldoende.
Lees meer...

28-11-2016 - Verkiezingen: wat vind jij belangrijk?

Op 15 maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingens. Heb jij als cliŽnt of naaste te maken met zorg of hulp? Geef dan nu aan wat er volgens jou anders moet in de komende 4 jaar en wat er juist hetzelfde moet blijven.
Lees meer...

24-11-2016 - GGZ-organisaties: Vijf over twaalf voor Wlz-criteria voor mensen in de GGZ

Het is vijf ůver twaalf. Nog voor het einde van dit jaar moet het kabinet een besluit te nemen over de directe toegang van psychisch kwetsbare mensen tot de Wlz.
Lees meer...

22-11-2016 - Eerste landelijke openMIND dag hard nodig

75% van Nederland vindt dat er een taboe rust op psychische problemen.
Lees meer...

17-11-2016 - Top 10 urgente onderzoeksvragen eetstoornissen

Tien belangrijke vragen nog niet wetenschappelijk onderzocht.
Lees meer...

17-11-2016 - Onderzoek naar privacy in de zorg

Maar liefst ťťn op de twee mensen ervaart problemen met privacy in de zorg, zo blijkt uit onderzoek van Landelijk Platform GGz, PatiŽntenfederatie Nederland en Ieder(in).
Lees meer...

14-11-2016 - Participatiedag 2016

Op 26 november organiseren LPGGz, Ieder(in) en de PatiŽntenfederatie weer een Participatiedag.
Lees meer...

10-11-2016 - 'Van Rijn, kom met nieuw Besluit Toegankelijkheid'

Het Besluit Toegankelijkheid is volstrekt onacceptabel. Dit staat in een verklaring gericht aan staatssecretaris Van Rijn van samenwerkende pleitbezorgers voor een goede uitvoering van het VN-verdrag.
Lees meer...

10-11-2016 - Rapport over SBG: grote stappen op weg naar betrouwbare benchmark GGZ

Vandaag verscheen het rapport van onderzoeksbureau Berenschot over het functioneren van de Stichting Benchmark GGZ (SBG). In het rapport staat dat SBG grote stappen heeft gezet op weg naar een onafhankelijke en betrouwbare benchmark voor de GGZ.
Lees meer...

03-11-2016 - Verbetervoorstellen ingediend t.b.v. begrotingsbehandeling VWS

Het LPGGz vraagt tijdens de aanstaande begrotingsbehandeling van VWS in de Tweede Kamer aandacht voor mensen met een psychische kwetsbaarheid of verward gedrag.
Lees meer...

03-11-2016 - Brandbrief knelpunten jeugd en begrotingsbehandeling VWS

LPGGz en Ieder(in) hebben een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer t.b.v. de begrotingsbehandeling VWS jeugdhulp.Beide organisaties maken zich grote zorgen.
Lees meer...

31-10-2016 - Geld beschikbaar voor versterking cliŽnten- en familieparticipatie

Vanuit het Programma Regie in de Regio is geld beschikbaar voor activiteiten die bijdragen aan versterking van cliŽnten- en familieparticipatie in de regio.
Lees meer...

28-10-2016 - LPGGz spreekt in Tweede Kamer over onder meer observatieregel Wet verplichte ggz

Maandag spreekt het Landelijk Platform GGz in de Tweede Kamer over onder meer de beoogde observatiemaatregel de Wet verplichte ggz.
Lees meer...

25-10-2016 - Monitor LPGGz: Ontevredenheid over crisiszorg

Mensen met een psychische crisis en hun naasten zijn niet erg te spreken over de huidige crisisopvang. De bereikbaarheid van instanties is vaak slecht, de wachttijden worden als te lang ervaren, er zijn te weinig bedden en te weinig intensieve thuiszorg.
Lees meer...

24-10-2016 - PatiŽntenkoepels pleiten voor Doorzettingsmacht Volwassenen

Het Landelijk Platform GGz, Ieder(in) en PatiŽntenfederatie Nederland pleiten voor een Doorzettingsmacht Volwassenen.
Lees meer...

18-10-2016 - Teken de petitie voor instemmingsrecht ouders op school

Het is nog onzeker of een Kamermeerderheid op 25 oktober gaat stemmen voor instemmingsrecht op school. Laat daarom nu horen hoe belangrijk het is dat ouders en school in samenspraak de extra zorg voor leerlingen regelen en teken de petitie.
Lees meer...

13-10-2016 - Maatwerk jeugdhulp nog steeds onder de maat

Uit de derde kwartaalrapportage 2016 van De Monitor Transitie Jeugd komt naar voren dat het merendeel van de mensen die een beroep doet op jeugdhulp vindt dat er (nog steeds) slecht naar hen geluisterd wordt en dat de geboden hulp niet passend is.
Lees meer...

11-10-2016 - LPGGz: Jeugd mag niet de dupe worden van strijd tussen rijk, gemeente en aanbieders

De gemeente Almere heeft in een brief aan aanbieders van jeugdhulp aangegeven de toegang tot jeugd-ggz aan te passen als gevolg van dreigende overschrijding van het jeugdhulpbudget.
Lees meer...

04-10-2016 - PatiŽntenorganisaties willen betaalbare en toegankelijke zorgverzekeringen, met inbreng van verzekerden

PatiŽntenfederatie Nederland, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz vinden dat zorgverzekeringen toegankelijk, begrijpelijk en betaalbaar moeten zijn voor verzekerden. Dat schrijven ze in een brief ter gelegenheid van het Algemeen Overleg over de Zorgverzekeringswet op 5 oktober.
Lees meer...

03-10-2016 - Noodkreet cliŽntenorganisaties Maatschappelijke Opvang over hulp aan verwarde personen

Zorg ervoor dat de basisvoorwaarden voor kwetsbare mensen op orde zijn, zodat je een fundament hebt om verder te bouwen. Dat schrijven de cliŽntenorganisaties MO in een brandbrief aan het Aanjaagteam verwarde personen.
Lees meer...

30-09-2016 - LPGGz roept op tot actie bij bereiken budgetplafonds jeugd-ggz

Recent besteedde NOS aandacht aan het feit dat veel ggz-instellingen voor jeugd het door gemeenten opgelegde budgetplafond hebben bereikt, waardoor zij geen nieuwe cliŽnten meer kunnen opnemen. Het LPGGz roept op tot actie.
Lees meer...

30-09-2016 - LPGGz bepleit vervolg aanjaagteam gericht op preventie en persoonlijke aanpak

Op 30 september beŽindigt het aanjaagteam verwarde personen zijn werkzaamheden. Het Landelijk Platform GGz vindt dat het aanjaagteam goed werk heeft verricht, maar dat een krachtig vervolg nodig is.
Lees meer...

26-09-2016 - Zorg Verandert: wat zijn uw ervaringen?

Vanuit Zorg Verandert wordt gemonitord hoe het ervoor staat met de veranderingen in de zorg. Zijn mensen op de hoogte, begrijpen ze wat de veranderingen voor hen betekenen, handelen zij er al naar?
Lees meer...

26-09-2016 - Depressie Vereniging lanceert depressieplatform MIND Blue

De Depressie Vereniging lanceert vandaag samen met Fonds Psychische Gezondheid, Korrelatie en het Landelijk Platform GGz MIND Blue, een online community waar mensen met een depressie en hun naasten ervaringen kunnen delen ťn met elkaar in contact kunnen komen.
Lees meer...

20-09-2016 - Brandbrief Kamerleden: oplossingen gevraagd voor hoge zorgkosten

Vandaag hebben de landelijke patiŽntenkoepels Ieder(in), het Landelijk Platform GGz en de PatiŽntenfederatie Nederland een brief gestuurd naar de tweede kamer over de hoge zorgkosten.
Lees meer...

12-09-2016 - LPGGz, NVvP, P3NL en Alzheimer Nederland tegen observatiemaatregel

Op 14 september 2016 wordt de observatieregel van Wet verplichte GGz besproken in de kamer. Het Landelijk Platform GGz doet samen met de NVvP, P3NL en Alzheimer Nederland een oproep aan de kamer op om deze maatregel niet in te voeren.
Lees meer...

07-09-2016 - Gezocht: ervaringen met het vinden van langdurige zorg & ondersteuning

Landelijk Platform GGz doet voor het ministerie van VWS onderzoek naar de wijze waarop mensen met psychische klachten langdurige zorg en ondersteuning vinden.
Lees meer...

29-08-2016 - Vanavond in Nieuwsuur aandacht voor toename dwangopnames

Vanavond in Nieuwsuur wordt uitgebreid aandacht besteed aan de toename van dwang in de ggz. Het Landelijk Platform GGz maakt zich ernstig zorgen over de toename van dwangopnames.
Lees meer...

25-08-2016 - Vaktherapie: heeft u er ervaring mee of ideeŽn over?

Om een goed beeld te krijgen van de ervaringen met vaktherapie, roepen wij iedereen die zich hierbij betrokken voelt op de vragenlijst in te vullen.
Lees meer...

16-08-2016 - Meedenken over onderwijs?

Het Landelijk Platform GGz zoekt mensen die willen deelnemen aan een nieuwe 'meedenkgroep onderwijs'.
Lees meer...

08-08-2016 - Hoe betrek je cliŽnten- en familieorganisaties bij lokaal beleid ‘mensen met verward gedrag’?

Momenteel werken gemeenten aan het maken van een lokale sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Het ‘Landelijk Aanjaagteam Verwarde Personen’ beveelt gemeenten aan dit samen te doen met lokale mensen vanuit het cliŽnten- en familieperspectief.
Lees meer...

29-07-2016 - Wat merkt u van de opvang van personen met verward gedrag?

In de zomer van 2016 moeten gemeenten beschikken over een sluitende, op de persoon gerichte aanpak van mensen met verward gedrag. Maar lukt het ook? Zijn er daadwerkelijk al veranderingen zichtbaar? En heeft u nog tips? Geef uw ervaring door!
Lees meer...

22-07-2016 - Bied je kwaliteitsstatuut aan op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

Vanaf nu kunnen zorgaanbieders hun kwaliteitsstatuut aanbieden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.
Lees meer...

22-07-2016 - Meld je aan voor het referentenpanel

Wil je ervaring opdoen met het beoordelen van onderzoeksvoorstellen binnen de ggz? Wil jij vanuit jouw visie meebepalen welke onderzoeken subsidie krijgen? Meld je dan nu aan voor het referentenpanel van het Landelijk Platform GGz.
Lees meer...

08-07-2016 - Het LPGGz volop in beweging. Lees er alles over in het Jaarbericht

2015 was een belangrijk jaar voor het LPGGz. Met veel ontwikkelingen in de organisatie en daarbuiten. Lees er alles over in het digitale Jaarbericht.
Lees meer...

07-07-2016 - LPGGz verbijsterd over voorstel Schippers aanscherping Wet verplichte ggz

Minister Schippers is vandaag met een reeks aanscherpingen gekomen van haar wetsvoorstel verplichte ggz.
Lees meer...

06-07-2016 - Doorzettingsmacht in jeugdhulp nu ook omarmd door VWS en VNG

In een bestuurlijk overleg dat vandaag plaatsvond tussen VWS en VNG is afgesproken dat de doorzettingsmacht in nauwe samenwerking met LPGGz en andere cliŽntorganisaties per 1 januari 2017 in alle gemeenten is geÔmplementeerd.
Lees meer...

05-07-2016 - Aanjaagteam: omslag naar persoonsgerichte aanpak, preventie en vroegsignalering

Negen maanden aanjaagteam zette veel in beweging. Een versnelling is echter nodig om tot een echt integrale, fundamentele aanpak te komen die duurzaam effect heeft.
Lees meer...

30-06-2016 - LPGGz aan Tweede Kamer: doorzettingsmacht noodzakelijk voor kinderen die zorg nodig hebben

Het is noodzakelijk dat er een doorzettingsmacht komt om ervoor te zorgen dat alle kinderen met (complexe) problematiek en hun ouders tijdig passende hulp krijgen. Dat staat in een brief die het platform heeft verstuurd aan de Tweede Kamer ter gelegenheid van het AO Jeugdhulp dat vandaag plaatsvindt.
Lees meer...

28-06-2016 - Ouders hebben behoefte aan concrete informatie over jeugdhulp

Ouders voelen zich vaak niet goed geÔnformeerd over de gang van zaken rondom jeugdhulp. Dat blijkt uit de Monitor Transitie Jeugd.
Lees meer...

28-06-2016 - Doe mee met de meldactie Zelfstandig wonen

Heeft u of uw naaste een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening en wilt u uw ervaringen met zelfstandig wonen doorgeven? Doe dan mee met de meldactie en vul de vragenlijst in!
Lees meer...

24-06-2016 - LHV en GGZ Nederland: zorg voor ernstig psychiatrische patiŽnten moet beter

Voor de vierde maal peilde de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onder huisartsen hoe zij het ggz-systeem ervaren. Wat valt op? De problemen rond de zorg voor patiŽnten met ernstige psychische klachten worden volgens huisartsen alsmaar groter.
Lees meer...

24-06-2016 - GGZ-instellingen willen af van separeerruimte

Twaalf GGZ-instellingen willen dat het gebruik van de isoleercel voor 1 januari 2020 wordt afgeschaft. Dat staat in het Dolhuys Manifest 'Nederlandse ggz separeervrij!'.
Lees meer...

22-06-2016 - Oproep tot legitieme belangenbehartiging voor ťn door ouders en hun kinderen

NVA/Balans is kritisch op de stichting Ouders & Onderwijs, een door het Ministerie van OC&W gefinancierde organisatie die namens alle ouders moet opkomen voor de onderwijsbelangen van de ruim drie miljoen Nederlandse schoolgaande kinderen.
Lees meer...

21-06-2016 - Vier prijswinnaars VGZ-Hersteleuroprijs 2016

Op donderdag 16 juni zijn 'Voor Door met', Maatschappelijk Zorg Noord-West Veluwe, Ixta Noa en The Living Museum uitgeroepen tot winnaars van de VGZ-Hersteleuro 2016. Zij ontvingen van de jury ieder € 25.000,- om aan hun initiatief te besteden.
Lees meer...

16-06-2016 - LPGGz verhuist vrijdag 17 juni naar Amersfoort

Vrijdag 17 juni verhuist het Landelijk Platform GGz naar het Huis van de Gezondheid in Amersfoort. Op deze plek gaan wij de intensieve samenwerking met het Fonds Psychische Gezondheid en Korrelatie verder vormgeven.
Lees meer...

14-06-2016 - CliŽnten en naasten: aandacht voor zelfhulp bij zorgstandaard eetstoornissen

In de zorgverlening voor eetstoornissen moet de toegankelijkheid van zelfhulp worden vergroot en het belang van zelfhulp naast professionele hulp worden onderstreept. Dat geven cliŽnten en naasten aan in hun input voor de zorgstandaard voor eetstoornissen, die op dit moment ontwikkeld wordt.
Lees meer...

14-06-2016 - "Alleen snijden stopte de oorlog in mijn hoofd"

Trinette had het gevoel er niet te mogen zijn. Hoeveel mensen ze ook om zich heen had, ze voelde zich altijd eenzaam en alleen. Met zelfbeschadiging kon ze die innerlijke tweestrijd de baas.
Lees meer...

10-06-2016 - 'De kunst van ART' beschrijft nieuw concept langdurige ggz

Met de presentatie van het werkboek 'De kunst van ART' is een nieuw concept neergezet voor de langdurige zorg in de ggz. De boodschap: deze groep verdient beter – en dat geldt niet alleen voor de cliŽnt.
Lees meer...

09-06-2016 - Manifest Verkiezingen Ypsilon: "Weet u wie u moet bellen over een verward persoon?"

Met de vraag "Weet u wie u moet bellen over een verward persoon?" signaleert Ypsilon een knelpunt in de geestelijke gezondheidszorg. In het manifest 'Verkiezingen 2017' somt ze er nog vier op.
Lees meer...

07-06-2016 - Positieve gezondheid: van theorie naar praktijk

Is het concept van positieve gezondheid bruikbaar om sociaal-maatschappelijke participatie en zelfregie te stimuleren? Deze vraag stond centraal tijdens de startbijeenkomst van Ieder(in), het LPGGz en de NPCF over positieve gezondheid.
Lees meer...

06-06-2016 - Meer weten over beschermd wonen met pgb? Meld u aan voor bijeenkomst bij u thuis

Wilt u als ggz-cliŽnt, naaste of belangenbehartiger meer weten over beschermd wonen met pgb? Dan kunt u zich aanmelden voor een gratis bijeenkomst bij u thuis.
Lees meer...

03-06-2016 - Scholenproject YOUNG MIND Academy laat jongeren praten over hun problemen

75% van de psychische klachten begint voor het 25e levensjaar. Het scholenproject YOUNG MIND Academy laat zoveel mogelijk jongeren praten over hun problemen en spoort hen zo nodig aan om hulp te zoeken.
Lees meer...

03-06-2016 - Zorg werkt slecht bij complexe problemen

Mensen met een complexe zorgvraag zijn het slachtoffer van de veranderingen die sinds vorig jaar in de zorg zijn doorgevoerd. Het duurt lang voor ze het juiste loket hebben gevonden en nog langer voor ze echt passende zorg krijgen.
Lees meer...

31-05-2016 - 33 parels verrijken het leven van burgers met een psychische kwetsbaarheid

Meedoen in de samenleving met een langdurige geschiedenis van ernstige psychische problemen is geen sinecure. De publicatie '33 nieuwe parels die wonen, werken, leren, dagbesteden, sporten en samenleven voor velen verrijken' beschrijft hoe het kan.
Lees meer...

30-05-2016 - In memoriam: Kees Snaterse

Vorige week ontvingen wij de trieste mededeling dat Kees Snaterse is overleden. Hij werd getroffen door een ernstige hersenbloeding.
Lees meer...

30-05-2016 - Familieraden blij met vernieuwde Handleiding Familiebeleid

Zaterdag werd de vernieuwde Handleiding Familiebeleid GGZ gepresenteerd tijdens de Landelijke Dag Familieraden. De vernieuwing leidde tot enthousiaste reacties: de handleiding is niet alleen geactualiseerd maar ook in een meer toegankelijke, gemakkelijker te hanteren en beter leesbare vorm gegoten.
Lees meer...

25-05-2016 - Zorgen over ambulantisering: LPGGz pleit voor meer integrale hulp

Het LPGGz maakt zich grote zorgen over de ambulantisering. Dit schrijft het platform in een brief voor het algemeen overleg in de Tweede Kamer over de ggz. De rijksoverheid zou meer moeten sturen op integrale hulp, waarbij niet langer het systeem, maar de behoeften en mogelijkheden van mensen zelf centraal staan.
Lees meer...

23-05-2016 - Doe mee met de Meldactie Privacy

Hoe wordt met uw persoonsgegevens omgegaan door zorg- en hulpverleners en wat vindt u daarvan? We zijn op zoek naar ervaringen en verhalen over privacy van cliŽnten of naasten/familieleden.
Lees meer...

18-05-2016 - Staatssecretaris Jette Klijnsma presenteert website Routewijzernaarwerk.nl

Vandaag werd de website Routewijzernaarwerk.nl gepresenteerd door staatssecretaris Jette Klijnsma, tijdens de bijeenkomst ‘Aan het werk met een psychische aandoening’.
Lees meer...

03-05-2016 - Aanbieding rapport Commissie Vooronderzoek Geweld Jeugdzorg aan kabinet

Op 17 mei worden de resultaten van het vooronderzoek naar structureel gebruik van fysiek en psychisch geweld tegen kinderen in de jeugdzorg tussen 1945 en nu bekend gemaakt.
Lees meer...

29-04-2016 - Something inside so strong – De Dag van de Ervaringsdeskundige

Vrijdag 22 april 2016 was het zover; de eerste Dag van de Ervaringsdeskundige. Ruim 500 ervaringsdeskundigen kwamen bijeen in ’t Raodhoes te Venlo.
Lees meer...

26-04-2016 - Denk mee over eHealth in de ggz

Bent u iemand met psychische problemen of kent u iemand in uw naaste omgeving? Denkt u graag mee over het gebruik van de computer, apps, zelftesten en beeldbellen in de ggz? Doe dan mee met onze vragenlijst.
Lees meer...

26-04-2016 - Marjan ter Avest bij congres ‘Goede zorg tegen aanvaardbare kosten’: "Ga uit van kwaliteit van leven"

"We gaan liever uit van gezondheid en kwaliteit van leven dan van stoornis en ziekte." Dat zei Marjan ter Avest tijdens het congres 'Goede zorg tegen aanvaardbare kosten' over de ontwikkeling van zorgstandaarden.
Lees meer...

26-04-2016 - CliŽnten- en ouderorganisaties zetten in op verbetering privacy jeugdhulp

Het Landelijk Platform GGz heeft samen met vijf andere cliŽnten- en ouderorganisaties de handen ineengeslagen om de privacy in de jeugdhulp te verbeteren.
Lees meer...

25-04-2016 - Monitor Transitie Jeugd: geef jongeren en hun ouders meer regie

In het eerste kwartaal van 2016 kreeg de Monitor Transitie Jeugd veel meldingen van ouders die ervaren dat de zorgvraag- en behoefte van hun kind niet leidend is. Ouders pleiten voor gezamenlijke besluitvorming, en meer regie op het hele proces van de hulpverlening.
Lees meer...

20-04-2016 - Markieza winnaar vierde Movisie Participatieprijs

De winnaar van de Vierde Movisie Participatieprijs is Markieza, academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid. Dit is een leeromgeving voor enerzijds mensen met psychische kwetsbaarheid en anderzijds voor organisaties binnen zorg, welzijn, re-integratie en onderwijs.
Lees meer...

20-04-2016 - Veel animo voor eerste Dag van de Ervaringsdeskundige

Binnen enkele weken is het maximale aantal deelnemers van 500 ingeschreven voor de eerste Dag van de Ervaringsdeskundige, vrijdag 22 april in Venlo. Volgens de organisatoren dť bevestiging dat hun beroep steeds meer vorm en erkenning krijgt.
Lees meer...

15-04-2016 - Help mee om de crisisopvang te verbeteren

Heeft u of iemand in uw directe omgeving het afgelopen jaar te maken gehad met een crisis of een crisisopname? Dan willen wij graag weten wat uw ervaringen zijn. Vul de vragenlijst in en help mee om de crisisopvang te verbeteren.
Lees meer...

04-04-2016 - Model Kwaliteitsstatuut klaar

Op 29 maart is het Model Kwaliteitsstatuut definitief geworden. Dit kwaliteitsstatuut vloeit voort uit het advies van de commissie Meurs in mei 2015.
Lees meer...

31-03-2016 - AO 31 maart: Doorzettingsmacht Jeugdhulp gaat door

Tijdens het Algemeen Overleg Jeugd van vandaag is positief gereageerd op het voorstel van het Landelijk Platform GGz voor een Doorzettingsmacht Jeugd.
Lees meer...

18-03-2016 - LPGGz: Wetsvoorstel selectieve woningtoewijzing leidt tot stigmatisering en uitsluiting

Het Landelijk Platform GGz vreest dat het wetsvoorstel 'Maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening' leidt tot stigmatisering en uitsluiting van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Lees meer...

16-03-2016 - Praat mee over de beste zorg voor eetstoornissen

Op dit moment wordt er door professionals en cliŽnten- en familievertegenwoordigers heel hard gewerkt aan de zorgstandaard voor eetstoornissen. Hiervoor hebben we jouw mening nodig!
Lees meer...

16-03-2016 - Win de hersteleuroprijs 2016 van VGZ en het LPGGz

Om meer aandacht te krijgen voor zelfmanagement, eigen regie, herstel en herstelondersteunende zorg looft CoŲperatie VGZ samen met het Landelijk Platform GGz de Hersteleuroprijs uit, ter waarde van circa € 100.000,- in totaal. Meld jouw organisatie of initiatief nu aan!
Lees meer...

09-03-2016 - Begeleiding van psychische klachten in de huisartsenpraktijk moet beter

GGZ-cliŽnten vinden de deskundigheid van de huisarts over psychische klachten en aandoeningen op een aantal belangrijke punten voor verbetering vatbaar. Dit blijkt uit een enquete van het Landelijk Platform GGz onder haar achterban.
Lees meer...

08-03-2016 - LSZ wil meer aandacht voor de kracht van mensen die zichzelf beschadigen

Besteed meer aandacht aan de kracht van mensen die zichzelf beschadigen. Deze oproep deden de leden van het lotgenotenforum van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging tijdens de 'Self Injury Awareness Day' op 1 maart.
Lees meer...

07-03-2016 - Deelnemers gezocht voor focusgroepen over de Wmo

Maakt u gebruik van geestelijke gezondheidszorg vanuit de Wmo? En wilt u bijdragen aan de kwaliteit van de huidige geestelijke gezondheidszorg in de Wmo? Meld u dan aan voor de focusgroep over de Wmo van GGZ Nederland.
Lees meer...

07-03-2016 - Ambassadeurs digitale zorg vertellen wat zij als cliŽnt belangrijk vinden bij eHealth

Ben je professional en wil je meer gebruik maken van eHealth? Of ontwikkel je zelf digitale producten voor de ggz? Ervaar wat cliŽnten belangrijk vinden bij de inzet van eHealth! Lees de digitale factsheet eHealth of ga in gesprek met de ambassadeurs digitale zorg.
Lees meer...

03-03-2016 - Website over vraagsturing biedt inspiratie, tips, instrumenten en ervaringen

Op www.vraagsturingindezorg.nl vindt u succesfactoren, smoezen, praktische do's and dont's en uitdagingen voor de toekomst rondom het thema vraagsturing. Laat u inspireren door ervaringen, lees meer over instrumenten en zoek contact.
Lees meer...

02-03-2016 - 'Werken aan een psychisch gezonder Nederland'

Nieuw nationaal wetenschappelijk onderzoeksprogramma voor preventie, effectieve behandeling en beter herstel van psychische stoornissen.
Lees meer...

02-03-2016 - LPGGz: randvoorwaarden voor sociale inclusie zijn keihard nodig

Gemeenten moeten samen met cliŽnten- en familieorganisaties en andere partners keihard werken aan randvoorwaarden voor sociale inclusie van kwetsbare burgers. Dat schrijft het LPGGz aan het bestuur van de VNG, naar aanleiding van het Dannenberg-rapport 'Van beschermd wonen naar een beschermd thuis'.
Lees meer...

02-03-2016 - LPGGz wil vernieuwing in de Wlz en helderheid over toegang voor ggz-cliŽnten

De Tweede kamer debatteert op 3 maart over de Wet Langdurende Zorg. Het Landelijk Platform GGz heeft in een brief aan de kamerleden aangedrongen op een spoedige besluitvorming over toegang van ggz-cliŽnten tot de Wlz.
Lees meer...

25-02-2016 - Kamermeerderheid eens met plan LPGGz: autoriteit met doorzettingsmacht instellen voor jeugdhulp

Het Landelijk Platform GGz pleit voor het instellen van een autoriteit met doorzettingsmacht, die naast de ouders en kinderen staat. Naast D66 zijn ook de PvdA, het CDA en de SP het eens met dit voorstel.
Lees meer...

23-02-2016 - Hulp van buren en vrijwilligers is vaak tijdelijk

Mensen met een beperking waarderen de hulp van buren en vrijwilligers. Maar een blijvende oplossing is het meestal niet. Dit blijkt uit 190 diepte-interviews die de afgelopen maanden zijn gehouden binnen het programma Aandacht voor iedereen (AVI).
Lees meer...

23-02-2016 - Praat mee over de beste zorg voor mensen met een depressie

Heb je ervaring met Depressie? Neem dan twee minuten de tijd en praat mee over de beste zorg voor mensen met een Depressie en Dysthymie (chronische depressie).
Lees meer...

23-02-2016 - Meld je aan voor de projectgroep Naasten in Kracht

Wil je als cliŽnten- of familieorganisatie meewerken aan een digitale toolkit, om naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen? Meld je dan aan voor de projectgroep Naasten in Kracht.
Lees meer...

22-02-2016 - ZiN-brochure biedt wegwijs in woud van zorgwetten en -loketten

Waar kun je als cliŽnt of als familielid aankloppen? Welke instantie regelt de zorg en de ondersteuning voor mensen met een psychische aandoening? Welke instantie betaalt deze zorg?
Lees meer...

19-02-2016 - Reactie LPGGz op rapportage 'Personen met verward gedrag'

Vandaag presenteert Liesbeth Spies, voorzitter van het Aanjaagteam Verwarde Personen, haar tussenrapportage. Het Landelijk Platform GGz is van mening dat er nog een aantal grote belemmeringen zijn voor mensen om tijdig zorg en ondersteuning te ontvangen.
Lees meer...

15-02-2016 - Route naar jeugdhulp nog steeds lang, onduidelijk en onaangenaam

Niet weten waar je terecht kunt, als je de jeugdhulp voor je kind wilt regelen. Veel te lang wachten op een reactie van de gemeente. En je niet gehoord en serieus genomen voelen. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten uit de Jaarrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd.
Lees meer...

05-02-2016 - Angst of dwang: Moet uw zorg beter?

Eťn op de drie mensen met angst of dwang vindt dat verwijzing naar een specialist beter moet en sneller moet. Eťn op de vijf mensen met angst of dwang heeft er maar weinig vertrouwen in dat behandeling helpt. De voorlopige resultaten van de ADF-enquÍte wijzen daarop, maar klopt dit beeld? Denk mee!
Lees meer...

04-02-2016 - Meld u aan voor Nieuwe wegen GGZ en opvang

Bent u lid van GGZ Nederland, RIBW Alliantie of Federatie Opvang? En wilt u samen met andere organisaties, afdelingen of initiatieven werken aan actuele thema's in de GGZ? Meld u dan aan voor het programma Nieuwe wegen in de GGZ en opvang.
Lees meer...

04-02-2016 - Onderteken petitie 'Spelling-hulpmiddel voor kinderen met dyslexie moet blijven'

Meer dan 30.000 mensen hebben de petitie 'Spelling-hulpmiddel voor kinderen met dyslexie moet blijven' al getekend. Met deze petitie wil Balans voorkomen dat er een verbod komt op het gebruik van spelling-hulpmiddelen door kinderen met dyslexie bij het eindexamen.
Lees meer...

03-02-2016 - Doe mee aan ons onderzoek over crisisopvang

Woont u in de provincie Utrecht of Brabant en hebt u wel eens gebruik gemaakt van crisisopvang of van preventieve voorzieningen? Deel uw ervaringen en help de crisiszorg te verbeteren.
Lees meer...

03-02-2016 - Kwaliteitsontwikkeling ggz, denkt u mee?

Heeft u ervaringskennis op het gebied van psychotherapie en kunt u vanuit een helicopterview beoordelen en becommentariŽren? Meld u dan aan voor de klankbordgroep voor de generieke module psychotherapie.
Lees meer...

22-01-2016 - Tweede Kamer stemt in met VN-verdrag

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het VN-verdrag. Na jaren van uitstel, wachten en spanning is hiermee een grote stap gezet richting de ratificatie en uitvoering van het verdrag. Het woord is nu aan de Eerste Kamer.
Lees meer...

14-01-2016 - Nederland toegankelijk en inclusief: vandaag debat in Tweede Kamer

Vandaag debatteert de Tweede Kamer verder over het VN-verdrag. De Kamer staat op het punt belangrijke beslissingen te nemen over de toegankelijkheid van de Nederlandse samenleving.
Lees meer...

13-01-2016 - Regelen van zorg kost zeeŽn van tijd

Mensen die zorg en ondersteuning ontvangen, zijn soms meer tijd kwijt aan het regelen daarvan, dan de uren die ze ondersteuning krijgen. 7 van de 10 mensen zijn per week minstens 1 uur kwijt aan al het geregel, en bijna 4 op elke 10 zijn zelfs 2 uur of meer kwijt aan administratieve rompslomp.
Lees meer...

11-01-2016 - Denk mee over de speerpunten voor het zorginkoopbeleid 2017

Denk mee over de speerpunten voor het inkoopbeleid van zorgverzekeraars voor 2017. Wat zijn voor jou de meest prangende kwesties en knelpunten die opgelost moeten worden en/of (opnieuw) specifieke aandacht verdienen?
Lees meer...

2015

22-12-2015 - NZA: "Alle ggz-aanbieders moeten wachttijden publiceren"

Alle vrijgevestigde psychologen, psychiaters en instellingen in de ggz moeten hun wachttijden bekendmaken, zodat mensen weten hoe lang het duurt voor zij bij een bepaalde zorgverlener terechtkunnen. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit.
Lees meer...

21-12-2015 - Kantoor LPGGz gesloten 24 december tm 1 januari

Van donderdag 24 december tm vrijdag 1 januari is het kantoor van het Landelijk Platform GGz gesloten.
Lees meer...

21-12-2015 - Hoe ervaart u de veranderingen in de zorg?

De organisatie Zorg Verandert wil weten hoe het ervoor staat met de veranderingen in de zorg. Zijn mensen op de hoogte, begrijpen ze wat de veranderingen voor hen betekenen, handelen zij er al naar? Hoe ervaart ķ de veranderingen in de zorg?
Lees meer...

18-12-2015 - LPGGz: Als ambulantisering faalt komen mensen buitenspel te staan

Deze week zijn bijna dagelijks rapporten uitgekomen over ambulantisering en ‘verwarde personen’. Het LPGGz ziet als rode lijn in deze rapporten dat er grote knelpunten zijn in de ambulantisering en dat een belangrijke groep burgers maatschappelijk buitenspel komt te staan.
Lees meer...

18-12-2015 - LPGGz is blij met advies Zorginstituut om ggz-cliŽnten toegang te geven tot de Wlz, maar pleit voor ruimere criteria

Het Zorginstituut Nederland adviseert staatssecretaris Van Rijn om de Wet langdurende zorg (Wlz) ook open te stellen voor mensen met psychiatrische problematiek.
Lees meer...

04-12-2015 - VN-verdrag eindelijk in Tweede Kamer: suggesties voor implementatie

Op 9 december behandelt de Tweede Kamer het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Om ervoor te zorgen dat Nederland het verdrag niet alleen ratificeert, maar ook gaat inzetten op ťchte verbeteringen, wil de Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag de Kamerleden een aantal dringende suggesties meegeven.
Lees meer...

04-12-2015 - LPGGz: "Wachttijden ggz vragen om meer doortastend optreden"

Er moet doortastender worden optreden als het gaat om de wachttijden. Dat zegt het Landelijk Platform GGz in een reactie op de Kamerbrief over het rapport inkoop en wachttijden geestelijke gezondheidszorg.
Lees meer...

04-12-2015 - Stichting Crisiskaartģ Nederland opgericht

Op 2 december 2015 is Stichting Crisiskaartģ Nederland opgericht. Het belangrijkste doel van deze Stichting is het verlenen van het kwaliteitskeurmerk aan regionale crisiskaartprojecten in Nederland.
Lees meer...

04-12-2015 - “Er wordt verondersteld dat iedereen alles zelf kan regelen”

Eerder berichtten we over de uitkomsten van de vierde digitale raadpleging 'Zorg naar gemeenten – Goed voor elkaar?'. Nu is ook het rapport met alle uitkomsten beschikbaar. De ervaringen van deelnemers aan de hand van citaten.
Lees meer...

02-12-2015 - Wat heeft u nodig om zelf de regie voeren over uw leven? Laat het ons weten!

Wij willen graag van u weten wat u nodig heeft om zelf de regie over uw eigen leven te voeren, om te bepalen hoe we u en anderen hierbij kunnen ondersteunen. Vul de vragenlijst in! Het duurt 10 minuten.
Lees meer...

27-11-2015 - Vacature adviseur beleid en belangenbehartiging

Het Landelijk Platform GGz zoekt een adviseur beleid en belangenbehartiging voor 32 uur per week.
Lees meer...

26-11-2015 - GGZ-sector biedt minister Schippers 'Agenda voor transparantie en gepast gebruik' aan

In de vernieuwing van de ggz in Nederland is vandaag een belangrijke stap gezet door de aanbieding van de 'Agenda voor transparantie en gepast gebruik'. Kern van de Agenda is vroeger signaleren van psychische klachten, gezamenlijke besluitvorming tussen patiŽnt en professional over de behandeling, meer zorg op maat en goede keuze-informatie voor mensen die psychische zorg nodig hebben.
Lees meer...

20-11-2015 - Bijeenkomst Van kwaliteit verzekerd: op weg naar meer inbreng van cliŽnten en familie

Verzekeraars moeten (nog) meer gebruik maken van de inbreng van cliŽnten en familie bij het inkopen van zorg. Dat is de belangrijkste conclusie van de podiumbijeenkomst Van kwaliteit verzekerd op vrijdag 13 november.
Lees meer...

17-11-2015 - Commissie Dannenberg schetst lonkend perspectief

Het LPGGz heeft met veel belangstelling kennis genomen van het rapport 'Van beschermd wonen naar een beschermd thuis' van de commissie Dannenberg. Het rapport geeft een toekomstvisie op beschermd wonen en uitgangspunten voor een financieel verdeelmodel en samenwerking tussen gemeenten.
Lees meer...

16-11-2015 - LPGGz blij met afschaffing ouderbijdrage

Staatssecretaris van VWS Martin van Rijn heeft afgelopen vrijdag bekend gemaakt dat de Ouderbijdrage Jeugdhulp wordt afgeschaft per 1 januari 2016. Het Landelijk Platform GGz is zeer verheugd met deze uitkomst.
Lees meer...

13-11-2015 - Zorginstituut Nederland adviseert nu ook behoud vergoeding behandelingen 'Stoornissen Anders Gespecificeerd'

Wanneer de DSM 5 de basis gaat worden voor de aanspraak voor de geneeskundige ggz, dient de behandeling van mensen met de classificatie 'Anders Gespecificeerd' gewoon vergoed te worden in het basispakket. Dat staat in het herziene advies dat Zorginstituut Nederland heeft opgesteld voor de minister.
Lees meer...

10-11-2015 - Nieuwe wet over kwaliteit en klachten

De Eerste Kamer heeft vorige maand het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen. Het Landelijk Platform GGz heeft zich, samen met vijf andere cliŽntenorganisaties, ingespannen voor deze wet.
Lees meer...

06-11-2015 - Mijn overgangsrecht loopt af, wat nu?

Voor vele duizenden mensen die vanuit de AWBZ overgaan naar de Wmo of Jeugdwet loopt op 31 december 2015 het overgangsrecht af. Voor die datum moet de gemeente de zorg opnieuw beoordelen en een nieuwe beschikking afgeven.
Lees meer...

06-11-2015 - Mensen willen elkaar helpen maar verwachten ook steun van de gemeente

Mensen halen veel voldoening uit burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk, maar vooral mantelzorgers ervaren ook de nodige knelpunten. Dit blijkt uit de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten – Goed voor elkaar?
Lees meer...

05-11-2015 - Signaalrapport veranderingen in de zorg: nabije zorg ver te zoeken

De toegang tot zorg en ondersteuning verloopt stroef. Veel mensen moeten lang wachten, krijgen niet de zorg die zij nodig hebben en worden slecht of niet te woord gestaan. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het derde signaalrapport Veranderingen in de zorg.
Lees meer...

02-11-2015 - Knelpunten ambulantisering ggz vereisen urgente aandacht van politiek

Het Landelijk Platform GGz wil dat de politiek urgente aandacht besteedt aan de ambulantisering in de ggz. Vorige week verscheen een tussenrapportage van het Trimbos-instituut over de stand van zaken van de ambulantisering.
Lees meer...

02-11-2015 - LPGGz wil einde aan eigen risico bij gedwongen zorg of bemoeizorg

Het Landelijk Platform GGz wil af van het eigen risico bij gedwongen zorg of bemoeizorg en meer onderzoek naar de relatie tussen eigen risico en zorgmijding voor de ggz-doelgroep. Het rapport 'Inzicht in zorgmijden' biedt geen reden om het eigen risico te handhaven in de huidige vorm.
Lees meer...

02-11-2015 - Lancering Nationale Zorg Nummer voor zorgen over de zorg

Vandaag is de officiŽle lancering van het Nationale Zorg Nummer. Een herkenbaar aanspreekpunt voor iedereen in Nederland die zorgen heeft over zorg, ondersteuning en participatie.
Lees meer...

30-10-2015 - Waar loopt u tegen aan met het regelen van zorg en vergoedingen?

Mensen die zorg nodig hebben, moeten veel regelen. Hoe staat het met de administratieve lasten van mensen die langdurig zorg nodig hebben, nu er zoveel verandert in de zorg? Vul de vragenlijst in en help ons om dit onderwerp op de agenda te zetten!
Lees meer...

30-10-2015 - LPGGz blij met persoonsgerichte aanpak in plan voor 'verwarde personen'

Op 29 oktober is het plan van aanpak 'Aandacht voor verwardheid' aan de Tweede Kamer aangeboden. Het Landelijk Platform GGz is in het algemeen positief over de toon en de inhoud van het plan. Het 'aanjaagteam' dat verantwoordelijk is voor het plan wil 'de mensen om wie het gaat en hun leefomgeving' centraal stellen.
Lees meer...

27-10-2015 - Brandbrief cliŽntenorganisaties daklozen over kostendelersnorm

De samenwerkende cliŽntenorganisaties COMO-G4 en Werkplaats MO hebben een Brandbrief geschreven over de toepassing en desastreuze gevolgen van de invoering van de zogenaamde 'kostendelersnorm'.
Lees meer...

26-10-2015 - Arbeidsdeelname van mensen met een beperking onnodig laag

Mensen met een beperking aan het werk krijgen of houden, is veel simpeler dan wordt gedacht. Dat blijkt uit onderzoek “Wat werkt wel en wat werkt niet” dat landelijke patiŽntenorganisaties onder 4.964 mensen met een ziekte of geestelijke of lichamelijke beperking deden.
Lees meer...

21-10-2015 - Waar moet de huisartsenzorg volgens u aan voldoen? Vul de vragenlijst in!

Wat vindt u van de begeleiding bij uw huisarts? Waar moet deze begeleiding volgens u aan voldoen? Doe mee aan de meldactie ‘Het belang van de huisartsenzorg voor geestelijke gezondheidsklachten’ en laat het ons weten.
Lees meer...

19-10-2015 - Toegang tot jeugdhulp vaak ver onder de maat

Uit de derde kwartaalrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd blijkt dat de problemen rondom jeugdhulp niet afnemen, maar juist in ernst en omvang toenemen.
Lees meer...

16-10-2015 - Voor belangenbehartigers: Training Participatiewet Het woord is aan u!

Wat houdt de Participatiewet in? Voor wie is het? Wat kunt u doen om de uitvoering te verbeteren? Bent u een belangenbehartiger en wilt uw meer weten over de gevolgen van de Participatiewet. Kom dan naar de training: Het woord is aan u!
Lees meer...

16-10-2015 - ZOGMH en LPGGz bij Symposium In de war… uit de war: “Neem mensen serieus als zij om hulp vragen”

"Het debat over 'verwarde personen' wordt nog te vaak gevoerd over de hoofden heen van mensen om wie het gaat. Neem mensen serieus als zij om hulp vragen, laat hen nooit in de steek en versterk hun positie in zorg en samenleving, want dat helpt crisissituaties te voorkůmen."
Lees meer...

16-10-2015 - Denk mee over de regiebehandelaar en ketenzorg

Het Landelijk Platform GGz is op zoek naar mensen die mee willen denken over de taken en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar.
Lees meer...

09-10-2015 - Zorginstellingen mogen cliŽnten niet om financiŽle redenen binnenhouden

Uitsluitend in het geval van behandelinhoudelijke overwegingen, die zijn vastgelegd in het behandelplan, mag een cliŽnt het verlaten van de instelling geweigerd worden.
Lees meer...

06-10-2015 - Nieuwe website voor ggz-professionals met zelftest en informatie over zelfmanagement

Het Landelijk Platform GGz introduceert de website www.zelfmanagementggz.nl, voor professionals in de ggz die meer willen doen met zelfmanagement in hun behandeling of begeleiding.
Lees meer...

29-09-2015 - In Memoriam Anneke Bolle

De cliŽntenbeweging ggz is een van haar boegbeelden verloren. Op 27 september jl. overleed Anneke Bolle, 79 jaar oud. Anneke Bolle is tientallen jaren actief geweest voor de CliŽntenbond in de GGZ.
Lees meer...

22-09-2015 - Zwartboek kostendelersnorm overhandigd aan wethouder Vliegenthart

Maandag 22 september is in Amsterdam een zwartboek over de kostendelersnorm overhandigd aan wethouder Vliegenthart. Deze kostendelersnorm raakt iedereen die onder de participatiewet valt.
Lees meer...

18-09-2015 - Vanavond in Nieuwsuur: negatieve gevolgen kostendelersnorm

In de uitzending van vrijdag 18 september gaat Nieuwsuur in op de negatieve gevolgen van de kostendelersnorm. Deze norm houdt in dat als er meer mensen in een huis wonen zij op hun uitkering worden gekort. Zij zouden de kosten van het samenwonen kunnen delen.
Lees meer...

16-09-2015 - In Memoriam Wouter Spaargaren

Op 8 september is Wouter Spaargaren plotseling overleden. Wouter heeft als ervaringsdeskundige jarenlang als helpdeskmedewerker bij Stichting Pandora, Vereniging Geestdrift en later bij het Landelijk Platform GGz gewerkt.
Lees meer...

14-09-2015 - Vanavond in NOS journaal 20.00 uur aandacht voor Taskforce GGZ

Vanavond besteedt het NOS journaal aandacht aan de Taskforce GGz van het Landelijk Platform GGz.
Lees meer...

11-09-2015 - Vacature Hoofdredacteur patiŽntenblad Vizier/Hyp

Vizier/Hyp is een gecombineerd patiŽntenblad van de ADF stichting en de Hyperventilatiestichting. De Vizier wordt samengesteld en geproduceerd door vrijwilligers. Op dit moment komt er een vacature vrij voor een hoofdredacteur.
Lees meer...

11-09-2015 - App Pak je Kans nu! geeft jongeren grip op werksituatie

De stichting Pak die Kans lanceert de Webapp Pak je Kans nu, voor jonge werknemers die hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten en daarbij ondersteuning krijgen op de werkplek.
Lees meer...

09-09-2015 - LPGGz vraagt samen met andere organisaties aandacht voor 18+/18-

Alle wethouders die over zorg gaan, krijgen vandaag een brief over de zorg aan jongeren van 18 jaar en ouder.
Lees meer...

08-09-2015 - LPGGz wil helderheid over langdurende ggz

Het LPGGz wil helderheid over de positie van de langdurende ggz in het zorgstelsel. Er moet een eind komen aan het schuiven met schotten binnen het zorgstelsel. In plaats daarvan zijn investeringen nodig in kwaliteit, vernieuwing en samenwerking.
Lees meer...

08-09-2015 - Ruim 400 duizend mensen in onzekerheid

De decentralisatie van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten werkt (nog) niet. Ruim 400 duizend mensen weten nog steeds niet waar ze volgend jaar aan toe zijn. Als de zorg voor deze mensen niet tijdig geregeld is, moet hun indicatie ongezien verlengd worden, schrijven de cliŽntenorganisaties in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.
Lees meer...

08-09-2015 - Reactie op brief Schippers 'verwarde personen'

Het Landelijk Platform GGz is positief over het instellen van een aanjaagteam voor betere opvang en ondersteuning van ‘verwarde personen’. Het aanjaagteam is op 3 september jl. geÔnstalleerd door de ministers Schippers en van der Steur en de VNG.
Lees meer...

04-09-2015 - Minister Schippers installeert Aanjaagteam verwarde personen

Gisteren heeft minister Schippers het 'Aanjaagteam verwarde personen' geÔnstalleerd. Dit Aanjaagteam moet ervoor zorgen dat gemeenten beschikken over een sluitende en duurzame aanpak van zorg en ondersteuning van verwarde personen.
Lees meer...

01-09-2015 - Taskforce zoekt verbinding tussen gemeenten en cliŽnten- en familieorganisaties

Ervoor zorgen dat gemeenten de voorwaarden scheppen waarmee mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen werken aan herstel en kunnen participeren. Dat is het doel van de Taskforce die bij het Landelijk Platform GGz van start is gegaan.
Lees meer...

28-08-2015 - Zorg naar gemeenten: meld uw ervaringen

Wat zijn uw ervaringen met het geven van burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg? Doe mee aan het onderzoek Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar? en laat het weten.
Lees meer...

24-08-2015 - Laat u inspireren door ervaringen van cliŽnten in de ggz en familie

Laat u inspireren door persoonlijke verhalen van cliŽnten in de ggz en hun familieleden. Lees bijvoorbeeld wat hielp bij het herstel, over de invloed van de omgeving, de relatie met hulpverleners, verantwoordelijkheid nemen en loslaten.
Lees meer...

20-08-2015 - In memoriam Josť Bosch

Op maandag 10 augustus is onze collega Josť Bosch plotseling overleden. We herinneren Josť als een betrokken, warme en intelligente vrouw.
Lees meer...

21-07-2015 - LPGGz pleit voor uitstel tijdelijke regeling persoonsgegevens op jeugdwet-facturen

Onderzoek eerst hoe betalingen van jeugdwet-facturen kunnen plaatsvinden zůnder de geheimhoudingsplicht in de jeugdwet te doorbreken, voordat je een tijdelijke regeling invoert waarmee de privacy van kinderen geschonden wordt. Dat is de reactie van het LPGGz op het voorstel voor de tijdelijke ministeriŽle regeling voor persoonsgegevens op jeugdwet-facturen.
Lees meer...

10-07-2015 - Meld problemen met intensieve kindzorg in het onderwijs

Ondervindt u problemen met het regelen van begeleiding of toezicht tijdens schooltijd? Meld deze dan nu! De staatssecretarissen van onderwijs en VWS hebben toegezegd dat ze deze voor 1 augustus gaan oplossen.
Lees meer...

10-07-2015 - CliŽntenmonitor Zorg naar gemeenten: meer voorlichting nodig over zorg van de gemeente

Er is meer voorlichting nodig over de overgang van zorg naar gemeenten. Dat blijkt uit de cliŽntenmonitor 'Zorg naar gemeenten'.
Lees meer...

09-07-2015 - PatiŽnt wil vooraf zorgkosten weten, maar krijgt slechts ondoorzichtige informatie achteraf

Uit de Meldactie 'Inzicht in de zorgkosten?' van de patiŽntenkoepels Landelijk Platform GGz, PatiŽntenfederatie NPCF en Ieder(in) blijkt dat 67% van de mensen vooraf een indicatie wil hebben van de te verwachten zorgkosten.
Lees meer...

06-07-2015 - Oproep voor focusgroep huisartsenzorg en depressie

Bent u wel eens met depressieve klachten bij uw huisarts geweest? Het Landelijk Platform GGz wil graag uw ervaringen horen tijdens een informeel groepsgesprek.
Lees meer...

02-07-2015 - LPGGz teleurgesteld over voorstellen minister aanpak 'verwarde personen'

Het Landelijk Platform GGz is teleurgesteld over de voorstellen van minister Schippers over de aanpak van 'verwarde personen'.
Lees meer...

02-07-2015 - Toegang tot jeugdhulp verloopt niet goed blijkt uit Monitor Transitie Jeugd

Uit de tweede kwartaalrapportage 2015 van De Monitor Transitie Jeugd blijkt dat de toegang en verwijzing naar jeugdhulp niet goed verloopt. Dit leidt tot onduidelijkheid en onnodige vertraging voor kinderen om de noodzakelijke zorg te krijgen.
Lees meer...

25-06-2015 - LPGGz mist cliŽnteninbreng in Trimbosonderzoek ‘Rookbeleid in de GGZ’

Het Landelijk Platform GGz is verbaasd dat ggz-cliŽnten zelf niet betrokken zijn geweest bij het Trimbosrapport ‘Rookbeleid in de GGZ: een verkenning van beleid en praktijk’.
Lees meer...

25-06-2015 - Doe mee met de Meldactie Hobbels naar werk

Welke hobbels komt u als (ex-)cliŽnt tegen bij het vinden van werk? Lukt het om bij tijdelijke uitval toch uw baan te behouden? Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Doe mee met de Meldactie van Ieder(In), het Landelijk Platform GGz en PatiŽntenfederatie NPCF.
Lees meer...

22-06-2015 - Ronde langs arbeidsmarktregio's: werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Er komt een 'Roadshow' langs alle arbeidsmarktregio's, om aandacht te besteden aan het thema 'Werk voor mensen met en psychische kwetsbaarheid'.
Lees meer...

22-06-2015 - Laat u adviseren over het gebruikersperspectief op digitale zorg

Bent u bezig met de (door)ontwikkeling of inzet van digitale zorg voor cliŽnten in de ggz? Praat met ambassadeurs met ervaring in de ggz ťn met digitale zorg over het gebruikersperspectief en hoe u cliŽnten en familie kunt betrekken bij digitale zorg.
Lees meer...

22-06-2015 - De Participatiewet eenvoudig uitgelegd

Het boekje 'Wat verandert er door de participatiewet' geeft in eenvoudige taal en met veel beeld uitleg over de Participatiewet en alles wat er bij komt kijken.
Lees meer...

22-06-2015 - Sterker Zorgen: pilot internetcursus voor naasten van mensen met een depressie

De Depressie Vereniging heeft samen met de Vrije Universiteit een internetcursus ontwikkeld voor naasten van mensen met een depressie.
Lees meer...

22-06-2015 - LPGGz verontrust over huisartsenzorg aan mensen met psychische problemen

Hoewel er meer mensen met ernstige psychische klachten in de huisartsenpraktijk komen, geeft bijna de helft van de huisartsen aan zich onvoldoende bekwaam te voelen om deze mensen adequaat te helpen.
Lees meer...

18-06-2015 - Problemen met jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering? Meld het bij de Monitor Transitie Jeugd

Loopt u ergens tegenaan op het terrein van de jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering? Of heeft u juist goede ervaringen? Meld het bij de Monitor Transitie Jeugd.
Lees meer...

18-06-2015 - Doe mee aan de Stress Challenge

Heb jij te maken met (on)gezonde stress? Meld je dan nu aan voor de Stress Challenge van Fonds Psychische Gezondheid.
Lees meer...

17-06-2015 - Uitvoering VN-verdrag personen met een handicap dichterbij

De ministerraad is het op vrijdag 12 juni eens geworden over de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Met deze belangrijke stap komt de wetsbehandeling van het VN-verdrag in de Tweede Kamer weer op gang.
Lees meer...

17-06-2015 - Keukentafelgesprek vertoont nog veel kinderziektes

Gemeenten worstelen met het goed vormgeven van de keukentafelgesprekken. Dit blijkt uit de digitale raadpleging 'Zorg naar gemeenten' van de samenwerkende cliŽntenorganisaties.
Lees meer...

12-06-2015 - In Nieuwsuur: lange wachtlijsten voor jeugdpsychiatrie

In Nieuwsuur gaat het over kinderen die (te) lang op de wachtlijst staan bij onder andere de jeugdpsychiater en/of ggz-instelling. Het LPGGz maakt zich ernstig zorgen over de signalen die binnen komen over oplopende wachttijden en wachtlijsten voor de jeugd-ggz.
Lees meer...

08-06-2015 - Drie winnaars Hersteleuroprijs voor beter psychisch herstel

Stadskamer Doetinchem, Team ED en Hersteltalent zijn vanmiddag uitgeroepen tot de winnaars van de VGZ-Hersteleuroprijs 2015. Zij krijgen ieder 25.000 euro. De overige vijf genomineerden verdienen ieder € 5.000,= voor hun initiatief.
Lees meer...

05-06-2015 - Hoe staat het met de cliŽntondersteuning in uw gemeente?

De VNG heeft een zelftest ontwikkeld voor gemeenten. Deze zelftest is voor gemeenten en medezeggenschapsorganen een hulpmiddel om onafhankelijke cliŽntenondersteuning vorm te geven.
Lees meer...

04-06-2015 - GGZ-instellingen onvoldoende gemotiveerd om separaties verder terug te dringen

De rol van de Inspectie bij het terugdringen van separatie blijft hard nodig. Dit blijkt uit het rapport 'GGZ-instellingen investeren in terugdringen separatie' dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vandaag openbaar maakte.
Lees meer...

03-06-2015 - PatiŽntenorganisaties bundelen wensen over kwaliteit mondzorg

Wat is een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg als het gaat om mondzorg van patiŽnten en cliŽnten met een beperking of chronische aandoening?
Lees meer...

03-06-2015 - Nominaties voor Hersteleuroprijs bekend

De nominaties voor de Hersteleuroprijs, die maandag 8 juni wordt uitgereikt, zijn bekend. Met de Hersteleuro ondersteunt CoŲperatie VGZ samen met het LPGGz vier organisaties, om meer aandacht te krijgen voor zelfmanagement, eigen regie, herstel en herstelondersteunende zorg.
Lees meer...

29-05-2015 - Discussie over 'verwarde personen' leidt tot plan van aanpak betere ketenzorg

Er komt een plan van aanpak voor betere ketenzorg voor mensen in acute psychische nood. Dat is de uitkomst van een debat in de Kamer over dit onderwerp.
Lees meer...

29-05-2015 - LPGGz wil helderheid over toegang Wlz voor ggz-cliŽnten

Het Landelijk Platform GGz gaat samen met GGZ Nederland, RIBW Alliantie en Federatie Opvang in gesprek met het ministerie van VWS, om zo snel mogelijk helderheid krijgen over toegang tot de Wlz voor ggz-cliŽnten die zeer langdurend of blijvend 24 uurs-zorg in de buurt nodig hebben.
Lees meer...

29-05-2015 - Vacature leden Taskforce GGz

Het Landelijk Platform GGz zoekt drie leden voor de Taskforce GGz, voor een periode van 2 jaar vanaf juli 2015. Reageren kan tm 15 juni.
Lees meer...

21-05-2015 - Afscheid bestuursleden Henny Vermolen en Hans van der Heyden

Op 21 mei namen Henny Vermolen (vice-voorzitter) en Hans van der Heyden (voorzitter) afscheid tijdens een symposium in Gouda. Beide bestuursleden hebben zich jarenlang ingezet voor de belangen van cliŽnten en hun naasten in de ggz.
Lees meer...

19-05-2015 - VN-verdrag verdient hoge plaats op de politieke agenda

Het Plan van Aanpak voor de implementatie van het VN-verdrag is nog niet naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierdoor loopt de behandeling van de wetten die nodig zijn voor de ratificatie van het VN-verdrag vertraging op.
Lees meer...

18-05-2015 - Niet alleen intenties, maar concrete afspraken nodig voor verwarde mensen

Vandaag spreekt het Landelijk Platform GGz in een Ronde Tafel gesprek met Tweede Kamerleden over de oplossingen die nodig zijn om te voorkomen dat mensen met psychische problemen tussen wal en schip vallen.
Lees meer...

18-05-2015 - Advies Commissie Meurs invulling hoofdbehandelaarschap ggz: voer regiebehandelaar in

Vandaag hebben de opdrachtgevende partijen het advies ontvangen van de commissie Meurs over invulling van het hoofdbehandelaarschap in de ggz. In het advies wordt het concept van de regiebehandelaar geÔntroduceerd als het centrale aanspreekpunt.
Lees meer...

01-05-2015 - LPGGz en andere partijen: "Niet bezuinigen op inspraak jeugdhulp"

De decentralisatie van de jeugdhulp mag niet ten koste gaan van de inspraak van jongeren in de jeugdhulp. Dat staat in de notitie Medezeggenschap van kinderen en jongeren en de nieuwe Jeugdwet door het JeugdWelzijnsBeraad, LOC Zeggenschap in Zorg, Defence for Children, Landelijk Platform GGz en Ieder(in).
Lees meer...

24-04-2015 - Oproep ggz-professionals en ouders: handhaaf beroepsgeheim bij controle declaraties Jeugdwet

De privacy van kinderen en ouders komt in het geding doordat gemeenten professionals vragen om persoonlijke informatie van hun cliŽnten door te geven en daarmee hun beroepsgeheim te doorbreken.
Lees meer...

24-04-2015 - Slotbijeenkomst Open voor Werk: "Een goed begin, maar we zijn er nog niet"

Meer kansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid om betaald of onbetaald werk te doen. Daarover ging het project Open voor Werk en daarover gaat het ook tijdens de slotbijeenkomst van dit project.
Lees meer...

17-04-2015 - Eerste uitkomst Jeugdmonitor: informatievoorziening grootste probleem

Uit de eerste kwartaalrapportage 2015 van De Monitor Transitie Jeugd blijkt dat de informatievoorziening over de jeugdhulp niet goed georganiseerd is.
Lees meer...

17-04-2015 - LPGGz presenteert vandaag paper 'Kwaliteit van leven loont het meest' aan Tweede Kamer

In de Position Paper ‘Kwaliteit van leven loont het meest’ reageert het Landelijk Platform GGz op de brief ‘Kwaliteit loont’ van Minister Schippers. Marjan ter Avest, directeur van het LPGGz, presenteert de Position Paper vandaag aan de Kamer.
Lees meer...

13-04-2015 - 13 april documentaire Harry, Tiny en Sonja over verhuizing (ex) ggz-cliŽnten. Waar ontbreekt het aan?

Vanavond is de documentaire Harry, Tiny en Sonja te zien om 20.25 uur bij NPO2. De documentaire gaan over drie mensen die verhuizen van een RIBW naar een zelfstandige woonruimte.
Lees meer...

03-04-2015 - Doe mee en meld uw ervaringen: Hoe verloopt het gesprek met uw gemeente?

Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben kunnen sinds dit jaar terecht bij hun gemeente. Heeft u hier ook mee te maken? Doe dan mee met de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: het gesprek met uw gemeente.
Lees meer...

30-03-2015 - LPGGz vergelijkt zorginkoop zorgverzekeraars op kwaliteit en cliŽntgerichtheid

Het Landelijk Platform GGz (LPGGz) gaat in 2015 de zorginkoop van de verschillende zorgverzekeraars vergelijken op de kwaliteit en cliŽntgerichtheid.
Lees meer...

27-03-2015 - Meer mensen met psychische aandoeningen in crisis

Meer mensen met psychische aandoeningen raken in crisis omdat er geen ambulante zorg is en tijdelijke opname niet mogelijk is. Dat blijkt uit de Meldactie Ambulantisering van het Landelijk Platform GGz.
Lees meer...

27-03-2015 - Verzekerde ggz niet ingeperkt

Minister Schippers gaat niet in op het advies van Zorginstituut Nederland (ZIN) om de behandeling van patiŽnten met de classificatie 'anders gespecificeerd' uit de basisverzekering te schrappen.
Lees meer...

27-03-2015 - Rivierduinen krijgt LPGGz-ster voor familiebeleid

Rivierduinen heeft een LPGGz-ster gekregen voor haar familiebeleid. De LPGGz-ster is een keurmerk vanuit het perspectief van familie en cliŽnten.
Lees meer...

27-03-2015 - Acht belangenorganisaties: 'Regel zorg in onderwijs!'

Acht belangenorganisaties, waaronder het Landelijk Platform GGz, pleiten voor duurzame oplossingen bij de bekostiging van zorg voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) in het onderwijs.
Lees meer...

13-03-2015 - Landelijk Platform GGz zoekt twee nieuwe bestuursleden

Het Landelijk Platform GGz is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Het bestuur kent diverse portefeuilles op het terrein van het landelijk beleid in de gezondheidszorg.
Lees meer...

12-03-2015 - Uniek in Nederland: patiŽnt en familie structureel centraal in kwaliteitsstandaarden

Voor het eerst krijgen patiŽnten en hun familie structureel een centrale plek bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.
Lees meer...

06-03-2015 - Jim van Os start actie tegen diagnose schizofrenie

Op 7 maart start onder leiding van psychiater Jim van Os een nieuwe actie tegen de diagnose schizofrenie.
Lees meer...

04-03-2015 - Vacature Projectleider Crisiskaart

De kerngroep landelijke Crisiskaartģ zoekt ism het Landelijk Platform GGz een Projectleider Crisiskaart.
Lees meer...

04-03-2015 - LPGGz aan Tweede Kamer: "Onzekerheid over Bestuurlijk Akkoord bedreigt positie patiŽnten met psychische problemen"

De onzekerheid over de voortgang van het Bestuurlijk Akkoord leidt tot stagnatie van ingezet beleid en bedreigt de positie van kwetsbare patiŽnten met psychische problemen. Dat schrijft het Landelijk Platform GGz in een brief aan de Tweede Kamer ter gelegenheid van het AO over de zorgverzekeringswet.
Lees meer...

26-02-2015 - VGZ-hersteleuroprijs

Organisaties die zich richten op herstel en zelfregie kunnen meedingen naar de VGZ-hersteleuroprijs van coŲperatie VGZ en het Landelijk Platform GGz. De prijs gaat naar vier organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van herstel en zelfregie in de zorg.
Lees meer...

26-02-2015 - Vacature Projectleider Taskforce

Het Landelijk Platform GGz is op zoek naar een Projectleider Taskforce voor 24 uur per week.
Lees meer...

17-02-2015 - CliŽnten hebben behoefte aan persoonlijke informatie over Wmo-ondersteuning

Veel mensen die vanaf 2015 zorg krijgen via de Wmo (gemeenten) hebben grote behoefte aan goede voorlichting en informatie over de gevolgen hiervan voor hun persoonlijke situatie. Dit blijkt uit bijna 200 interviews die cliŽntenorganisaties in twaalf gemeenten hebben gehouden.
Lees meer...

11-02-2015 - Boodschap LPGGz aan Tweede Kamer: Ratificatie VN-verdrag behoeft ambitieus plan van aanpak

De aanstaande ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking is goed nieuws voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De ratificatie van het verdrag moet wel gepaard gaan met een ambitieus plan van aanpak. Dat was de boodschap van het Landelijk Platform GGz aan de Tweede Kamer bij de hoorzitting over het VN-verdrag.
Lees meer...

11-02-2015 - Nog te weinig aandacht voor gezondheid ggz-patiŽnt

PatiŽnten zijn van mening dat de focus van de behandeling ligt op gesprekken en medicijnen en dat het aanbod van dagbesteding, lotgenotencontact en de aandacht voor goede voeding en beweging ontbreekt. Dat blijkt uit de Meldactie 'Bezuinigingen in de ggz. Meer pillen, minder kwaliteit?' van het LPGGz.
Lees meer...

11-02-2015 - Brief Schippers roept vragen op

De brief van minister Schippers geeft weinig antwoorden maar roept vooral veel vragen op, is de reactie van het Landelijk Platform GGz op het pakket aan maatregelen dat de minister vrijdag jl. presenteerde om de kosten in de zorg te beteugelen. Het platform wil snel met de minister om de tafel om over het voorgenomen beleid in gesprek te gaan.
Lees meer...

10-02-2015 - Help mensen met een psychische aandoening aan de slag met het Open voor Werk-team

Hoe ondersteunt u als klantmanager van een gemeente mensen met een psychische aandoening om werk te vinden? Of hoe zorgt u als Wmo-consulent voor verbinding tussen dagbesteding en werk? Waar loopt deze doelgroep tegenaan en waar moet u rekening mee houden? Daarover gaat de voorlichting van het Open voor Werk-team.
Lees meer...

09-02-2015 - Lange wachttijden gespecialiseerde ggz: bel uw zorgverzekeraar

PatiŽnten die lang op de wachtlijst staan bij hun psychiater, psychotherapeut of ggz-instelling, kunnen hun zorgverzekeraar bellen. Een zorgverzekeraar heeft immers zorgplicht.
Lees meer...

06-02-2015 - Minister Schippers kondigt nieuwe maatregelen aan

Vandaag heeft Minister Schippers van VWS haar pakket van maatregelen uiteengezet, als alternatief voor de aanpassing van artikel 13. Deze wetswijziging werd in december afgewezen door de eerste kamer.
Lees meer...

06-02-2015 - LPGGz roept Minister Schippers op besluit tot opzegging akkoord te herroepen

Het Landelijk Platform GGz roept Minister Schippers op terug te komen op haar besluit om het Bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ eenzijdig op te zeggen. Dit besluit is volgens het LPGGz onverantwoord, gezien de omvang van de zorgvraag en de ernst van de problematiek in de ggz. Alle ggz-partijen staan nog steeds achter het akkoord.
Lees meer...

05-02-2015 - Meld uw ervaringen met de nieuwe Jeugdwet

Als u problemen ondervindt of juist extra goed geholpen bent door de nieuwe Jeugdwet, kunt u dat melden via de Monitor Transitie Jeugd.
Lees meer...

02-02-2015 - CliŽntenbelang Amsterdam zoekt 5 cliŽntondersteuners Wet Langdurige Zorg

CliŽntenbelang Amsterdam zoekt per direct 5 cliŽntondersteuners Wet Langdurige Zorg (WLZ), voor de werkgebieden Amsterdam, Diemen, Amstelland, de Meerlanden, Zaanstreek/Waterland, Kennemerland en Noord-Holland-Noord.
Lees meer...

30-01-2015 - Borstkankervereniging en ADF Stichting / NHS winnen verkiezing beste patiŽntenblad

Utrecht, 29 januari 2015 – Borstkankervereniging Nederland en de combinatie Angst, Dwang en Fobie Stichting (ADF Stichting) / Nederlandse Hyperventilatiestichting (NHS) ontvingen vandaag de eerste Will Tinnemansprijs voor het beste patiŽntenblad.
Lees meer...

29-01-2015 - Veel animo bij professionals om aan de slag te gaan met zelfmanagement

Er is veel animo bij cliŽnten, familie en professionals om aan de slag te gaan met zelfmanagement en passende zorg. Dat bleek tijdens het symposium over dit onderwerp.
Lees meer...

29-01-2015 - Minister Schippers beŽindigt Bestuurlijk akkoord Toekomst GGZ in huidige vorm

Gisteren heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen minister Schippers van VWS en alle partijen van het Bestuurlijk Akkoord GGz, waaronder het Landelijk Platform GGz. De aanleiding was de afwijzing van de wetswijziging van artikel 13 door de Eerste Kamer.
Lees meer...

21-01-2015 - LPGGz pleit voor afschaffing eigen bijdrage Jeugdwet

Het Landelijk Platform GGz wil dat de eigen bijdrage voor de jeugd-ggz die per 1 januari van kracht is per direct wordt afgeschaft. Het Platform is verbaasd over de herinvoering van de eigen bijdrage, die eind 2012 nog werd afgeschaft.
Lees meer...

21-01-2015 - PatiŽnten en zorgaanbieders verbijsterd over inperking verzekerde ggz

Koepelverenigingen van patiŽnten en zorgprofessionals in de ggz zijn onaangenaam verrast door het advies van Zorginstituut Nederland om behandeling van patiŽnten met de classificatie ‘anders gespecificeerd’ uit de basisverzekering te schrappen.
Lees meer...

20-01-2015 - Kansen, maar ook veel onzekerheid: nieuwjaarsbijeenkomst patiŽnten- en cliŽntenorganisaties

De veranderingen in de zorg brengen kansen, maar ook veel onzekerheid. Dat is de boodschap op de nieuwjaarsbijeenkomst van de PatiŽntenfederatie NPCF, Ieder(in), het Landelijk Platform GGz en PGOsupport in Utrecht.
Lees meer...

19-01-2015 - Monitor Transitie Jeugd verzamelt signalen ouders en jongeren

De Monitor Transitie Jeugd zorgt ervoor dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering op de juiste plek terechtkomen.
Lees meer...

19-01-2015 - Problemen door veranderingen in de zorg? Meld het bij Meld je zorg

Leveren de veranderingen in de zorg voor u of voor uw naasten problemen op? Merkt u dat zaken nog niet goed geregeld zijn? Meld het dan bij ons meldpunt Meldjezorg Wij helpen u met informatie en advies.
Lees meer...

19-01-2015 - Marjan ter Avest spreekt Kamerleden toe over zorgstelsel en positie patiŽnt

Maandagochtend 19 januari sprak Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz, de Tweede Kamerleden toe over de positie van de patiŽnt in het zorgstelsel.
Lees meer...

12-01-2015 - Doe mee met de meldactie Ambulantisering

Op 12 januari start het Landelijk Platform GGz met de meldactie Ambulantisering. Bent u (naastbetrokkene van een) cliŽnt in de ggz? Laat ons weten wat u merkt van de verschuiving van zorg binnen instellingen naar zorg thuis.
Lees meer...

2014

18-12-2014 - Vacature Projectenmanager

Het Landelijk Platform GGz is op zoek naar een projectenmanager.
Lees meer...

18-12-2014 - Vacature Projectmedewerker zelfregie

Het Landelijk Platform GGz is op zoek naar een Projectmedewerker zelfregie, voor de periode 2015 - 2017.
Lees meer...

18-12-2014 - Vacature Projectmedewerker cliŽntondersteuning en -participatie

Het Landelijk Platform GGz is op zoek naar een projectmedewerker cliŽntondersteuning en -participatie, voor de periode 2015 - 2017.
Lees meer...

17-12-2014 - Wijziging artikel 13 van de baan

Gisteren heeft de Eerste Kamer het voorstel om artikel 13 van de zorgverzekeringswet te wijzigen, verworpen. Het Landelijk Platform GGz is blij dat de wetswijziging niet doorgaat.
Lees meer...

15-12-2014 - NZA publiceert wachttijden ggz-instellingen

Op 1 december informeerde minister Schippers de Tweede Kamerleden over de wachttijden in de ggz, omdat ook uit de marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat de wachttijden van verschillende aanbieders de Treeknormen ruimschoots overschrijden.
Lees meer...

15-12-2014 - Quotumwet aangepast na gerichte lobby en ludieke actie

Een brede coalitie van organisaties, getrokken door Ieder(in), heeft ervoor gezorgd dat de Quotumwet wordt aangepast. Er komt een gewogen quotum, waarbij alle mensen met een arbeidshandicap meetellen en niet alleen die mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
Lees meer...

12-12-2014 - Wisselen van zorgverzekering? Lees waar u op moet letten

Tot 1 januari 2015 kunt u wisselen van zorgverzekering. Op basis van welke afwegingen maakt u uw keuze? En waar moet u rekening mee houden als u een nieuwe verzekering afsluit? De notitie Overstappen zorgverzekering 2015 van het Landelijk Platform GGz helpt u om een zorgverzekering te kiezen.
Lees meer...

10-12-2014 - Oproep aan Kamerleden: "Geef alle arbeidsgehandicapten kans op een baan met gewogen quotum"

Directeur van het Landelijk Platform GGz Marjan ter Avest riep vandaag tijdens een actie in Den Haag Kamerleden op om een 'gewogen quotum' in te voeren en daarmee alle werknemers met een arbeidsbeperking gelijke kansen op een passende werkplek te geven.
Lees meer...

10-12-2014 - Actie in Den Haag: dit quotum telt niet!

Woensdag 10 december voeren mensen met een arbeidsbeperking actie voor een eerlijke afbakening van de doelgroep in het wetsvoorstel Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.
Lees meer...

08-12-2014 - Te vroeg voor aanpassing artikel 13

Het Landelijk Platform GGz vindt het te vroeg voor het wijzigingsvoorstel van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Over deze wijziging wordt volgende week in De Eerste Kamer gestemd.
Lees meer...

08-12-2014 - Landelijk Platform GGz en andere partijen starten Monitor Transitie Jeugd

In 2015 gaat de Monitor Transitie Jeugd van start. De Monitor zorgt ervoor dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering op de juiste plek terechtkomen.
Lees meer...

04-12-2014 - Gezocht: Projectleider Monitor Transitie Jeugd

We zoeken een projectleider voor de uitvoering van het projectplan Monitor Transitie Jeugd, voor 16-24 uur per week in 2015 en 12-16 uur per week in 2016.
Lees meer...

03-12-2014 - Quotum heeft grove vormfout

Op 10 december behandelt de Tweede Kamer Commissie van SZW de quotumheffing arbeidsbeperkten. Ieder(in), Landelijk Platform GGz en MEE Nederland uiten hun zorgen over de omschrijving van de doelgroep voor de banenafspraak en de quotumheffing.
Lees meer...

03-12-2014 - Zorgvisie: "NZa: verzekeraar verzaakt bij wachttijden ggz"

Zorgverzekeraars doen niet voldoende om ggz-patiŽnten te helpen die te lang moeten wachten op zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat onderzoeken of zorgverzekeraars hun zorgplicht wel nakomen. Dat meldt Zorgvisie vandaag.
Lees meer...

03-12-2014 - LPGGz en andere partijen verzetten zich tegen eigen bijdrage Jeugdhulp

Het Landelijk Platform GGz stuurde samen met GGZ-Nederland, de NvvP en het NIP een brief naar de Tweede Kamer. Daarin pleiten zij tegen een eigen bijdrage voor intramurale jeugd-ggz.
Lees meer...

01-12-2014 - LPGGz maakt zich zorgen over gevolgen transities langdurende zorg

De transities in de langdurende zorg bieden kansen voor meer integrale zorg en ondersteuning dichtbij huis, maar het Landelijk Platform GGz maakt zich grote zorgen over de gevolgen op korte termijn. Dat schrijft het LPGGz in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees meer...

01-12-2014 - Aan de slag met digitale zorg

Wat kan digitale zorg mij opleveren? Krijg ik met digitale zorg weer (meer) de touwtjes in handen? Past het bij mij? Hoe veilig is digitale zorg? De brochure ‘Aan de slag met digitale zorg’ geeft antwoord op deze en andere vragen.
Lees meer...

01-12-2014 - Manifest tegen afschaffing vrije artsenkeuze

De VMDB, lidorganisatie van het Landelijk Platform GGz, en andere leden van het Comitť vrije artsenkeuze roepen met het Manifest Vrije Artsenkeuze de leden van de Eerste Kamer op om het wetsvoorstel voor wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet niet te aanvaarden.
Lees meer...

24-11-2014 - Doe mee met onze Meldactie 'Heeft u inzicht in uw zorgkosten?'

De landelijke patiŽntenkoepels Ieder(in), Landelijk Platform GGz en PatiŽntenfederatie NPCF starten maandag 24 november met de meldactie 'Heeft u inzicht in uw zorgkosten?'. We roepen zoveel mogelijk (ex)cliŽnten of -patiŽnten op om hieraan mee te doen.
Lees meer...

19-11-2014 - Wethouders krijgen tips voor communicatie met cliŽnten

Negen landelijke cliŽntenorganisaties sturen deze week een brief aan de Wmo-wethouders en Wmo-raden, met aanbevelingen voor de gemeentelijke voorlichtingscampagnes. Vanaf volgend jaar moeten mensen bij hun gemeente aankloppen voor ondersteuning.
Lees meer...

17-11-2014 - LPGGz: Zo snel mogelijk actie Schippers gevraagd om wachtlijsten terug te dringen

Het Landelijk Platform GGz wil zo snel mogelijk actie van minister Schippers om wachtlijsten terug te dringen.
Lees meer...

17-11-2014 - Van Rijn onderzoekt mogelijkheden sociale kaart mantelzorgers

Staatssecretaris Van Rijn onderzoekt de mogelijkheden van een sociale kaart, die mantelzorgers en vrijwilligers moet helpen hun hulpvraag helder te krijgen en hen informeert welke ondersteuning in hun regio mogelijk is.
Lees meer...

17-11-2014 - Aandachtspunten vanuit cliŽntperspectief voor begrotingsbesprekingen

Tien organisaties, waaronder het Landelijk Platform GGz, dragen aandachtspunten aan voor bij de begrotingsbesprekingen van volgende week, op het gebied van transparantie, continuÔteit en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning en langer zelfstandig wonen in de wijk.
Lees meer...

14-11-2014 - LPGGz-Ster uitgereikt aan GGZ Noord-Holland-Noord

Op 12 november heeft het Landelijk Platform GGz een LPGGz-Ster Familiebeleid uitgereikt aan GGZ Noord-Holland-Noord. Dat betekent dat GGZ NHN voldoet aan de kwaliteitscriteria van cliŽnten en familie voor familiebeleid.
Lees meer...

30-10-2014 - Zorginstituut Nederland roept op tot herstelondersteunende verslavingszorg

Het Landelijk Platform GGz en het Zwarte Gat zijn blij met de oproep van Zorginstituut Nederland voor een meer herstelondersteunende verslavingszorg. Het Zorginstituut doet deze oproep in het rapport 'Verslavingszorg in beeld'.
Lees meer...

22-10-2014 - LOC-directeur Yvonne van Gilse overleden

Op zondag 19 oktober is Yvonne van Gilse (54) overleden. Zij was de afgelopen 8 jaar directeur van LOC Zeggenschap in zorg.
Lees meer...

17-10-2014 - Koningin MŠxima bezoekt Stichting MeeleefGezin

Vandaag bracht koningin MŠxima een bezoek aan Stichting MeeleefGezin, een stichting die jonge kinderen van ouders met psychische problemen ťn hun ouders ondersteunt. De stichting won eerder dit jaar een Appeltje van Oranje.
Lees meer...

16-10-2014 - Hoogleraar klinische psychologie Ad Kerkhof in Zembla: "Onnodig veel zelfmoord bij ggz-patiŽnten"

Op 16 november besteedt ZEMBLA aandacht aan suÔcide in de ggz. Hoogleraar klinische psychologie Ad Kerkhof stelt dat op dit moment onnodig veel mensen in ggz-instellingen zelfmoord plegen, mede omdat hulpverleners in ggz-instellingen onvoldoende geschoold zijn om cliŽnten met zelfmoordplannen te behandelen.
Lees meer...

15-10-2014 - Hoe verandert uw zorg?

De invoering van de Jeugdwet, de Wet langdurende zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2015 kan gevolgen hebben voor uw persoonlijke situatie. Wilt u weten wat er voor u verandert?
Lees meer...

15-10-2014 - Veranderend zorglandschap vraagt om vernieuwde aanpak van zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen

Gisteren heeft Minister Schippers van VWS het rapport ‘Over de brug; Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen’ aan de Tweede Kamer aangeboden.
Lees meer...

02-10-2014 - LPGGz en CZ geen overeenstemming over zorginkoopcriteria

Op 1 oktober bracht CZ een persbericht uit met als kop: 'Zorgverzekeraar CZ gaat selectief inkopen in de ggz'. Het Landelijk Platform GGz neemt afstand van de inhoud van dit persbericht.
Lees meer...

26-09-2014 - Verkeerde zorgpolis kan veel geld kosten

Mensen moeten soms flink bijbetalen voor zorg, terwijl ze daar niet op hebben gerekend. Het gaat dan om zorg van een behandelaar die geen contract heeft met hun verzekeraar.
Lees meer...

24-09-2014 - Voorbereiding nieuwe Jeugdwet verloopt zeer zorgwekkend

Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet in. Meer dan 300.000 kinderen met een psychische aandoening, een handicap of met opvoed- en opgroeiproblemen worden dan voor zorg afhankelijk van de gemeente waarin ze wonen. Uit een vloedgolf aan verontrustende berichten vanuit gemeenten en vanuit ouders, kinderen en professionals, blijkt nu dat de voorbereidingen zeer zorgwekkend verlopen.
Lees meer...

19-09-2014 - Uit onderzoek blijkt: wachttijden psychiater of psychotherapeut ruimschoots overschreden

Uit een meldactie van het Landelijk Platform GGz blijkt dat de normen voor wachttijden voor een intakegesprek en voor een behandeling bij de gespecialiseerde ggz ruimschoots worden overschreden.
Lees meer...

koffertje miljoenennota derde dinsdag september16-09-2014 - Begroting 2015: Onredelijk veel druk bij zorgbehoevenden

De begroting voor 2015 legt onredelijk veel druk bij mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Mensen gaan meer betalen terwijl er minder zorg wordt vergoed. En moeten meer zorg en ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp, zelf organiseren en betalen.
Lees meer...

rutte10-09-2014 - Congres Anders denken over psychische aandoeningen laat ambities kabinet zien

"Vanaf morgen denken we anders over psychische aandoeningen" sprak Minister-President Rutte tijdens zijn openingsspeech op het congres Anders denken over psychische aandoeningen.
Lees meer...

gemeente bord04-09-2014 - Per 1 januari 2015 gaat veel zorg naar gemeenten. Bent u al geÔnformeerd?

Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Dan willen wij - negen cliŽntenorganisaties - heel graag weten hoe u daarover tot nu toe bent geÔnformeerd.
Lees meer...

01-09-2014 - Samenwerken, Meedoen, Meebeslissen. Het LPGGz-jaarverslag van 2013

Het jaar 2013 stond in het teken van veranderingen in de ggz, waaronder een nieuw Bestuurlijk Akkoord en de verschuiving van verantwoordelijkheden naar gemeenten.
Lees meer...

18-08-2014 - Gezocht: vrijwilligers om invloed cliŽnten te monitoren

PG werkt samen is op zoek naar vrijwilligers, voor een onderzoek naar de invloed van cliŽnten op de uitvoering van de Participatiewet.
Lees meer...

15-08-2014 - 18 augustus start serie over psychische aandoeningen Doe even Normaal

Vanaf maandag 18 augustus start Doe even Normaal, een nieuwe 10-delige serie over psychiatrische aandoeningen. Presentator Johan Overdevest geeft samen met psychiater Robert Schoevers inzicht in een aantal van deze aandoeningen.
Lees meer...

14-08-2014 - Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?

Gemeenten weten nog niet altijd goed vorm te geven aan de ondersteuning van ggz-cliŽnten bij het vinden en behouden van werk. Dat blijkt uit de Landelijke tussenrapportage van Open voor Werk.
Lees meer...

16-07-2014 - VGZ ondersteunt zelfregiecentra bij zorginkoop 2015 met hersteleuro

VGZ verlangt vanaf 2015 een symbolische bijdrage van 1 euro per ambulante -, en per klinische DBC van de te contracteren GGz- zorgaanbieders. Het budget dat hierdoor tot stand komt, wordt ter beschikking gesteld aan zelfregiecentra.
Lees meer...

16-07-2014 - Onderzoek Zorg naar gemeenten: bent u al geÔnformeerd?

Mensen met een beperking of psychische problemen en ouderen moeten vanaf 1 januari bij de gemeente aankloppen voor ondersteuning. Bent u als cliŽnt of naaste op de hoogte van wat de veranderingen voor u betekenen? Laat het ons weten.
Lees meer...

16-07-2014 - Call 2014 netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz open

De eerste call van het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz staat open.De call is een oproep om een projectvoorstel in te dienen voor een stoornis-specifieke zorgstandaard of een generieke module.
Lees meer...

14-07-2014 - Mensen met een beperking vaak ongelukkig met woonsituatie

De woonsituatie van mensen met een beperking is vaak onder de maat, omdat ze maar beperkt zelf kunnen beslissen waar en hoe ze willen wonen. Dat blijkt uit zestig diepte-interviews die zijn gehouden in een gezamenlijk project van Ieder(in), Landelijk Platform GGz en de PatiŽntenfederatie NPCF.
Lees meer...

08-07-2014 - WMO aangenomen door Eerste Kamer

Beschikbaarheid en kwaliteit van persoonlijke begeleiding en dagbesteding onder druk
Lees meer...

08-07-2014 - CliŽnten willen geen nieuwe vormen van afhankelijkheid

Veel cliŽnten maken zich zorgen over de continuÔteit en kwaliteit van de ondersteuning die ze vanaf 1 januari 2015 via de gemeenten krijgen.
Lees meer...

04-07-2014 - Gemengde gevoelens bij nieuw besluit langdurende ggz

De Tweede Kamer heeft gisteravond opnieuw een correctie aangebracht op het beleid voor de langdurende ggz. Mensen die vanuit de AWBZ verblijf met behandeling ontvangen gaan per 1 januari 2015 direct over naar de Wet langdurende zorg.
Lees meer...

03-07-2014 - Zorginkoopmacht verzekeraars versterkt, vrije artsenkeuze beperkt

De Tweede Kamer heeft op 25 juni ingestemd met de door de regering voorgestelde wijziging van Artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Per 1 januari 2016 hoeven zorgverzekeraars niet meer automatisch minimaal 70% van de zorgkosten te vergoeden als de verzekerde naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat.
Lees meer...

03-07-2014 - Partijen Bestuurlijk Akkoord leveren Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg

Het Landelijk Platform GGz heeft in samenwerking met alle andere partijen van het Bestuurlijk Akkoord GGZ de Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg ontwikkeld: uitgangspunten voor het leveren van passende zorg, met aandacht voor de zelfredzaamheid van mensen met psychische problemen.
Lees meer...

02-07-2014 - CliŽnten en zorgondernemers vinden Wet langdurige zorg een gemiste kans

De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) die per 1 januari 2015 moet ingaan, vertoont nog grote tekortkomingen. Dat schrijven cliŽntorganisaties en ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers, in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.
Lees meer...

25-06-2014 - LPGGz, NVvP, NIP uiten zorg over voortgang transitie zorg voor de jeugd

In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor VWS spreken het LPGGz, de NVvP en het NIP hun zorg uit over de voortgang van de transitie van de zorg van de jeugd met psychische problemen.
Lees meer...

25-06-2014 - Vacature vrijwilliger voor de planning van Pandora Voorlichtingen

Het LPGGz heeft een vacature voor een vrijwilliger voor de planning van Pandora Voorlichtingen, voor 1 tot 3 dagdelen per week. Werken vanuit thuis is mogelijk.
Lees meer...

18-06-2014 - LPGGz, NVvP en GGZ Nederland: Zorgen over toegankelijkheid zorgverzekeringen ggz-patiŽnten

Het Landelijk Platform GGz, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en GGZ Nederland vragen aandacht voor de toegankelijkheid van verschillende polissen voor iedereen.
Lees meer...

18-06-2014 - Toegankelijkheid en solidariteit in het geding bij aanpassen artikel 13 vrije artsenkeuze

De toegankelijkheid en solidariteit in de gezondheidszorg zijn in het geding bij het wetsvoorstel over de vrije artsenkeuze. Dit zegt het Landelijk Platform GGz in een brief aan de vaste Tweede Kamercommissie VWS.
Lees meer...

18-06-2014 - In Nieuwsuur: jaarlijks 10.000 ggz patiŽnten in isoleercel, waarvan 60 langer dan 3 maanden

Gisteren in Nieuwsuur reageerde Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz, op de uitkomsten van het rapport ‘Zes jaar Argus. Vrijheidsbeperkende interventies in de GGZ in 2012 en ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande jaren’.
Lees meer...

04-06-2014 - Landelijk Platform GGz geschokt over aantal mensen in isoleercel

Het Landelijk Platform GGz reageert ontstemd op het Argus rapport “Rapportage uitkomsten vrijheidsbeperkende interventies 2012”, dat donderdag 5 juni is uitgebracht.
Lees meer...

04-06-2014 - Meldactie "Weet u waar u recht op heeft?" nu geopend!

Heeft u als ggz-patiŽnt- en familielid te maken met wachtlijsten en moet u lang wachten voordat u geholpen wordt in de 2e-lijns ggz (bij psychiater, psychotherapeut, ggz-instelling)? Doe dan mee met onze meldactie.
Lees meer...

26-05-2014 - Meldactie Bezuinigingen in de ggz: meer pillen, minder kwaliteit?

Hoe staat het met activering in de huidige behandelingen in de ggz? Is er sprake van te veel medicatie en te weinig activering? Is er wel aandacht voor herstel, participatie, en een gezonde leefstijl?
Lees meer...

23-05-2014 - PatiŽnten melden lange wachttijden bij psychiaters en instellingen

In de uitzending van Kassa van zaterdag 24 mei uitte het Landelijk Platform GGz haar zorg over de lange wachtlijsten in de tweedelijns ggz richting de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars hebben een wettelijke plicht om de tweedelijns zorg op tijd te regelen, maar het LPGGz constateert dat ze niet altijd aan deze plicht voldoen.
Lees meer...

12-05-2014 - LPGGz wil uitstel overgang intramurale ggz naar Wet langdurige zorg

Het Landelijk Platform GGz roept in een brief aan de vaste Kamercommissie voor VWS op tot uitstel van de transitie van de intramurale ggz tot 1 januari 2016.
Lees meer...

08-05-2014 - Het Zelfregiecentrum als belangrijk LPGGz- zorginkoopcriterium 2015

Het Landelijk Platform GGz stelt de facilitering van onafhankelijke herstelcentra en zelfregiecentra als een van de belangrijkste zorginkoopcriteria.
Lees meer...

25-04-2014 - Van DSM naar een persoonlijke diagnostiek (LPGGz seminar)

Met de introductie van de DSM 5 is er (opnieuw) een momentum om de centrale rol van de DSM-systematiek in de GGz te bespreken. Het LPGGz ontwikkelt om deze reden een seminarreeks.
Lees meer...

18-04-2014 - Train de trainer: het woord is aan u!

Op 1 januari treedt de Participatiewet in. Iedereen die kan werken, zal aan de slag moeten. Wat betekent dat? PG werkt samen! heeft de training Het woord is aan u! ontwikkeld om meer werk van werk te maken.
Lees meer...

18-04-2014 - Word werkambassadeur Samen Sterk tegen Stigma

Vooroordelen over mensen met psychische aandoeningen verminderen? Anderen inspireren? Stigma en Werk ondersteunt werknemers en werkgevers die zich inzetten voor meer openheid over psychische aandoeningen op het werk.
Lees meer...

18-04-2014 - LPGGz onthutst over uitzending Zembla: privacyverklaring niet gerespecteerd en gegevens van patiŽnt niet veilig?

Het Landelijk Platform GGZ (LPGGz) is onthutst over de uitzending van Zembla 'De jacht op uw medische gegevens' van 17 april. In deze uitzending blijkt de privacyverklaring door verzekeraars niet altijd gerespecteerd te worden en worden vragen gesteld bij de veiligheid van patiŽntengegevens.
Lees meer...

10-04-2014 - Knelpunten in crisiszorgketen ggz in kaart gebracht

Op 24 maart hebben het ministerie van VWS, LPGGz en GGz Nl een conferentie gehouden in Soesterberg over de acute ggz. Zowel vanuit cliŽnten en familie als vanuit ketenpartners komen signalen binnen over ontoereikende crisiszorg en gebrek aan afstemming tussen ketenpartners in de acute ggz.
Lees meer...

10-04-2014 - Brandbrief: bezuiniging eerste jaar niet op begeleiding

Gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor de begeleiding van jongeren en volwassenen met een beperking. Tegelijkertijd krijgen ze te maken met een forse korting op de budgetten. Het Landelijk Platform GGz roept samen met vijf PG-organisaties de fractievoorzitters van de politieke partijen op om deze bezuinigingen in ieder geval in het eerste jaar niet door te voeren. Dat maakt het mogelijk om de bestaande vormen van begeleiding zoveel mogelijk te continueren.
Lees meer...

09-04-2014 - Uitkomsten Meldactie: zelfregie beste medicijn voor ggz-cliŽnten

De eigen kracht, sociale contacten en voldoende inkomen zijn volgens ggz-cliŽnten de belangrijkste voorwaarden om baas te zijn in eigen leven. Een goede relatie met de hulpverlener is voor velen daarbij een absolute noodzaak. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de meldactie van die wij in het kader van de Week van de Psychiatrie 2014 met als thema “Baas in eigen leven?!” organiseerden.
Lees meer...

08-04-2014 - Misstanden in de ggz?

Het Landelijk Platform GGz is ernstig verontrust over de signalen die zij bij het meldpunt binnen krijgen dat de zorg die patiŽnten in instellingen krijgt, in hoog tempo verschraalt. De focus ligt op de medicamenteuze behandeling en er wordt fors bezuinigd op persoonlijke begeleiding en dagbesteding. Onze zorgen worden bevestigd door het programma van dinsdag 8 april “Altijd Wat” van de NCRV.
Lees meer...

25-03-2014 - GGZ partijen hebben vertrouwen in door staatssecretaris ingezette richting

Vandaag heeft staatssecretaris Van Rijn de brief naar de Tweede Kamer verstuurd waarin hij aangeeft hoe hij de langdurige ggz wil positioneren in het zorgstelsel en hoe hij uitwerking wil geven aan de motie Keijzer/Bergkamp. Deze kamerbreed gesteunde motie creŽert ook voor langdurige ggz-cliŽnten een plaats in de nieuwe Wet Langdurige Zorg (Wlz) en geeft gehoor aan een uitdrukkelijke wens van het ggz-veld.
Lees meer...

24-03-2014 - Landelijke Platform GGz: ernstige zorgen cliŽntondersteuning (o)ggz

Op 25 februari jl. stuurde staatssecretaris Van Rijn een brief naar de Tweede Kamer over de continuÔteit van cliŽntondersteuning voor mensen met een handicap. Het Landelijk Platform GGz vraagt naar aanleiding hiervan aandacht voor de cliŽntondersteuning ten behoeve van de doelgroepen van ggz en oggz.
Lees meer...

17-03-2014 - Voorstel Langdurende zorg nu al verouderd

Staatssecretaris Van Rijn heeft het wetsvoorstel Langdurende Zorg (Wlz) aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze wet moet de Awbz vervangen en regelt de zorg voor mensen die niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen en zeer langdurig 24-uurs nabije zorg nodig hebben. Het Landelijk Platform GGz constateert dat het wetsvoorstel bij aanbieding aan de Tweede Kamer al verouderd is.
Lees meer...

27-02-2014 - Week van de Psychiatrie: aanmelding Breingeindag (24-3) geopend

Op maandag 24 maart 2014 begint de 'Week van de Psychiatrie' met de Breingeindag in Almere. Thema is dit jaar 'Baas in eigen leven' ofwel: betekenis geven aan ‘eigen regie’ en ‘eigen kracht’. De aanmelding is nu geopend. Verschillende perspectieven komen aan bod in presentaties, workshops, debat en een informatiemarkt.
Lees meer...

18-02-2014 - Zwarte dag in de ggz: kinderen verliezen recht op zorg

Vandaag is er door de Eerste Kamer gestemd over de Jeugdwet en is deze wet aangenomen. Hiermee wordt de psychische zorg voor jeugdigen definitief uit het verzekerd pakket gehaald
Lees meer...

17-02-2014 - LPGGz heeft een vacature voor een werkervaringsplaats

Op het secretariaat van het Landelijk Platform GGz is een vacature voor een werkervaringsplaats. Ben je enthousiast, kan je tegen hectiek en heb je een dienstverlenende instelling? Dan ben jij wellicht geschikt voor deze veelzijdige werkervaringsplaats.
Lees meer...

12-02-2014 - LPGGz ontstemd over voorlopige stemming Eerste Kamer

Het Landelijk Platform GGz is ontstemd dat na een intensief Eerste Kamerdebat op 11 februari de meerderheid van de leden op voorhand heeft aangegeven in te stemmen met de Jeugdwet in haar huidige vorm. De antwoorden van staatssecretaris Van Rijn waren politiek correct en overtuigend maar kloppen niet met de praktijk. En blijkbaar neemt de toezegging van staatssecretaris Van Rijn om een 'Transitie Autoriteit Jeugd' in te stellen veel zorgen weg. Voor ons is dit onaanvaardbaar.
Lees meer...

09-02-2014 - Kind met psychische aandoening verliest recht op zorg in nieuwe Jeugdwet

Ggz-partijen starten advertentiecampagne voor behoud jeugd-ggz in verzekerd pakket. Zij roepen Eerste Kamerleden op om de rechtspositie van ruim 200.000 kinderen in Nederland die gebruik maken van psychische zorg (jeugd-ggz), veilig te stellen.
Lees meer...

06-02-2014 - Wat vinden cliŽnten van digitale zorg?

Het project ‘Grip op ontwikkelingen in eHealth’ is gestart om meer grip te krijgen op digitale zorg en hoe deze beter kan aansluiten op de wensen en behoeftes van mensen met psychische klachten en mensen in hun directe omgeving. Daarom vindt onderzoek plaats. Wij willen u vragen om de vragenlijst in te vullen of deze onder de aandacht te brengen bij mensen die psychische klachten hebben (gehad) of verkeren in de directe omgeving van iemand met psychische klachten.
Lees meer...

05-02-2014 - Persbericht: CliŽntenorganisaties roepen op zorgfraude te melden

Fraude en oneigenlijk gebruik van zorggeld is soms voor zorggebruikers makkelijker zichtbaar dan voor organisaties die zich bezighouden met toezicht en opsporing. Om deze reden hebben LOC Zeggenschap in zorg, het Landelijk Platform GGz (LPGGz), NOOM, Per Saldo en Stichting Klokkenluiders VG besloten samen te werken in een nieuw meldpunt fraude. Het ministerie van VWS ondersteunt deze samenwerking en heeft hiervoor financiering ter beschikking gesteld. De vijf cliŽntenorganisaties willen dat fraude, oneigenlijk gebruik van zorggeld of andere misstanden aangepakt of, liever nog, voorkomen worden.
Lees meer...

03-02-2014 - Teken de petitie

Een groep van betrokkenen wil bereiken dat de overheid een ‘breed onderzoek naar de misstanden in de psychiatrie’ gaat doen. Als slachtoffers van misbruik, geweld en schendingen van hun rechten, gepleegd in psychiatrische instellingen, willen zij gerechtigheid en onderzoek. Het Landelijk Platform GGz steunt dit initiatief.
Lees meer...

23-01-2014 - Wetsvoorstel Quotumwet

Op vrijdag 17 januari is het wetsvoorstel Quotumwet op www.internetconsultatie.nl geplaatst. U kunt hier namens uzelf of uw organisatie tot 8 februari a.s. een reactie of advies geven op het wetsvoorstel. Ieder(in) zal uiteraard ook gebruik maken van de internetconsultatie. Werkgevers hebben toegezegd 100 duizend extra banen te realiseren voor mensen die niet meer dan het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en onder de Participatiewet vallen.
Lees meer...

21-01-2014 - Toekomstige AWBZ ook toegankelijk voor mensen met psychiatrische problematiek

Mensen met psychiatrische problematiek worden niet langer uitgesloten van de Wet Langdurige Zorg, de opvolger van de AWBZ. Op initiatief van D66 en CDA heeft de Tweede Kamer daartoe vanmiddag unaniem een motie aangenomen. Het Landelijk Platform GGz en de vereniging Ypsilon, gesteund door Per Saldo en andere cliŽntenorganisaties, zien daarmee een maandenlange lobby bekroond. Minimaal 10.000 mensen zijn met de veranderde aanpak geholpen.
Lees meer...

20-01-2014 - Hoorzitting wetsvoorstel Wet Verplichte GGz

Vandaag vindt de hoorzitting plaats over het wetsvoorstel Wet Verplichte GGz. Het Landelijk Platform GGz spreekt de kamercommissie vanmiddag toe, hoe zij tegenover dit nieuwe wetsvoorstel staat. Belangrijkste bezwaar is die van de positie van de Geneesheer Directeur. Deze heeft een onvoldoende onafhankelijke en transparante rol.
Lees meer...

20-01-2014 - Digitale cliŽntenraadpleging: zelfredzaamheid ontstaat niet vanzelf

Chronisch zieken, mensen met een psychische/psychiatrische beperking, ouderen en gehandicapten doen voor ondersteuning niet zonder meer een beroep op buren of familie. Veel mensen met een beperking durven niet goed om hulp te vragen. Dit blijkt uit de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten, waaraan bijna zesduizend mensen met een beperking hebben meegedaan. De raadpleging is onderdeel van de cliŽntenmonitor van het programma Aandacht voor iedereen (AVI).
Lees meer...

16-01-2014 - Landelijke Platform GGz vreest voor averechts effect Participatiewet

Het Landelijk Platform GGz maakt zich ernstig zorgen over de Participatiewet. Wij vrezen dat de wet averechts zal uitwerken voor de zelfredzaamheid en participatie van grote groepen mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking, zonder dat deze mensen een reŽel perspectief hebben hieraan iets te kunnen veranderen. We stuurden daarom op 15 januari jl. een brief naar de Tweede Kamer.
Lees meer...

2013

16-12-2013 - Ggz-instellingen en meetbureaus opgelet!

Vanaf februari 2014 is het weer mogelijk de data van de CQI’s over verslagjaar 2013 aan te leveren bij de speciale webportal van het Landelijk Platform GGz. Dit geldt in ieder geval voor de CQI en de cliŽntthermometer.
Lees meer...

16-12-2013 - Input Algemeen Overleg Herziening Langdurige Zorg 18 december 2013

Op 18 december a.s. vindt er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer plaats over de Herziening Langdurige Zorg. In de brief van het Landelijk Platform GGz, CG-Raad, Platform VG, NPCF, Per Saldo, MEE Nederland aan de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport leest u de inbreng namens genoemde partijen. Tevens kunt u hier het Position Paper lezen. Dit Position Paper is besproken in het Ronde Tafelgesprek met de vaste Commissie op 13 december jl.
Lees meer...

14-11-2013 - 2014: toename wachtlijsten specialistische ggz?

Het Landelijk Platform GGz maakt zich zorgen omdat sommige zorgverzekeraars 35% minder specialistische ggz inkopen. Op dit moment zijn de effecten nog niet te meten; de mogelijke gevolgen voor patiŽnten en familie worden immers pas in 2014 zichtbaar. Wel gaan we dit proces nauwgezet volgen en monitoren. In december starten we daarom met een Meldactie.
Lees meer...

13-11-2013 - Eerste Kamer stelt behandeling Jeugdwet uit

De behandeling van de nieuwe Jeugdwet door de Eerste Kamer lijkt te worden uitgesteld tot in het voorjaar van 2014. Het Landelijk Platform GGz is blij met dit uitstel omdat het meer tijd biedt voor een zorgvuldig proces. Als het aan Tweede Kamer ligt worden alle gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg, inclusief de jeugd-ggz. Het Landelijk Platform GGz blijft het onbegrijpelijk vinden dat de politiek ervoor kiest om de jeugd-ggz uit het systeem van de gezondheidszorg te halen.
Lees meer...

12-11-2013 - Mantelzorger van de toekomst: kind van de rekening?

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning en informatie van mantelzorgers. Staatssecretaris Van Rijn wil graag dat gemeenten zich goed op die rol voorbereiden. Mantelzorgers dragen in toenemende mate de lasten van een steeds belangrijker deel van de zorg, namelijk de 'informele zorg'. Gemeentes willen daarom eerst de wensen en behoeften van deze onmisbare zorgverleners goed in kaart brengen. Maar bij die inventarisatie dreigen bepaalde groepen mantelzorgers over het hoofd te worden gezien ...
Lees meer...

12-11-2013 - Doorbreek zelfstigmatisering

Zelfstigma is - naast stigmatisering van buitenaf - een lastig te doorbreken destructieve attitude. Stichting ZON wil weten of daar oplossingen voor zijn en vraagt mensen met psychische klachten en aandoeningen om een vragenlijst in te vullen.
Lees meer...

12-11-2013 - Wie wint Psyche-mediaprijs 2013?

In 2013 wordt de Psyche Mediaprijs door het Fonds Psychische Gezondheid voor de derde keer uitgereikt. Vooral media hebben een grote invloed als het gaat om positieve beeldvorming rondom het hebben van psychische aandoeningen. Gaat LINDA er met prijs vandoor of wordt het de indringende documentaire 'Matthijs' of 'PAAZ'-auteur Myrthe van der Meer of ... Stemmen kan tot 24 november!
Lees meer...

11-11-2013 - Tips om ggz-jongeren vroegtijdig te activeren

Hoe zorg je ervoor dat ggz-jongeren zo vroeg mogelijk tijdens de behandeling of begeleiding beginnen met een opleiding, studie, stage of werk? Hoe speel je effectief in op hun belangstellingen, mogelijkheden en talenten? En hoe werk je optimaal samen met instanties die daarbij van belang zijn? Deze vragen vormden de kern van het project 'Werken aan een toekomst voor ggz-jongeren'. De antwoorden zijn bekend: dŪt werkt in de jeugd-ggz!
Lees meer...

05-11-2013 - Dit vinden ggz-cliŽnten en familie nou passende zorg

Wat is passende zorg volgens cliŽnten en familie? Hoe kan zelfmanagement het beste worden gestimuleerd? Deze vragen stelde het Landelijk Platform GGz dit najaar in een meldactie aan ggz-cliŽnten en familie. We hebben ruim 200 reacties verwerkt. We kunnen nu met een gerust hart zeggen: dŪt vinden ggz-cliŽnten en familie nou passende zorg en zů willen zij behandeld worden.
Lees meer...

01-11-2013 - Experiment met participatie zwaarste categorie ggz-patiŽnten

Het Landelijk Platform GGz en Per Saldo vinden het onbegrijpelijk dat mensen met zeer zware ggz-problematiek straks geen toegang meer krijgen tot de AWBZ. Maar als het aan het kabinet ligt, dreigt dit toch te gebeuren. Daarom hebben het Landelijk Platform GGz en Per Saldo een brandbrief gestuurd naar staatssecretaris Van Rijn om de intramurale ggz-zorg voor langdurig zieken in de AWBZ te houden.
Lees meer...

01-11-2013 - 't Podium: Is het einde van de psychiatrie nabij?

Op ‘t Podium van 20 november a.s. zal Philippe Delespaul, professor zorginnovatie aan de Universiteit van Maastricht, bovenstaande stelling verdedigen en toelichten. De toekomst is volgens hem aan de gelijkwaardige samenwerking tussen de ggz-cliŽnt (met zijn levenservaringen en ervaringskennis) en de ggz-professional. Inschrijven kan tot 12 november.
Lees meer...

31-10-2013 - Landelijk Platform GGz neemt hulplijn van SIRE over voor mensen zůnder psychische ziekte

Het Landelijk Platform GGz, de koepel van 20 cliŽnten- en familieorganisaties in de ggz, neemt vrijdag 1 november a.s. officieel de hulplijn voor mensen zůnder psychische ziekte over van SIRE. SIRE introduceerde dit voorjaar de hulplijn in samenwerking met de stichting Samen Sterk tegen Stigma (SStS) als onderdeel van een landelijk campagne om het stigma op psychisch ziek zijn te doorbreken. De campagne loopt aanstaande vrijdag af, maar via 0900-0727 kan iedereen met vragen terecht bij het Landelijk Platform GGz.
Lees meer...

29-10-2013 - Wat gaat er mis in de hersenen van psychisch zieke mensen?

De hoeveelheid beschikbaar hersenweefsel van psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie, depressie en bipolaire stoornis is volstrekt onvoldoende om gedegen wetenschappelijk onderzoek te doen naar oorzaken, behandeling en eventueel zelfs genezing. Directe toegang tot hersenweefsel is daarom onontbeerlijk en kan voor een doorbraak zorgen. Daarom startte de Nederlandse Hersenbank, die al jarenlang hersenweefsel uitgeeft van neurologische aandoeningen, een divisie die zich alleen richt op uitgifte van hersenweefsel afkomstig van mensen met psychiatrische aandoeningen.
Lees meer...

24-10-2013 - Ervaringswijzer.nl - een inspirerende website vol ggz-tips

Ervaringswijzer.nl is een inspirerende website voor mensen met een achtergrond in de ggz. Zo helpt de 'Keuzehulp' bij het maken van belangrijke behandelkeuzes: ga ik zelfstandig of beschermd wonen, zoek ik hulp of los ik het toch zelf op... ? En voor activiteiten, cursussen, prettige uitgaansgelegenheden en lotgenotencontact kun je terecht op de CliŽntenAtlas. Laat je inspireren, ontdek je buurt, ontmoet anderen en ontwikkel jezelf, dat is het idee.
Lees meer...

17-10-2013 - Langdurige ggz niet welkom in nieuwe AWBZ (LIZ)

De AWBZ gaat in de toekomst Wet Langdurige Intensieve Zorg heten, oftewel LIZ. Het kabinet wil in de nieuwe wet alle ggz-cliŽnten uitsluiten. Het Landelijk Platform GGz vindt het onaanvaardbaar en onbegrijpelijk dat ggz-cliŽnten die zeer langdurig intramurale zorg nodig hebben, niet tot de LIZ toegelaten zullen worden.
Lees meer...

17-10-2013 - Positie Wajongere slecht in nieuwe Participatiewet

Een Wajongere met arbeidspotentie heeft in de toekomstige Participatiewet weinig kans op ondersteuning bij het zoeken naar werk. Als ook nog de partner- en vermogenstoets wordt ingezet, waarbij de kans bestaat dat de Wajongere minder of zelfs geen uitkering meer krijgt, wordt het participeren in een inclusieve samenleving wel heel moeilijk.
Lees meer...

17-10-2013 - Laat nieuwe Participatiewet straks 75.000 mensen in de kou staan?

Het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland en andere veldpartijen vinden dat er in de nieuwe Participatiewet ruimte moet blijven voor mensen met weinig arbeidspotentie maar die wel willen ťn kunnen werken. Individueel maatwerk bij het zoeken en vinden van passend werk en de inzet van ggz-expertise moeten gewaarborgd en beschikbaar blijven. Maar door bezuinigingen en de toekomstige gemeentelijke beleidsvrijheid staat dat ernstig onder druk. Alle reden om gezamenlijk onze zorgen kenbaar te maken en kritische vragen aan de Tweede Kamer te stellen voordat het voor meer dan 75.000 mensen te laat is.
Lees meer...

17-10-2013 - Ggz-sector biedt Kamercommissie Jeugd petitie aan

Vandaag 17 oktober stemt de Tweede Kamer over de Jeugdwet. Bestuursvoorzitters van o.a. het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben samen met initiatiefnemer Menno Oosterhoff en Angelique Bergsma op 9 oktober jl. de vaste Kamercommissie Jeugd een petitie aangeboden met 52.700 handtekeningen. Daarin spreekt de ggz-sector zich uit tegen de overheveling van specialistische zorg aan kinderen met psychische aandoeningen naar gemeenten.
Lees meer...

16-10-2013 - PatiŽnten en zorgverleners gaan samen kwaliteit ggz verbeteren

Op woensdag 9 oktober jl. startte een uniek samenwerkingsverband; het netwerk ‘Kwaliteitsontwikkeling GGz’. Doel is planmatige en continue verbetering en innovatie van de beroepsuitoefening van zorgverleners in de ggz. PatiŽntenorganisaties worden daarbij actief en structureel betrokken om samen met de zorgverleners op een gelijkwaardige basis kwaliteitsstandaarden te formuleren. Het netwerk is opgericht door de patiŽnten- en familiekoepel Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
Lees meer...

16-10-2013 - Doe mee aan het ggz-panel!

Meld u aan als panellid en help de zorg en (rechts)positie van ggz-cliŽnten, familie en naasten te verbeteren. U ontvangt 4 tot 6 keer per jaar een enquÍte per mail. Deelname is gratis en anoniem. Iedere 100e aanmelder krijgt een waardebon van € 50,-
Lees meer...

15-10-2013 - Resultaten meldactie 'Zo kan de ggz beter!' binnenkort bekend

Voor het project Zelfmanagement en passende zorg hield het Landelijk Platform GGz in september jl. de meldactie 'Zo kan de ggz beter'. Ruim 200 cliŽnten en naastbetrokkenen hebben aangegeven welke positieve ervaringen zij hadden met zelfmanagement en passende zorg. Ook leverden zij vele goede ideeŽn aan. De resultaten worden binnenkort op deze website gepubliceerd.
Lees meer...

15-10-2013 - Landelijk Platform GGz neemt SIRE hulplijn over

SIRE kondigde tijdens de Landelijk Dag van de Psychische Gezondheid op 10 oktober jl. aan dat de hulplijn voor mensen zůnder psychische ziekte blijft bestaan. Op 1 november, na afloop van de huidige SIRE-campagne gericht op het doorbreken van het taboe op psychisch ziek zijn, neemt het Landelijk Platform GGz de hulplijn over.
Lees meer...

14-10-2013 - Denk mee over ontwikkeling van e-health: win cadeaubon van € 25,-

Vindt u dat e-health bijdraagt aan empowerment en zelfmanagement van ggz-cliŽnten? Wat is uw mening over deze zorgvormen? Het Landelijk Platform GGz zoekt ggz-cliŽnten en naasten die actief willen meedenken over e-health. We vinden namelijk dat ggz-cliŽnten en naasten invloed moeten hebben op de digitale zorgvormen die worden ontwikkeld.
Lees meer...

25-09-2013 - Doe mee met de grote meldactie over wonen

Op 24 september begint de meldactie Goed wonen, wat is daarvoor nodig? van de CG-Raad, Platform VG, NPCF en Landelijk Platform GGz. Mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening worden van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze meldactie.
Lees meer...

18-09-2013 - Persbericht Haalbaarheid ‘participatiesamenleving’

Gemeenten moeten ťn grote bezuinigingen ťn grote verandertrajecten doorvoeren zoals bij de jeugd-ggz en langdurige zorg. Hierdoor neemt de druk op mantelzorgers toe. Het Landelijk Platform GGz zet grote vraagtekens bij de haalbaarheid van de ‘participatiesamenleving’.
Lees meer...

16-09-2013 - Jaarverslag 2012 Landelijk Platform GGz verschenen

Het Jaarverslag van het Landelijk Platform GGz is uit. 2012: een jaar dat in het teken stond van het behartigen van de belangen van ggz-cliŽnten en familieleden in verkiezingstijd. We hebben gelobbyd, actie gevoerd en onderhandeld. Met ons 10-puntenplan en ons persoonlijke contact met politici wisten we de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen te beÔnvloeden.
Lees meer...

04-09-2013 - Achterban Landelijk Platform GGz stemt in met akkoord-ggz

Dinsdag 3 september jl. stemden de leden van het Landelijk Platform GGz positief in met het Bestuurlijk Akkoord dat vorige maand is opgesteld door minister Schippers en de ggz-sector waaronder het Landelijk Platform GGz, ZN, NVvP en GGZ Nederland. De rekening van de forse bezuinigingsoperatie in de ggz wordt niet bij de patiŽnt neergelegd. Er komen geen ingrijpende maatregelen in het verzekerde pakket en de eigen bijdrage in de ggz is definitief van de baan.
Lees meer...

04-09-2013 - Meldactie - Krijgt u zorg of ondersteuning thuis?

Veel mensen krijgen nu nog zorg en ondersteuning via de AWBZ. Maar vanaf 2015 gaat de gemeente dat regelen. Zorg ervoor dat de gemeente weet wat u nodig hebt en doe mee met de meldactie. Iedereen die zorg en ondersteuning krijgt kan meedoen: patiŽnten, cliŽnten ťn mantelzorgers. Ook mensen die zorg via een pgb inkopen, kunnen meedoen. Meld uw ervaringen en help de zorg te verbeteren!
Lees meer...

03-09-2013 - Hervorming Langdurende Zorg: kern-AWBZ en Wmo

De trein van de hervorming langdurende zorg raast in volle vaart verder. Het Landelijk Platform GGz werkt hard om bij te sturen en trekt soms ook aan de noodrem. In de zomermaanden stonden de nieuwe conceptwet Wmo 2015 en de kern-AWBZ hoog op de agenda. Welke punten brachten we in?
Lees meer...

03-09-2013 - Uitzending 'Levy' schetst beeld over jeugd-ggz na de transitie

Het Landelijk Platform GGz heeft samen met 6 andere partijen in de zorg Kamerleden een brief gestuurd waarin zij pleiten om de curatieve ggz uit de nieuwe jeugdwet te halen en kinderen in de ggz hetzelfde verzekerd recht te geven als volwassenen en kinderen met somatische problemen. In het programma 'Levy' dat de AVRO 2 september jl. uitzond, werd pijnlijk duidelijk hoeveel kennis er bij gemeenten ontbreekt over de jeugd ggz en welke risico’s kinderen straks lopen als de transitie toch door zou gaan.
Lees meer...

03-09-2013 - 'Open voor werk' richt zich op arbeidsparticipatie ggz-cliŽnten en naasten

Het samenwerkingsproject Open voor werk richt zich op succesvolle werktoeleiding of werkbehoud van en voor mensen met een psychosociale kwetsbaarheid, (ex)ggz-cliŽnten ťn hun naasten. Het gaat daarbij om alle vormen van betaald of onbetaald werk en dagbesteding. We richten ons actief op gemeenten, werkbemiddelaars en werkgevers. Met welke organisaties werken we samen en hoe voeren we dit project uit?
Lees meer...

03-09-2013 - Werkboek High & Intensive Care uitgebracht

Het Landelijk Platform GGz is betrokken bij de totstandkoming van het werkboek High Intensive Care (HIC), een formule om mensen die in ernstige psychiatrische crisis verkeren goed en menswaardig op te vangen. De behandeling vindt plaats in een omgeving waar fysieke veiligheid wordt gecombineerd met respectvolle zorg en aandacht. Het werkboek HIC is op initiatief van GGz Breburg samen met een aantal ggz-instellingen, het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland en TNO ontwikkeld.
Lees meer...

02-09-2013 - Ratificatie VN verdrag stap dichterbij

Nederland ratificeert (als alles doorgaat) binnenkort als een van de laatste landen ter wereld het Internationaal Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (CRPD). Ratificatie is een belangrijke stap voorwaarts in het stimuleren van een inclusieve samenleving waarbij iedereen gelijke rechten op ontplooiing heeft. Het Landelijk Platform is blij met de op stapel staande ratificatie. Die kan immers ook de maatschappelijke participatie van mensen met psychische problemen stimuleren. Vooruitlopend op het VN-verdrag worden er al wetten aangepast.
Lees meer...

30-08-2013 - Gezamenlijk statement ggz-partijen over jeugd-ggz

Het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland, NVvP, NIP, ZN, NVVP en de LVE hebben gezamenlijk een position paper gestuurd naar de vaste kamercommissie van VWS t.b.v. het rondetafelgesprek 5 september over de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten. Hierin vragen we aandacht voor de nadelige gevolgen van de decentralisatie voor patiŽnten en schetsen een alternatief.
Lees meer...

26-08-2013 - Samen Sterk tegen Stigma zoekt mensen die open willen zijn op hun werk

Samen Sterk tegen Stigma zoekt mensen die op hun werk open zijn (of willen worden) over hun psychische aandoening en die werkzaam zijn bij grote(re) bedrijven en organisaties. Het project Stigma en Werk wil de bespreekbaarheid van psychische klachten op het werk vergroten. Ook biedt ze ondersteuning aan werknemers en werkgevers die zich hiervoor inzetten. Twee inspirerende voorbeelden zijn Diederik Weve bij Shell en Marieke Sweens bij de Gemeente Leiden.
Lees meer...

25-08-2013 - Congres Veilige zorg in de ggz

Wilt u weten hoe u veilige zorg kunt leveren in uw organisatie? Hoe u een professionele en levende veiligheidscultuur kunt creŽren zodat collega’s en cliŽnten incidenten durven melden en met verbeteringen aan de slag gaan? Hoe u ervoor zorgt dat de veiligheidscultuur in het voordeel van u zelf, uw collega en cliŽnten werkt? Hoe u in control komt ťn blijft over de veiligheidsrisico’s in uw instelling? Kom dan naar het congres ‘Veilig in de ggz’ op 24 juni in Amersfoort!
Lees meer...

20-08-2013 - MELDACTIE - Zo kan de ggz beter - verlengd tot 1 oktober

Wat is de meest motiverende & inspirerende ggz-zorg die u kent? Door welke behandelingsvorm hervond u uw eigen kracht? Hebt u ideeŽn over zorgverbetering? Vindt u dat de ggz anders kan, anders moet? Doe dan mee aan onze meldactie! Meld uw ervaringen met goede, innovatieve zorg in de ggz. Iedereen kan meedoen. Dus ook vrienden en familie-van.... De MELDACTIE is verlengd tot 1 oktober.
Lees meer...

31-07-2013 - Kan ik als ggz-cliŽnt ťcht invloed uitoefenen op zorginkoop???

Ja dat kan! Samen met PGOsupport biedt het Landelijk Platform een driedaagse cursus 'zorginkoop' aan. Lijkt het u een uitdaging om zorgverzekeraars en gemeenten te sturen bij de inkoop van goede zorg? Meld u dan aan en doe praktische kennis en veel ervaring op.
Lees meer...

19-07-2013 - Ggz-partijen ondertekenen verklaring crisiskaart

Ggz-partijen willen zelfmanagement en eigen regie van cliŽnten versterken, ůůk in geval van een psychische crises. Daarom hebben ggz-partijen een gezamenlijke verklaring ondertekend om het gebruik van de crisiskaart te bevorderen. Een crisiskaart draagt de cliŽnt bij zich en is een klein persoonlijk document waarop staat hoe zorgverleners, omstanders en naasten kunnen (be)handelen als er een (psychische) crisis bij de cliŽnt optreedt.
Lees meer...

16-07-2013 - Groei zorguitgaven verder teruggeschroefd met ca. 1 miljard

Vandaag maakte minister Schippers bekend dat ze onderhandelingsresultaten heeft bereikt met ziekenhuizen, medisch-specialisten, ggz, huisartsen, zorgverzekeraars en patiŽntenorganisaties. Deze komen erop neer dat het groeipercentage van de zorguitgaven verder wordt teruggebracht: naar 1,5% in 2014 en 1% per jaar van 2015 tot en met 2017. Dit levert een extra besparing op van ongeveer 1 miljard euro. De bestaande overeenkomsten met sectoren worden daarop aangepast en verlengd. Het bestuurlijk akkoord dat in 2012 gesloten is met de ggz-sector en minister Schippers wordt aangepast.
Lees meer...

15-07-2013 - Vooraankondiging meldactie passende zorg: de ggz kan zo veel beter

In het Bestuurlijk Akkoord ggz 2012 zijn afspraken gemaakt om de kostengroei in de ggz te beheersen en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Vanuit die gedachte start het Landelijk Platform GGz met het project 'Passende zorg en zelfmanagement'. Samen met het ggz-veld inventariseren we innovatieve zorgvormen die gericht zijn op het vergroten van eigen regie, eigen kracht en zelfmanagement van ggz-cliŽnten.
Lees meer...

13-07-2013 - 10-uursmaatregel pgb van de baan

Er is ook goed nieuws uit Den Haag. De 10-uursmaatregel voor het pgb is van de baan. Deze maatregel hield in dat mensen met een pgb voor minder dan 10 uur in de week daar geen aanspraak meer op zouden kunnen maken. Daarmee dreigden 42.000 mensen vanaf 1 januari hun pgb te verliezen waaronder veel gezinnen met kinderen met autisme of psychische problematiek.
Lees meer...

12-07-2013 - Jeugdwet aangeboden aan Tweede Kamer

Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) hebben op 1 juli 2013 het voorstel voor de nieuwe Jeugdwet naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Landelijk Platform GGz bereidt gedurende de zomerperiode een inhoudelijk standpunt voor als inbreng voor de parlementaire behandeling. We hebben grote bezwaren tegen de geplande overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten.
Lees meer...

12-07-2013 - Grote zorgen om hervorming langdurige zorg

Het kabinet werkt ook in de zomer hard door aan de hervorming van de langdurende zorg. Het Landelijk Platform GGz volgt de ontwikkelingen zeer kritisch. Twee zaken baren het Platform momenteel grote zorgen: de dreiging dat het compensatiebeginsel in de WMO verdwijnt en het voornemen van het kabinet om alle ggz-zorg uit de AWBZ te halen.
Lees meer...

12-07-2013 - Verslag 't Podium: 'Over leven met langdurige zorg'

De toekomst van de langdurige zorg staat beleidsmatig ter discussie. Om de langdurige zorg 'nieuwe stijl' van input te voorzien moeten we kijken naar inspirerende, creatieve en succesvolle voorbeelden van hoe die zorg ingericht kan worden. Daarom organiseerde het Landelijk Platform GGz op vrijdag 21 juni 2013 ’t Podium 'Over leven met langdurige zorg'. Wat blijkt; op veel plaatsen in de langdurige ggz weten begeesterde zorgprofessionals ggz-cliŽnten hun gevoel van eigenwaarde terug te geven. Het kŠn dus wel. En verslag van een boeiende dag.
Lees meer...

12-07-2013 - Hoofdbehandelaarschap

Op 4 juli jl. is er overeenstemming bereikt met de ggz-partijen en het ministerie van VWS over het hoofdbehandelaarschap voor de komende twee jaar. Het Landelijk Platform GGz staat positief tegenover het standpunt van de minister dat ze verwoordt in een brief die ze op 4 juli jl. naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd.
Lees meer...

12-07-2013 - Gratis WMO-adviseurs voor beÔnvloeding transities

De decentralisaties komen steeds dichterbij. Gemeenten zijn druk met alle voorbereidingen. Om de overgang in 2015 goed te kunnen maken moet het gemeentelijk WMO-beleidsplan dit najaar al gereed zijn. Werk aan de winkel dus voor u, belangenbehartigers en WMO-raden. U kunt eraan bijdragen dat het een goed en afgewogen WMO-beleidsplan wordt. Wilt u daarbij gratis hulp of advies? Onze AVI-adviseurs staan voor u klaar!
Lees meer...

11-07-2013 - Iedereen veilig? Nieuwe brochures over patiŽntveiligheid

Veilig met medicijnen omgaan, meer zelfmanagement in de zorg en meer zeggenschap voor cliŽntenraden en familieraden in ggz-instellingen. Dat zijn belangrijke thema's vindt het Landelijk Platform GGz. Samen met het PatiŽntveiligheids-programma van GGZ Nederland hebben we diverse brochures en handreikingen samengesteld waar cliŽnten en familie concreet mee aan de slag kunnen om de (patiŽnt)veiligheid in de zorg te verbeteren.
Lees meer...

11-07-2013 - Veranderingen in de basis-ggz 2014 op een rij

De positie van de huisarts, de POH-ggz (Praktijk Ondersteuner Huisarts) en hulpverleners in de basis-ggz wordt vanaf 2014 versterkt zodat doorverwijzing naar de duurdere 2e lijns-ggz minder snel plaatsvindt. Wat is nieuw, wat wordt gewijzigd en wat verdwijnt er? Een overzicht.
Lees meer...

27-06-2013 - Landelijk Platform GGz omarmt SIRE-campagne tegen stigma

Met een grootse persconferentie heeft SIRE vandaag haar nieuwste campagne gelanceerd: ‘De Hulplijn voor Mensen Zonder Psychische Ziekte.’ Met commercials op radio en tv, advertenties en billboards vraagt ze aandacht voor het taboe dat op ggz-problematiek ligt. De hulplijn (0900-0727) wordt bemenst door 40 getrainde ggz-ervaringsdeskundigen die vragen beantwoorden over het hebben van ggz-aandoeningen. De campagne streeft naar publieke bewustwording over het taboe op het hebben op ggz-aandoeningen en wil mensen helpen daar anders mee gaan.
Lees meer...

27-06-2013 - 'Een onverantwoord experiment'

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugd-ggz en jeugdzorg. Maar gemeenten moeten tegelijkertijd 15% bezuinigen op die zorg. 'Een onverantwoord experiment', zo vat een woordvoerder van het Landelijk Platform GGz de vele reacties uit het ggz-veld samen in een artikel in het NRC van 26 juni jl.
Lees meer...

27-06-2013 - Grote zorgen over transitie jeugd-ggz naar gemeenten

Vandaag vergadert de Tweede Kamer over de transitie van de jeugd-ggz naar gemeenten. Ggz-partijen maken zich grote zorgen over de toegang, kwaliteit, beschikbaarheid en continuÔteit van de specialistische, geneeskundige vorm van gezondheidszorg aan kinderen en jongeren met ggz-problematiek. In een gezamelijke brief aan de Tweede Kamer stellen het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland, de NVvP en het NIP kritische vragen ten aanzien van het transitieproces. Wij vinden dat jeugd-ggz thuishoort in het zorgverzekeringssysteem en een basisrecht is, net als het recht op somatische zorg. En er zijn meer partijen die zich zorgen maken. Een overzicht.
Lees meer...

24-06-2013 - Jeugd-ggz nog lang niet in veilige handen bij gemeenten

Het Landelijk Platform GGz trekt aan de bel. Voor de tweede keer concludeert de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd dat het transitieproces van de jeugdzorg niet goed gaat. Nog veel noodzakelijke maatregelen voor een verantwoorde decentralisatie van de jeugdzorg zijn niet tot stand gekomen. En alarmerend: de jeugd-ggz blijkt een witte vlek bij gemeenten. Het kan niet zo zijn dat kinderen en jongeren met psychische problemen en hun ouders vanaf 2015 geen goede zorg krijgen. Het Landelijk Platform GGz pleit voor een andere oplossing.
Lees meer...

17-06-2013 - PatiŽnt vraagt duidelijkheid over zorginkoop

Mensen willen graag weten wat er gedeclareerd wordt en controleren dit ook vaak. Maar ze weten meestal niet wat ze moeten doen als ze een fout ontdekken. En Šls ze actie ondernemen, worden ze nogal eens van zorgaanbieder naar zorgverzekeraar gestuurd en vice versa. Op 20 juni debatteert de Kamer over de zorgverzekeringswet en de pakketmaatregelen. Daarom hebben het Landelijk Platform GGz, CG-Raad, Platform VG en de NPCF samen een brief gestuurd aan de Vaste Kamercommissie voor VWS in de Tweede Kamer, waarin wij oproepen tot meer duidelijkheid.
Lees meer...

11-06-2013 - Uitvoering dwangmaatregelen schiet te kort; patiŽnt wordt niet betrokken

Uit het panelonderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat de meerderheid van de mensen met langdurige en ernstige psychische problemen ontevreden is over het contact met de hulpverlener tijdens een periode van dwang. 80% van de patiŽnten heeft geen inspraak over het type dwangmaatregel of de duur ervan. Ook de alternatieve interventies, zoals 1-op-1 begeleiding of High Intensive Care, lijken nog lang niet overal te worden toegepast. De communicatie tussen patiŽnt/familie en hulpverlener schiet ernstig te kort vindt het Landelijk Platform GGz.
Lees meer...

07-06-2013 - Nieuw! Brochure: 'Antipsychotica - zo blijf je ze de baas!

Meer dan de helft van de mensen die antipsychotica slikt heeft daar problemen mee. Dit kan ernstige gevolgen hebben en leiden tot een nieuwe psychose. Daarom hebben het Landelijk Platform GGz en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik een cliŽntgerichte brochure uitgebracht met praktische tips, adviezen en handige checklists.
Lees meer...

03-06-2013 - Brief naar Kamerleden voor AO-ggz 5 juni

De Tweede Kamer vergadert woensdag 5 juni a.s. over de geestelijke gezondheidszorg. Het AO-ggz behandelt veel onderwerpen. Het Landelijk Platform GGz schrijft in een brief aan de vaste Kamercommissie van VWS om vast te houden aan de koers die met het bestuurlijk akkoord ggz is ingezet. Daarnaast geeft het Landelijk Platform GGz een reactie op andere ontwikkelingen die in de ggz-sector spelen en doet hiervoor concrete aanbevelingen.
Lees meer...

31-05-2013 - Hou kern-AWBZ overeind voor zwaarste groep ggz-patiŽnten

In de ggz is een groep van maximaal 10.000 patiŽnten die zeer langdurig of levenslang is aangewezen op een beschermde woonomgeving. Het gaat om patiŽnten met blijvende psychotische stoornissen, ernstige gedragsproblematiek en/of chronische verslaving. Zij hebben doorgaans zorgzwaartepakket 5, 6 of 7. Het Landelijk Platform GGz heeft haar visie over de toekomst van de langdurige zorg voor deze groep patiŽnten vastgelegd in een Position Paper. De Position Paper is door het Landelijk Platform GGz actief verspreid onder de leden van de Tweede Kamer. Zij vergaderen op 10 juni a.s. over de hervorming van de langdurige zorg.
Lees meer...

30-05-2013 - Betaling extreme zorgzwaarte moet gegarandeerd blijven

Ggz-instellingen moeten zelf de zorg blijven betalen voor mensen met een extreme zorgbehoefte. Dat is de ‘bottom line’ van het advies dat de NZa (Nederlandse Zorg-autoriteit) aan het ministerie van VWS heeft uitgebracht. Maar het ministerie van VWS zal daarvoor echter geen extra geld beschikbaar stellen; het ontbrekende budget moet regionaal worden gevonden. Het Landelijk Platform maakt zich zorgen over de continuÔteit van de zorg aan deze groep extreme ggz-patiŽnten.
Lees meer...

29-05-2013 - AVI organiseert bijeenkomsten gemeentelijk beÔnvloeding

Programma AVI organiseert vanaf eind mei lokale, informatieve netwerkbijeenkomsten: Hoe ontwikkelt men bij gemeenten beleid? Wie doet wat? Ook gaan we met u in gesprek over het beÔnvloeden van dat beleid. We kijken daarbij met name naar het beleid rondom extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging.
Lees meer...

28-05-2013 - Miljoenenbezuiniging mogelijk zonder dat de patiŽnt er iets van merkt

Vandaag presenteert het Landelijk Platform GGz haar bezuinigingsvoorstellen aan minister Schippers. In het rapport “Verbeter Zorgsysteem en realiseer bezuinigingen” staan verschillende opties voor de minister om bezuinigingen in het zorgsysteem te realiseren. Het kan niet zo zijn dat de rekening van de bezuinigingen opnieuw bij de patiŽnt wordt gelegd. Immers het vertrouwen van de patiŽnt in het zorgsysteem staat erg onder druk door de berichtgeving over fraude en het weglekken van geld in de zorg. In het rapport van het Landelijk Platform GGz zijn concrete bezuinigingsmogelijkheden doorgerekend.
Lees meer...

25-05-2013 - Uitslag meldactie: 48% ervaart onnodige zorg

Onterechte consulten en verwijzingen. Dubbele onderzoeken en foto’s. Medicijnen die worden verstrekt maar niet worden gebruikt. 48% van de mensen die zich meldden bij het Meldpunt Besparingen in de zorg heeft ervaring met dit soort onnodige diensten of handelingen. Het Meldpunt is ingericht door de vier landelijke patiŽntenkoepels die zich zorgen maken over de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren in de zorg. De organisaties willen dat eerst de verspilling van zorgeuro’s wordt aangepakt, in plaats van dat het kabinet begint met snijden in het basispakket.
Lees meer...

22-05-2013 - In memoriam: Annemarie Kolenberg

Wij zijn aangeslagen door het verdrietige bericht dat onze collega Annemarie Kolenberg op maandag 20 mei 2013 is overleden. Annemarie was een bevlogen en positief mens. Ze was altijd heel open over haar bipolaire stoornis en daarmee een rolmodel voor iedereen om als mens met een psychisch kwetsbaarheid vol in het leven te staan.
Lees meer...

21-05-2013 - 't Podium: Over leven met langdurige zorg

Ruim 160.000 Nederlanders hebben een blijvende ernstige psychische aandoening die grote beperkingen in hun sociale en maatschappelijke functioneren met zich meebrengt. Het huidige maatschappelijke klimaat biedt echter allerminst garanties voor een menswaardig bestaan. Hoe zorgen we ervoor dat de langdurige zorg kwaliteit van leven biedt en blŪjft bieden aan mensen die het nodig hebben?
Lees meer...

17-05-2013 - 'Zorgsysteem is ziek' zegt Landelijk Platform GGz in Trouw

Minister Schippers moet de kosten van de zorg verlagen en de ggz zal daarbij ook niet gespaard worden. Dat hoeft ook niet, zegt het Landelijk Platform GGz, als je maar luistert naar de patiŽnt. Uit de meldactie 'Voorkom onnodige bezuinigingen in de zorg' van het LPGGz blijkt dat de zorg beter ťn goedkoper kan. Veel patiŽnten achten de geboden zorg dikwijls onnodig: zes van de tien melders zegt te weinig of te veel behandeling te hebben gekregen. In beide gevallen niet effectief en onnodig duur.
Lees meer...

16-05-2013 - Inbreng patiŽntenkoepels over hervorming langdurige zorg

Op 17 mei nam het Landelijk Platform GGz deel aan een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer over de hervorming van de langdurende zorg. Het LPGGz is bezorgd dat de kwetsbaarste groep ggz-cliŽnten uitgesloten wordt van de kern-AWBZ. Gezamelijk met andere patiŽntenorganisaties hebben we onze bezwaren vastgelegd in een Position Paper. Daarin vragen we ook aandacht voor de transitie van AWBZ-taken naar gemeenten. Hoewel we op hoofdlijnen de transitie onderschrijven, vinden we het tempo en de combinatie met alle bezuinigingen onverantwoord.
Lees meer...

10-05-2013 - Steeds meer jongeren slikken antidepressiva

Steeds meer jongeren slikken antidepressiva met soms heftige bijwerkingen tot gevolg. Het EO-programma 'De Vijfde Dag' besteedde er donderdagavond 9 mei jl. aandacht aan. Het Landelijk Platform GGz was te gast in de studio en bepleitte een nauwere samenwerking tussen huisartsen en psychiaters. Het Platform wil ook meer ggz-ondersteuning in de huisartsenpraktijk conform het bestuurlijk akkoord.
Lees meer...

06-05-2013 - SIRE zoekt ervaringsdeskundigen voor anti-stigmacampagne

In juni start SIRE een landelijke campagne om het taboe rond psychische aandoeningen te doorbreken. Deze campagne richt zich op mensen zonder aandoening, die niet weten hoe ze met mensen mťt, moeten omgaan. Deze mensen worden opgeroepen om te bellen naar een telefonische hulplijn, waar een ervaringsdeskundige ze alles over zijn/haar aandoening kan vertellen.
Lees meer...

03-05-2013 - Voorlichtingen voor gemeenten

Vanwege de participatiewet en decentralisaties in de zorg krijgt de gemeente in de toekomst meer verantwoordelijkheid voor mensen met een psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid. Wat hebben gemeenten deze mensen te bieden als het om sociale activering en werk gaat? Hebben zij genoeg kennis van deze doelgroepen? Beschikken ze over voldoende handvatten voor ontwikkeling van beleid? Open voor Werk biedt gemeenten (gratis) voorlichting en advies door ervaringsdeskundigen. Zij weten ťcht wat werkt.
Lees meer...

03-05-2013 - CVZ adviseert minister over lage ziektelast: eerst gevolgen in kaart brengen

Op verzoek van minister Schippers van VWS heeft het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een overzicht gepubliceerd met aandoeningen, hun ziektelast en de kosten van de bijbehorende zorg. De minister wil deze rapportage mogelijk gebruiken om te bezuinigen op het basispakket, door aandoeningen met een lage ziektelast niet langer te vergoeden. Het Landelijk Platform GGz, de CG-Raad, de NPCF en Platform VG vinden dat erg onverstandig. Het CVZ heeft zelf ook zijn bedenkingen.
Lees meer...

25-04-2013 - Zorgakkoord stap in goede richting voor ggz

Het Landelijk Platform GGz is vooral positief over een aantal hoofdpunten in het zorgakkoord dat het kabinet woensdag 24 april heeft gesloten met werkgevers en werknemers in de zorg. Het akkoord biedt voor de ggz duidelijke verbeteringen in vergelijking met het Regeerakkoord. Het is wel vreemd dat er in het akkoord veel zorginhoudelijke afspraken zijn gemaakt zonder betrokkenheid van patiŽntenkoepels. Het Landelijk Platform GGz constateert echter dat er nog een aantal knelpunten bij de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg opgelost moet worden.
Lees meer...

25-04-2013 - Steun de droom van Martijn voor een stigmavrij Nederland

"Ik kan mij nog goed herinneren dat ik als kleine jongen met mijn moeder in de bus zat. Wij reden langs het 'gesticht' en koude rillingen liepen over mijn rug." Zo begint de Droom van Martijn, te lezen op de speciale site www.deeljouwdroom.nl die onze nieuwe koning inspiratie moet bieden voor een beter Nederland. Wilt u weten wat de Droom van Martijn is en waarom wij er alles aan doen om die te steunen?
Lees meer...

25-04-2013 - Landelijk Platform GGz pleit voor strengere toelatingseisen zorgaanbieders

De Volkskrant maakte zaterdag 13 april jl. bekend hoe schokkend eenvoudig het is om een verslavingskliniek op te richten. De fakekliniek 'GGZ Bontiusplaats' werd zonder probleem door VWS toegelaten als instelling voor medisch specialistische verslavingszorg. Het Landelijk Platform GGz vindt dat ggz-cliŽnten erop moeten kunnen vertrouwen dat een toegelaten zorgaanbieder verantwoorde zorg levert volgens de geldende richtlijnen.
Lees meer...

25-04-2013 - Doorontwikkeling Crisiskaart bij Landelijk Platform GGz

Het Landelijk Platform GGz vindt de crisiskaart een belangrijk instrument om zelfmanagement van cliŽnten te versterken en dwangmaatregelen te voorkomen. Om die reden geeft het LPGGz vervolg aan een aantal activiteiten van het project LCIO (Landelijk Crisiskaart Informatie- en Ondersteuningspunt) van Geestdrift. Ook werkt het LPGGz samen met veldpartijen aan structurele financiering van de crisiskaart via de zorgverzekeringswet.
Lees meer...

25-04-2013 - Activiteiten Vereniging Geestdrift naar Landelijk Platform GGz

Door het wegvallen van structurele subsidie komt er een einde aan het bestaan van lidorganisatie Vereniging Geestdrift, in 1971 begonnen als 'CliŽntenbond in de ggz'. Een groot deel van de activiteiten en projecten van Geestdrift, zoals de crisiskaart, Pandoravoorlichtingen en 30 Regionale CliŽntenorganisaties (RCO's), worden overgeheveld naar het Landelijk Platform GGz.
Lees meer...

24-04-2013 - Voorlichtingen voor bedrijven, scholen en gemeenten

Het Landelijk Platform GGz is trots op het feit dat de 20 goedgetrainde professionele, ervaringsdeskundige Pandoravoorlichters vanaf mei 2013 bij ons actief zijn. Zij bieden gastlessen, lezingen, voorlichtingen en workshops over tal van ggz-gerelateerde onderwerpen aan bedrijven, scholen, instellingen en gemeenten.
Lees meer...

23-04-2013 - Meld je zorg uitgebreid met ervaringsdeskundigen

Het bekende meldpunt 'Meld je zorg' van het Landelijk Platform GGz is sinds kort uitgebreid met ervaringsdeskundigen. Zij zijn zelf ggz-cliŽnt (geweest) en kunnen vanuit ervaring en expertise hun kennis met u delen. Iedereen met vragen over ggz-aandoeningen, bejegening, opbouw of afbouw van medicatie kan direct met hen in contact komen.
Lees meer...

18-04-2013 - Voortgang CQ-I - zorginstellingen opgelet!

Het gaat goed met de aanlevering van gegevens door zorgaanbieders. In de periode van 1 februari tot en met 1 maart 2013 zijn in totaal 173 CQI's aangeleverd. Dankzij die gegevens krijgen we een gefundeerd beeld van de ervaringen van ggz-cliŽnten over de geleverde zorg in 2012.
Lees meer...

08-04-2013 - Landelijk Platform GGz steunt petitie: 'Zorgen over de jeugd(ggz)zorg'

Het Landelijk Platform GGz maakt zich zorgen over de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten. Het LPGGz steunt daarom de inhoud van de petitie Zorg over de (jeugd-GGZ)Zorg, die door professionals vanuit de praktijk is gestart.
Lees meer...

05-04-2013 - Structurele financiering voor e-mental health

De financiering voor anonieme hulp via internet (e-mental health) was lange tijd onzeker. Het gevaar bestond dat deze laagdrempelige vorm van zorg zelfs zou verdwijnen. Deze week heeft de kamer het besluit genomen om anonieme e-mental health stuctureel te financieren. Een goede ontwikkeling, vindt het Landelijk Platform GGz.
Lees meer...

05-04-2013 - Landelijk Platform GGz denkt mee met Schippers, maar niet over alles ...

Minister Schippers nodigde de landelijke cliŽntenorganisaties uit om mee te denken hoe de zorg zuiniger moet. Het LPGGz schreef een brief aan minister Schippers en de kamerleden dat we dat graag willen doen. Natuurlijk niet over het schrappen van zorg uit het basispakket, maar wel om de zorg efficiŽnter en klantgerichter te maken. Het Landelijk Platform GGz ziet best kansen die besparingen kunnen opleveren.
Lees meer...

21-03-2013 - Voorkom ondoordachte bezuinigingen en denk mee!

Minister Schippers heeft de opdracht om extra te bezuinigen in de zorgsector. Zij riep het veld op om daarover mee te denken. Het Landelijk Platform GGz wil voorkomen dat de minister maatregelen neemt die veel ggz-cliŽnten en familieleden nadelig gaan treffen. Daarom vragen we u om mee te denken hoe de zorg beter en efficiŽnter georganiseerd kan worden. De meldactie wordt samen met de CG-Raad, de NPCF en Platform VG uitgezet. Doe mee en zorg dat uw stem gehoord wordt!
Lees meer...

19-03-2013 - Uitslag meldactie zorgkosten: ggz-cliŽnt zwaarst getroffen

Maar liefst 80% van de mensen wordt financieel geraakt door de stapeling van zorgkosten, zo blijkt uit een meldactie van het Landelijk Platform GGz en Zorgbelang eind vorig jaar. De stapeling van bezuinigingsmaatregelen in de zorg heeft vooral nadelige gevolgen voor ggz-cliŽnten. Ook blijkt dat deze doelgroep relatief onbekend is met bestaande compensatiemogelijkheden via de gemeente.
Lees meer...

18-03-2013 - Samen Sterk tegen Stigma lanceert website

Stichting Samen Sterk tegen Stigma heeft met de lancering van een frisse, informatieve website het startsein gegeven van een landelijk project dat tot bewustzijns- ťn gedragsverandering moet leiden. Samen Sterk tegen Stigma wil het taboe op psychische aandoeningen doorbreken en discriminatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid uitbannen.
Lees meer...

18-03-2013 - Landelijke enquÍte Stigma & Werk

In de Week van de Psychiatrie staat 'Stigma' centraal. Reden voor het Landelijk Platform GGz om extra aandacht te vragen voor de enquÍte Stigma & Werk. Ben jij - of ken jij - een (ex)ggz-cliŽnt? Heb je ooit met stigmatisering te maken gehad bij het zoeken naar werk? Of kamp je juist met zelfstigma en denk je dat je niets waard bent voor de arbeidsmarkt? En als je werk hebt, weten je collega’s dan van je ggz-achtergrond of problematiek? Met deze en andere vragen wil het Landelijk Platform GGz via het steunpunt ‘Meld je zorg’ stigma rondom (alle vormen van) werk in kaart brengen.
Lees meer...

18-03-2013 - CliŽnten nemen eigen ggz-instelling onder de loep

GGZ Breburg, Dimence, Emergis, GGZ Friesland en Rivierduinen hebben hun deuren geopend voor het Landelijk Platform GGz. Althans, voor een spannende pilot waarbij cliŽnten de eigen instelling onder de loep namen op het gebied van patiŽntveiligheid. Deze werkwijze is beide partijen verrassend goed bevallen...
Lees meer...

15-03-2013 - Kunnen Eigen Kracht Conferenties dwangzorg voorkomen?

Een belangrijke doelstelling van de toekomstige Wet verplichte ggz (Wvggz) is dat dwangopname zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Verplichte zorg mag alleen worden opgelegd als het echt niet anders kan en alle alternatieven voor vrijwillige zorg zijn uitgeput. De succesvolle Eigen Kracht Conferenties, waarbij cliŽnten samen met familie en naasten een behandelplan opstellen, zouden wel eens een goede methode kunnen zijn om dwangopnames te voorkomen. Alle reden voor een landelijke pilot om te kijken of structurele inzet van EK-c's in de toekomst mogelijk is. Het Landelijk Platform GGz ondersteunt dit onderzoek.
Lees meer...

08-03-2013 - Kennistrein: werken aan een toekomst voor ggz-jongeren

Je wilt het beste voor de jongeren die bij jou in zorg zijn. Je begrijpt en begeleidt ze van A tot Z. Je biedt ze methodieken aan op weg naar zelfstandigheid en eigen regie. Je wilt dat ze op de toekomst zijn voorbereid en goede startkwalificaties krijgen. Maar hoe zorg je ervoor dat ze zo vroeg mogelijk starten met een studie, stage of werk tijdens de behandeling? Nodig een kennisteam uit en leer alles over succesvolle zorg-leer-werkcombinaties gericht op de toekomst van ggz-jongeren.
Lees meer...

25-02-2013 - Afschaffing vrije artsenkeuze nadelig voor ggz-cliŽnt

Minister Schippers heeft vorig jaar al aangekondigd de vrije artsenkeuze in de zorgverzekeringswet te willen afschaffen. Zorgverzekeraars krijgen daarmee de ruimte om betaalbare zorg te contracteren. Maar voor ggz-cliŽnten heeft dit 'openbreken' van de zorgverzekeringswet nadelige gevolgen. Reden voor het Landelijk Platform GGz om een brief aan de Tweede Kamer te sturen.
Lees meer...

19-02-2013 - Intensief overleg toekomst langdurende zorg

De toekomst van de langdurende zorg staat volop ter discussie. Staatsecretaris van Rijn is daarover in gesprek met het hele veld. Hij zegt daarbij dat het bezuinigingsbedrag vaststaat (drie miljard), maar dat de invulling van de bezuinigingen nog geheel open staat. In de pers zijn al berichten verschenen dat er een akkoord op hoofdlijnen zou zijn bereikt, maar alle betrokkenen spreken dat tegen. De werkelijkheid is dat er nog steeds intensief overlegd en onderhandeld wordt. Het Landelijk Platform GGz is daar actief bij betrokken.
Lees meer...

14-02-2013 - Bodemprocedure eigen bijdrage ggz stopgezet

Het Landelijk Platform GGz, vier cliŽnten, GGZ Nederland, NVvP en NVP hebben besloten om de bodemprocedure tegen de Staat over de eigen bijdrage in de ggz stop te zetten. Dit betekent dat de zitting die in maart 2013 zou plaatsvinden, niet doorgaat. De eigen bijdrage in de ggz is immers afgeschaft per 1 januari 2013.
Lees meer...

14-02-2013 - EnquÍte stigma & werk

Ben jij - of ken jij - een (ex)ggz-cliŽnt die moeite heeft om een baan, vrijwilligerswerk of passende dagbesteding te vinden? Wil je graag aan de slag maar stuit je op onbegrip en vooroordelen? Heb je ooit met stigmatisering te maken gehad tijdens je zoektocht naar werk, in welke vorm dan ook? Hoe verklaar je een eventueel gat in je CV? Met deze en andere vragen willen we het stigma rond het zoeken en houden van werk in kaart brengen. Help stigma de wereld uit en vul de enquÍte in!
Lees meer...

14-02-2013 - Top-10 onderzoekswensen ggz-cliŽnten en naasten

Wetenschappelijk onderzoek in de ggz gaat vaak ůver ggz-cliŽnten en niet mťt. Dat is voor de verandering nu eens wel gebeurd. Vier lidorganisaties van het Landelijk Platform GGz hebben onder leiding van VU Medisch Centrum maar liefst twee top-10's samengesteld van wetenschappelijke onderzoeksprioriteiten. Wat staat daarin? En hoe zijn die lijsten tot stand gekomen?
Lees meer...

31-01-2013 - Reactie Landelijk Platform GGz op CvZ-rapport

Het Landelijk Platform GGz heeft vandaag een brief aan het CvZ gestuurd waarin zij het conceptadviesrapport van CvZ ernstig bekritiseert. Volgens het Platform brengt het rapport wederom een onterecht onderscheid aan tussen geestelijke en lichamelijke aandoeningen. Dat het CvZ-rapport ook nog eens voorbij gaat aan het Bestuurlijk Akkoord dat vorig jaar tussen de hele ggz-sector, VWS en ZN is gesloten, maakt het tot een politiek en boekhoudkundig instrument en niet tot een onafhankelijk rapport dat op deugdelijk en afgewogen onderzoek is gebaseerd.
Lees meer...

24-01-2013 - 2013: hťťl zorgelijk, maar ook hťťl strijdbaar!

PatiŽnten en bestuurders van de vier koepelorganisaties lieten er tijdens de nieuwsjaarsbijeenkomst op 23 januari in de Jaarbeurs te Utrecht geen enkel misverstand over bestaan: 2013 wordt een heel zorgelijk jaar, maar de strijdbaarheid zal er niet minder om zijn. Gespreksleider Inge Diepman hoefde er eigenlijk niet eens naar te vragen. Marcelis Boereboom, Directeur-Generaal Langdurige Zorg van het ministerie van VWS, kan VWS-staatssecretaris Martin van Rijn laten weten dat het draagvlak voor het nieuwe zorgbeleid nog niet zo breed en stevig is als in Den Haag wordt gehoopt.
Lees meer...

15-01-2013 - Meetbureaus en ggz-instellingen opgelet!

Werkt u mee aan de CQ-index cliŽntervaring? Dan moet u uiterlijk vůůr 1 maart 2013 de data van de CQI’s aanleveren bij de webportal van het Landelijk Platform GGz. We adviseren ggz-instellingen om de meetbureaus zelf ook op de aanlevertermijn te attenderen.
Lees meer...

15-01-2013 - Rechtspositie ggz-cliŽnt verbetert door Algemene Leveringsvoorwaarden

Met ingang van 1 januari 2013 verbetert de rechtspositie van cliŽnten en familie in de ggz. De Tweezijdige Algemene Leveringsvoorwaarden worden dan van kracht voor de instellingen die zijn aangesloten bij GGZ Nederland. Het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland en de Consumentenbond zijn in SER-verband tot dit akkoord gekomen. Met deze tweezijdige leveringsvoorwaarden worden wederzijdse rechten en plichten tussen cliŽnt, familie en zorgaanbieder duidelijker. Als afspraken niet worden nagekomen kan dit via de geschillencommissie of de rechter worden afgedwongen.
Lees meer...

14-01-2013 - Hoe zit het nu met die eigen bijdrage in de ggz?

Het Landelijk PLatform GGz heeft de afgelopen jaren veel gelobbyd in Den Haag en actief de media benaderd om de eigen bijdrage van tafel te krijgen. En dat is gelukt. De motie die Lea Bouwmeester op 4 december 2012 indiende om de eigen bijdrage in de ggz te schrappen is aangenomen. Wat betekent dat concreet voor u?
Lees meer...

08-01-2013 - Platform VG-directeur Wim Drooger overleden

Wim Drooger, directeur van Platform VG, is maandag 7 januari volkomen overwacht overleden. We hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt om de positie van mensen met een beperking te versterken. We wensen familie, naasten, bestuur en medewerkers van het Platform VG veel sterkte met dit grote verlies.
Lees meer...

2012

18-12-2012 - Grote behoefte aan steun bij werktoeleiding ggz-cliŽnten

Participatie, eenzaamheid en het vinden van (betaald) werk zijn de belangrijkste knelpunten voor mensen met aanhoudende psychische problemen. Dat blijkt uit de laatste peiling van het cliŽntenpanel Psychisch Gezien onder ruim 800 leden. Daaruit kwam naar voren dat panelleden het minst tevreden zijn over ondersteuning bij het zoeken naar betaald werk terwijl daar wel grote behoefte aan is; ruim een derde wil graag een betaalde baan.
Lees meer...

10-12-2012 - Subsidie voor Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen

Het ministerie van VWS geeft de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) een instellingssubsidie van 1,08 miljoen euro. 'Eindelijk de erkenning en steun voor familieleden van ggz-cliŽnten waar we al jaren voor knokken', zegt Marjan ter Avest, directeur Landelijk Platform GGz en voorzitter van de LSFVP. Er is grote tevredenheid over de dienstverlening van de LSFVP, zo blijkt uit onderzoek onder 700 familieleden en 25 ggz-instellingen.
Lees meer...

04-12-2012 - Reactie Landelijk Platform GGz op motie Bouwmeester over eigen bijdrage

Het Landelijk Platform GGz is zeer verheugd dat onder leiding van Lea Bouwmeester de PvdA en VVD een motie gaan indienen om de eigen bijdrage in de ggz van tafel te krijgen. Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz: 'We hebben de afgelopen jaren veel gelobbyd in Den Haag en actief de media benaderd om de eigen bijdrage van tafel te krijgen. De invoering van de eigen bijdrage in de ggz was een politieke blunder. De maatregel is discriminerend voor de bijna 1 miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz'.
Lees meer...

26-11-2012 - 18 maart 2013 rechtszaak inzake eigen bijdrage ggz!

De datum van de voorgenomen rechtszaak inzake de eigen bijdrage in de ggz is vastgesteld op maandag 18 maart 2013. Begin oktober maakten PvdA en VVD nog bekend dat de eigen bijdrage in de ggz zou worden afgeschaft. Het Landelijk Platform GGz besloot vervolgens de aangekondigde rechtszitting voorlopig niet door te laten gaan. Toen bleek dat de discriminerende maatregel via een achterdeur toch weer in het regeerakkoord was geslopen, was dat voor het Platform reden om de rechtszaak met onverminderde urgentie te hervatten.
Lees meer...

22-11-2012 - Rapport over inspectie niet mals

De Inspectie voor de Gezondszorg (IGZ) presteert ondermaats. Dat wordt bevestigd door een recent rapport naar het functioneren van de inspectie. Aanleiding voor het onderzoek waren de talloze klachten over trage en inadequate afhandeling van dossiers en gebrek aan klantvriendelijkheid bij de IGZ. Ook het Landelijk Platform GGz hamerde al langer op een grondig onderzoek naar het disfunctioneren van de inspectie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van minister Edith Schippers van VWS en stond onder leiding van Winnie Sorgdrager. De conclusies zijn niet mals.
Lees meer...

22-11-2012 - LPGGz verheugd: kamermeerderheid voor ratificatie VN-verdrag

Nederland loopt niet langer meer achter bij de internationale erkenning van de rechten van mensen met een beperking. De Tweede Kamer gaat in 2013 het VN-Verdrag ratificeren waarin de rechten voor mensen met een beperking zijn vastgelegd. Het VN-Verdrag werd al door 125 landen bekrachtigd, maar nog niet door Nederland. Het Landelijk Platform GGz is verheugd. Met de bekrachtiging van het Verdrag wordt een belangrijke wens uit het 11-puntenplan van het Platform gehonoreerd.
Lees meer...

16-11-2012 - Jeugd-ggz naar gemeenten is een brug te ver

Het Landelijk Platform GGz maakt zich grote zorgen over de voorgenomen overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten. Zolang er geen harde waarborgen worden gesteld aan deze overheveling vindt het LPGGz dit onverantwoord. Zij dringt er bij de bewindspersonen, de Tweede Kamer en gemeenten op aan zich uit te spreken dat de jeugd-ggz, ook in een nieuw jeugdstelsel, onderdeel blijft van de gezondheidszorg.
Lees meer...

09-11-2012 - Bert Aben wint Hylke van Zwolprijs 2012

'Het luisterend oor is onvervangbaar' zegt Bert Aben, winnaar van de Hylke van de Zwolprijs 2012. De prijs werd tijdens het familiecongres van 5 november jl. in Zwolle uitgereikt. Wie is Bert Aben en waarom kreeg hij op deze dag een prijs?
Lees meer...

05-11-2012 - Winnaars LPGGz-Sterren Familie Ervaring 2012

Tijdens het congres ‘Van familie moet je het hebben’ zijn de winnaars bekend gemaakt van de LPGGz-Ster Familie Ervaring. Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz, deelde de LPGGz Sterren Familie Ervaring 2012 uit aan het vijfde wijkteam van GGZ NHN en het VIP-team Amsterdam van het AMC.
Lees meer...

02-11-2012 - Informatiebijeenkomsten extramuralisatie

Een deel van de intramurale AWBZ-gefinancierde zorg wordt geŽxtramuraliseerd. Extramuraliseren houdt in dat de zorginstellingen de zorg bij de mensen thuis gaan leveren, ook in de ggz. Het LPGGz is vanuit cliŽntenperspectief betrokken bij het overleg en de uitwerking hiervan. Het proces van extramuralisatie leidt tot veel vragen bij cliŽnten, zorgaanbieders en inkopers. Daarom organiseert het ministerie van VWS gratis toegankelijke bijeenkomsten voor het hele zorgveld.
Lees meer...

30-10-2012 - LPGGz kritisch over VWS-begroting 2013

De gezamenlijke cliŽntenorganisaties CG-Raad, NPCF, LPGGz en Platform VG vragen aan de vooravond van de begrotingsbehandeling van VWS voor 2013 of de kamerleden een 12-tal punten willen realiseren. We doen daarmee een aantal concrete voorstellen, vooral over zaken die in de begroting genoemd staan, maar ook voor die zaken die er niet in genoemd staan en die voor cliŽnten van belang zijn.
Lees meer...

26-10-2012 - Gratis training patiŽntveiligheid: 9 november laatste kans!

Op 9 november start de laatste gratis training patiŽntveiligheid. Het LPGGz, LOC en SLKF bieden deze praktijkgerichte patiŽntveiligheidstrainingen aan. De training is bestemd voor leden van cliŽnten- en familieraden in de ggz en verslavingszorg die zich willen verdiepen in patiŽntveiligheid. De training gaat over medicatieveiligheid, dwang & drang en suÔcidepreventie. Deelnemers aan eerdere trainingen waren erg enthousiast.
Lees meer...

25-10-2012 - Hoe pakken gemeenten decentralisaties aan?

Het recent gepubliceerde visiedocument van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) beschrijft de koers die gemeenten de komende jaren gaan varen om de drie grote decentralisaties (begeleiding, arbeid en jeugdzorg) het hoofd te bieden. De VNG-visie bevat enkele belangrijke nieuwe elementen, maar op blijft inzake de jeugd-ggz onduidelijk. Het LPGGz houdt, samen met lidorganisaties en RCO's, het visiedocument de komende tijd kritisch tegen het licht.
Lees meer...

16-10-2012 - Specialistische ggz-zorg voor 0-18 jarigen niet gegarandeerd in nieuwe concept jeugdwet

Het Landelijk Platform GGz laat in haar brief aan de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie weten dat zij zich grote zorgen maakt over de nieuwe concept Jeugdwet. Hierin is de beschikbaarheid en het recht op toegang tot de specialistische ggz niet gegarandeerd. Kinderen en ouders van kinderen met psychische problemen in de leeftijd van 0-18 jaar zullen hiervan de dupe worden. Het LPGGz stelt een alternatief voor dat de decentralisatie van jeugdhulp vereenvoudigt, maar wel het recht op specialistische ggz-zorg in tact laat.
Lees meer...

12-10-2012 - Nieuws over lichte zorgzwaartepakketten

De brief van VWS aan de Tweede Kamer over het extramuraliseren van de ZZP’s is er. Extramuraliseren houdt in dat de zorginstelling de zorg in de thuissituatie biedt, maar dat de aanspraak verblijf vervalt. De zorg gaat dus niet naar de WMO. Het komt neer op een aantal maatregelen. LPGGz schreef eerder een brief aan het ministerie en heeft meegedacht in de klankbordgroep. Al met al ligt er nu een compromis waaruit blijkt dat die lobby vruchten heeft afgeworpen.
Lees meer...

09-10-2012 - Presentatie LPGGz-Pilot tijdens Feestelijke kickoff Kwaliteitsinstituut

Op dinsdag 2 oktober jl. vond de feestelijke kickoff van het nieuwe Kwaliteitsinstituut voor de zorg plaats. Daarbij presenteerden zes organisaties plannen (Pilots) om tot kwalitatief betere zorg te komen. Marjan ter Avest, directeur van het LPGGz, presenteerde de Pilot voor het doorontwikkelen van de Zorgstandaard Depressie uit 2010. Het Kwaliteitsinstituut gaat bottom-up de kwaliteit van de zorg inzichtelijk maken voor patiŽnten, professionals, Inspectie en zorgverzekeraars. Daarbij wordt specifieke kennis en ervaring uit het hele zorgveld ontsloten. Dus ook die van de ggz-cliŽnt en familie.
Lees meer...

09-10-2012 - Rechtszaak eigen bijdrage wordt aangehouden

De voorgenomen rechtszaak op 15 oktober a.s. wordt aangehouden. Dat is vandaag besloten na intensief overleg tussen het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland, NVvP en het NVP. Aanleiding is het deelakkoord dat de VVD en PvdA vorige week sloten. Daarin is opgenomen dat de eigen bijdrage in de ggz per 1 januari 2013 wordt afgeschaft. In het licht van de ontwikkelingen van het regeerakkoord lijkt het nu niet zinvol om op 15 oktober een zitting te laten doorgaan. De komende periode gaat het Landelijk Platform GGz samen met deze en andere partners in de zorg en de politiek om tafel om ook de eigen bijdrage met terugwerkende kracht, dus per 1 januari 2012, van tafel te krijgen.
Lees meer...

05-10-2012 - Wie wint LPGGz Ster Familie-ervaring?

Maar liefst 11 ggz-teams zijn in de race om op 5 november a.s. een LPGGz-Ster Familie-ervaring te winnen. Vanaf april 2012 konden ggz-teams of adelingen zich opgegeven om in aanmerking te komen voor de LPGGz Ster Familie-ervaring 2012. Zij kregen formulieren toegstuurd waarmee zij familieleden konden bevragen over de ervaringen met het familiebeleid van de betreffende ggz-instelling. Elf teams hebben genoeg ingevulde vragenlijsten weten te verzamelen om een kans op een Ster te maken. Wie zijn de kanshebbers?
Lees meer...

01-10-2012 - LPGGz viert succes: eigen bijdrage definitief van tafel

Maandag 1 oktober jl. maakten partijleiders Samsom (PvdA) en Rutte (VVD) tijdens een persconferentie bekend dat de eigen bijdrage voor de ggz definitief van tafel gaat. PatiŽnten en familieleden zijn opgelucht en blij met het schrappen van de eigen bijdrage in de ggz. 'Eindelijk erkenning voor het feit dat ggz-cliŽnten geen tweederangs patiŽnten zijn. Maar helemaal tevreden zijn we nog niet. De eigen bijdrage over 2012 moet met terugwerkende kracht komen te vervallen', aldus Marjan ter Avest.
Lees meer...

01-10-2012 - Openbare zitting eigen bijdrage-ggz op 15 oktober

Op 15 oktober 2012 a.s. dient de eerste openbare zitting over de eigen bijdrage in de ggz. Het Landelijk Platform GGz heeft de Nederlandse staat voor de rechter gedaagd, samen met vier cliŽnten, GGZ Nederland, NVvP en de NVP.
Lees meer...

26-09-2012 - Brief van LPGGz naar informateurs en fractievoorzitters

Het Landelijk Platform GGz heeft 20 september jl. een brief gestuurd aan de informateurs en de fractievoorzitters van de PvdA en VVD. Daarin pleit het LPGGz ervoor om de zorg voor ggz-cliŽnten betaalbaar en toegankelijk te houden. Bovendien roept zij op om de ggz-specifieke eigen bijdrage definitief af te schaffen. Tevens presenteerde het Platform haar 11-punten plan met daarin ondermeer aandacht voor het verzekerde pakket.
Lees meer...

25-09-2012 - Jaarverslag 2011: Het jaar van de verontwaardiging

Marjan ter Avest vindt 2011 het jaar van de verontwaardiging. Dit zegt zij in het jaarverslag 2011 dat zojuist is uitgekomen. ‘Die verontwaardiging komt door de draconische bezuinigingen, de ingrijpende subsidieafbouw van onze lidorganisaties en daarbovenop ook nog eens de invoering van de eenzijdige eigen bijdrage in de ggz.’ Ook zegt zij dat het stigma rondom mensen met een psychische beperking zeer hardnekkig is.
Lees meer...

25-09-2012 - Miljoenennota: stapeling zorgkosten voor ggz-patiŽnten

De rijksbegroting 2013 laat zoals verwacht weinig verrassingen zien. De maatregelen uit het Lenteakkoord zijn in de begrotingen verwerkt. De nadruk ligt echter te veel op beheersing van de uitgaven en lastenstijgingen voor burgers en te weinig op de noodzakelijke vernieuwing en samenhang. Er is met de blik van een boekhouder naar zorg en participatie gekeken, aldus het Landelijk Platform GGz in haar reactie op de miljoenennota.
Lees meer...

25-09-2012 - Congres familiebeleid 5 november: meld u aan!

Bent u ggz-cliŽnt? Of familie van een ggz-cliŽnt? Bent u een bestuurder, manager of hulpverlener in de ggz? Wilt u graag in ťťn dag verschillende workshops en lezingen volgen over familiebeleid en horen wat goede praktijken zijn? Op 5 november 2012 bent u van harte welkom op het landelijke congres ‘Van familie moet je het hebben!’ Het congres biedt praktische handvatten hoe familiebeleid goed kan worden ingezet in instellingen.
Lees meer...

25-09-2012 - Top-10 hinderlijke regels

CliŽnten hebben in de zorg te maken met hinderlijke regels. Het Landelijk Platform GGz heeft met de CG-Raad, de NCPF, Platform VG en andere partijen aan de achterban gevraagd waaraan zij zich het meest ergeren. Op basis van de reacties is een Top 10 hinderlijke regels vastgesteld. Deze Top 10 is op maandag 17 september aangeboden aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten.
Lees meer...

25-09-2012 - Extra trainingen patiŽntveiligheid

Het LPGGz, LOC en SLKF bieden praktijkgerichte patiŽntveiligheidstrainingen aan. De training is bestemd voor leden van cliŽnten- en familieraden in de ggz en verslavingszorg die zich willen verdiepen in patiŽntveiligheid. De trainingen gaan over thema’s die voor cliŽnten zťlf van belang zijn; medicatieveiligheid, dwang & drang en suÔcidepreventie. Vanwege grote belangstelling zijn er extra trainingen gepland in oktober en november. Wees er snel bij!
Lees meer...

24-09-2012 - Recht op zorg in nieuwe Jeugdwet gewaarborgd?

Tot 18 oktober kan iedereen reageren op het concept-Jeugdwet dat op 18 juli 2012 door de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie is opengesteld ter consultatie. Het Landelijk Platform GGz schrijft nu een inhoudelijke reactie en voert afstemmingsgesprekken met andere veldpartijen zoals NIP, NVvP, GGZ Nederland en Defence for Children.
Lees meer...

03-09-2012 - Lidorganisatie Geestdrift stopt

CliŽntenvereniging Geestdrift heft zichzelf eind van dit jaar op. De vermindering van de subsidie door VWS is daar de oorzaak van. Geestdrift bundelt zowel de belangen van regionale cliŽntenorganisaties als die van individuele ggz-cliŽnten. Een aantal taken worden overgenomen door het LPGGz.
Lees meer...

31-08-2012 - Ggz-Verkiezingsdebat: eigen bijdrage van tafel, quota voor arbeidsparticipatie

Vrijwel alle aanwezige politici hebben zich tijdens het ggz-Verkiezingsdebat op donderdag 30 augustus jl. uitgesproken tegen de eenzijdige eigen bijdrage in de ggz en vůůr quota voor arbeidsdeelname van ggz-cliŽnten. Een opmerkelijke duidelijkheid in standpunten die hun houdbaarheid nog moeten bewijzen als de verkiezingskoorts voorbij is. In het welkomstwoord van Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz, riep zij politici op om eerlijk en betrouwbaar te antwoorden op vragen uit de zaal.
Lees meer...

27-08-2012 - Wie zou ķ nomineren voor de Hylke van Zwolprijs?

In 2012 wordt de ‘Hylke van Zwolprijs’ voor de derde keer door het Landelijk Platform GGz uitgereikt. Iedereen die op creatieve en onderscheidende wijze de samenwerking tussen familie, cliŽnten en professionals in de ggz bevorderd, komt ervoor in aanmerking. De prijs is vernoemd naar Hylke van Zwol die zich op onvergelijkbare wijze heeft ingezet voor goed familiebeleid in de ggz. De relatie tussen cliŽnt, hulpverlener en familie kon wat hem betrof niet goed genoeg zijn. Helaas is hij in de zomer van 2008 onverwacht overleden.
Lees meer...

10-08-2012 - Extra trainingen patiŽntveiligheid voor cliŽnten- en familieraden

Wegens succes worden er in oktober en november extra trainingen 'patiŽntveiligheid' aangeboden voor leden van cliŽnten- en familieraden in de ggz en verslavingszorg. Onder het motto 'veilige zorg is ieders zorg' bieden LPGGz, LOC en SLKF deze trainingen aan. We werken vanuit de dagelijkse praktijk van cliŽnten. De training gaat over thema’s die voor cliŽnten zťlf van belang zijn zoals medicatieveiligheid, dwang en drang en suÔcidepreventie.
Lees meer...

03-08-2012 - Veel belangstelling voor ggz-Verkiezingsdebat

Ondanks de zomervakantie is er veel belangstelling voor het ggz-Verkiezingsdebat dat op 30 augustus in Utrecht plaatsvindt. Woordvoerders van alle grote politieke partijen hebben hun deelname bevestigd. Ook het aantal aanmeldingen overtreft de verwachtingen. Prikkelende Poll's en persoonlijke Blogs fungeren als opmaat naar het debat waar 4 belangrijke ggz-thema’s onder deskundige leiding van Jacobine Geel aan de kaak worden gesteld. Denk, doe en debateer mee.
Lees meer...

26-07-2012 - Oproep: meld overbodige regels

Het LPGGz, de CG-raad, CSO, Mezzo, NPCF en Platform VG willen graag horen welke regels in de ggz u hinderlijk vindt. Van alle meldingen wordt een top 10 samengesteld die in september tijdens een conferentie wordt aangeboden aan de staatssecretaris. Wie last ondervindt van bepaalde regels in de zorg kan dit tot 1 september a.s. melden bij Meld je zorg van het Landelijk Platform GGz.
Lees meer...

10-07-2012 - 'Psychiatrisch patiŽnt wordt beter van zelfmanagement'

Psychiatrische patiŽnten kunnen veel meer zelf doen om hun gezondheid op peil te houden. Dat staat in het akkoord dat minister Schippers 18 juni afsloot met de ggz. Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz (LPGGz), is ervan overtuigd dat patiŽnten daar beter van worden. Psy interviewde haar en blikt terug op het Bestuurlijk Akkoord.
Lees meer...

09-07-2012 - Werkgroepleden voor richtlijnen gezocht

Het LPGGz is op zoek naar mensen die namens het LPGGz willen participeren in een werkgroep van het Trimbos-instituut om twee multidisciplinaire richtlijnen vorm en inhoud te geven: Algemene somatische screening & Leefstijl. Er zijn vijf bijeenkomsten gepland en er staat een vergoeding tegenover.
Lees meer...

05-07-2012 - Vooraankondiging Congres 'Van familie moet je het hebben' 5 nov.

Op 5 november organiseren het Landelijk Platform GGz en de Stichting Landelijke Koepel Familieraden het congres ‘Van familie moet je het hebben!’ in samenwerking met GGZ Nederland en beroepsverenigingen. Zowel zorgverleners, familieleden en cliŽnten als managers, bestuurders van ggz-instellingen en landelijke beleidsmakers zijn welkom bij dit congres over familieparticipatie in de ggz.
Lees meer...

03-07-2012 - CliŽnten vertellen over hun leven met een zorgzwaartepakket

Zeven cliŽnten vertellen in korte filmpjes hoe zij leven met hun zorgzwaartepakket. Hoe ziet hun dagindeling eruit? Hoe maken ze afspraken? Hoe verging het ze toen ze ergens kwamen wonen? Samen met de NPCF en Platform VG heeft het Landelijk Platform GGz deze filmpjes gemaakt. Een hernieuwde kennismaking met 'zzp, wat kan ik ermee?'
Lees meer...

02-07-2012 - Schrappen zzp's vraagt meer tijd en zorgvuldigheid

Het Landelijk Platform GGz vreest dat als per 2013 de zzp’s 1 t/m 3 voor nieuwe cliŽnten worden geschrapt, deze mensen in onveilige situaties terecht komen en de zorgkosten alleen maar zullen stijgen. Ambulantisering is mogelijk en gewenst, maar dan wel zorgvuldig. Dat is te lezen in de brief die het Landelijk Platform GGz naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin doet zij een dringend beroep om deze maatregel niet zonder degelijke voorbereiding in te laten gaan voor zzp’s 3 en jongeren tot en met 22 jaar. Bij zzp 3 gaat het om cliŽnten met ernstige psychische stoornissen die 24-uurs begeleiding en toezicht nodig hebben (momenteel 16.000 cliŽnten).
Lees meer...

02-07-2012 - CliŽnten en familie werken aan patiŽntveiligheid in de ggz

Het LPGGz zit niet stil op het gebied van patiŽntveiligheid. Begin dit jaar zijn we samen met vijf ggz-instellingen gestart met een pilot. Hierin worden (familie-)ervaringsdeskundigen opgeleid om veiligheidsaudits te verrichten in hun instelling. Ook zijn we bezig met een onderzoek: hoe worden cliŽnten geÔnformeerd over hun medicatie? Bovendien starten we in september met een training voor leden van cliŽnten- en familieraden met als thema's: medicatieveiligheid, dwang & drang en suÔcidepreventie.
Lees meer...

28-06-2012 - Akkoord over Tweezijdige Algemene Leveringsvoorwaarden ggz

Het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland en de Consumentenbond zijn in SER verband tot een akkoord gekomen over de Algemene Leveringsvoorwaarden in de ggz. Per 1 juli 2012 worden de Tweezijdige Algemene Leveringsvoorwaarden geÔntroduceerd. Daarin zijn afspraken vastgelegd over rechten en plichten van patiŽnt en zorginstelling. Voorgenoemde partijen zijn blij met de afspraken.
Lees meer...

18-06-2012 - Landelijk Platform GGz ondertekent breed ggz-akkoord

Het Landelijk Platform GGz heeft op 18 juni samen met zorgaanbieders, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en minister Schippers (VWS) een bestuurlijk akkoord gesloten over de toekomst van de ggz. Marjan ter Avest: ‘Het is ons gelukt om in deze tijd van bezuinigingen gezamenlijk een grote stap voorwaarts te zetten voor betere zorg en hulpverlening aan ggz-cliŽnten.'
Lees meer...

15-06-2012 - LPGGz wijst wetsvoorstel en advies Raad van State af

De Tweede Kamer vergaderde maandag 18 juni jl. over eigen betalingen in de zorg. Zo krijgen verzekerden met een inkomen van maximaal 110% van het sociaal minimum, een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage bij behandeling in de tweedelijns-ggz. Het Landelijk Platform GGz wijst de eenzijdige eigen bijdrage in dit voorstel af en herinnert politieke partijen aan eerder gedane toezeggingen. Het LPGGz biedt bezuinigingsalternatieven in haar 10-puntenplan.
Lees meer...

12-06-2012 - 10-puntenplan LPGGz voor verkiezingen 2012

Het LPGGz heeft alle politieke partijen haar 10-puntenplan voor de verkiezingen 2012 gestuurd. De vraag aan de politieke partijen is om daar zorgvuldig naar te kijken en deze punten mee te nemen in hun partijprogramma’s. In de aanloop naar de verkiezingen bereidt het LPGGz een groot Verkiezingsdebat voor, dat op 30 augustus te Utrecht plaatsvindt. Noteer deze datum alvast in uw agenda. De officiŽle uitnodiging volgt nog.
Lees meer...

11-06-2012 - Maatschappelijke Coalitie Eigen Regie

De Maatschappelijke Coalitie Eigen Regie, bestaande uit koepelorganisaties waaronder het Landelijk Platform GGz, de NPCF, de CG-Raad, ActiZ en nog acht organisaties, heeft de politieke partijen opgeroepen om in hun verkiezingsprogramma’s te kiezen voor eigen regie. Hoe ziet eigen regie eruit: een duurzaam en houdbaar stelsel voor zorg en maatschappelijke ondersteuning op alle levensgebieden, dat uitgaat van de behoeften en eigen regie van mensen.
Lees meer...

10-06-2012 - Aandacht voor familie van ggz-cliŽnten in EO-uitzending

De EO besteedde op 31 mei in het programma 'De vijfde dag' aandacht aan familie van ggz-cliŽnten. Deze worden nog te vaak structureel genegeerd bij de behandeling van hun naaste. Marjan ter Avest, directeur van het LPGGz, vertelt in de uitzending hoe en waarom het LPGGz goed familiebeleid stimuleert. Lea Bouwmeester (PvdA) en GGZ Nederland reageren op de verhalen van cliŽnten en familie.
Lees meer...

08-06-2012 - Transitieprogramma 'Aandacht voor iedereen'

De WMO gaat in 2013 ingrijpend veranderen. Om gemeenten op hun nieuwe zorgtaken voor te bereiden is er een landelijk samenwerkingsprogramma gestart: 'Aandacht voor iedereen'. Daarin wordt alle kennis gebundeld om de WMO toekomstbestendig te maken. De Koepel WMO-raden en tien patiŽnten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties werken daarin nauw samen. Een introductie van een omvangrijk programma.
Lees meer...

06-06-2012 - Wie wint op 5 november de LPGGz Ster Familie Ervaring?

Meer dan 30 teams, afdelingen en locaties uit de ggz hebben zich opgegeven voor de LPGGz Ster Familie Ervaring. Deze aanmoedigingsprijs wordt op 5 november tijdens het congres ‘Van familie moet je het hebben’ in Zwolle uitgereikt. Aan de hand van vragenlijsten wil het Landelijk Platform GGz onderzoeken hoe families het familiebeleid ervaren. De uitslag komt op de site www.lpggzsterren.nl te staan.
Lees meer...

31-05-2012 - Meldactie overbodige regels in de ggz

Wordt u langs vier loketten gestuurd? Moet u lange formulieren invullen? Tegen welke overbodige regels in de ggz loopt u aan? Doe uw beklag en werk mee aan de Top 10 van overbodige regels in de ggz. Praktijkvoorbeelden worden aan demissionair staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten overhandigd.
Lees meer...

08-05-2012 - Nieuw landelijk project LPGGz: sociale activering & werk

(Ex)clienten van de ggz willen graag snel weer aan het werk of succesvol reÔntegreren. Werkgevers en cliŽnten zijn echter niet altijd bekend met elkaars mogelijkheden. Wat is er nodig om beide partijen bij elkaar te brengen? Een nieuw landelijk project van het LPGGz en negen cliŽnten- en familieorganisaties gaat cliŽnten sneller en beter begeleiden naar werk of dagbesteding.
Lees meer...

07-05-2012 - LPGGz stelt voorlichtingsfilms over ROM beschikbaar

Hoe werkt ROM (het meten van de effectiviteit van een behandeling) nou in de praktijk? Dat is te zien op een aantal voorlichtingsfilms die door het LPGGz ter beschikking worden gesteld. De films zijn voortgekomen uit het project Routine Outcome Measurement (ROM) waarbij het LPGGz het meetinstrument beoordeelde en toetste vanuit cliŽntenperspectief.
Lees meer...

03-05-2012 - Even voorstellen: Gerdien Rabbers van Samen Sterk tegen Stigma

De Stichting Samen Sterk tegen Stigma ontving 8.817 euro tijdens het NVvP-voorjaarscongres 2012. Sportieve psychiaters renden dat bedrag bij elkaar en overhandigden de opbrengst van de sponsorloop traditiegetrouw aan het LPGGz. Directeur Marjan ter Avest gaf op haar beurt de cheque direct aan voorzitter Victor Vladar Rivero en programmaleider Gerdien Rabbers van de Stichting Samen Sterk tegen Stigma. Tijd voor een introductie...
Lees meer...

30-04-2012 - LPGGz zoekt inspirerende workshops familiebeleid

Ten behoeve van het landelijke congres 'Van je familie moet je het hebben' zoeken we inspirerende workshops en illustratieve presentaties. Het congres vindt plaats op 5 november 2012 en wordt georganiseerd door het LPGGz en de Stichting Landelijke Koepel Familieraden (SLKF) in samenwerking met GGZ Nederland en beroepsverenigingen. Doe mee en laat zien hoe het ook kan!
Lees meer...

27-04-2012 - LPGGz blijft strijden voor afschaffing eigen bijdrage

‘Een belangrijke stap op weg naar totale afschaffing’. Zo betitelt Marjan ter Avest, directeur Landelijk Platform GGz (LPGGz) de gedeeltelijke afschaffing van de eigen bijdrage ggz voor lage inkomens waarover partijen in Den Haag het gisteren eens zijn geworden. ‘Maar onze rechtszaak om de maatregel definitief van tafel te krijgen, gaat onverminderd door'.
Lees meer...

25-04-2012 - Maak kans op de LPGGz Familie Ervarings-Ster 2012

Hoe tevreden is de familie van uw cliŽnt over het familiebeleid? Doe mee aan het onderzoek en maak kans om Familie Ervarings Sterren 2012 te winnen die tijdens het congres van 5 november aan de beste afdelingen, teams of locaties van ggz-zorgaanbieders worden uitgereikt.
Lees meer...

19-04-2012 - LPGGz geschokt door rapport “Brand in Rivierduinen: veronderstelde veiligheid”.

Bij Rivierduinen zijn fouten gemaakt. Maar we zijn nog meer geschrokken van het feit dat slechts 2% van de kleine onderzochten instellingen voldoet aan alle wettelijke voorschriften. Dat nu juist in Rivierduinen een ernstige calamiteit voltrok (terwijl deze instelling wel voldeed aan de wettelijke eisen) maakt dit rapport nog zorgwekkender.
Lees meer...

18-04-2012 - Reactie van het LPGGz op wetsvoorstel Beginselenwet AWBZ zorg (TK 33109).

Het LPGGz heeft kennis genomen van het wetsvoorstel Beginselenwet AWBZ zorg (TK 33109), waardoor cliŽnten in de AWBZ verblijfszorg afdwingbare rechten krijgen en duidelijke afspraken kunnen maken met een zorgaanbieder over hun wensen en voorkeuren betreffende hun kwaliteit van leven. Met dit wetsvoorstel wil het kabinet de positie van cliŽnten in de AWBZ (langer dan drie maanden verblijf) versterken.
Lees meer...

18-04-2012 - Aanbod van de Kanteling voor Wmo-raden en belangenbehartigers.

Netwerkbijeenkomsten ‘lokale themometer Kanteling’ en advies op maat In 2012 hebben we de gelegenheid om het kantelingsproces in uw gemeente verder te ondersteunen. Dat doen we door Wmo-raden en lokale/regionale belangenbehartigers te ondersteunen om de Kanteling op de agenda te zetten bij uw gemeenten en zorg- en welzijn aanbieders. Wmo-raden en lokale/regionale belangenbehartigers ondersteunen we daarnaast met inhoudelijk en procesmatig advies. De adviseurs Kanteling willen u graag van dienst zijn.
Lees meer...

17-04-2012 - Eigen bijdrage ggz vooral barriŤre bij laag inkomen

Ggz-patiŽnten met een laag inkomen geven aan zorg te mijden door de eigen bijdrage, zelfs wanneer zij de zorg noodzakelijk vinden. Dit is de alarmerende uitkomst van een onderzoek dat is gehouden onder ruim 5.000 patiŽnten in de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Deze bezuinigingsmaatregel is ingezet door het Kabinet om mensen met lichtere problemen te laten uitwijken naar de eerstelijnszorg; de patiŽnten geven echter aan dat de toegang tot zorg sterk afhankelijk is van hun besteedbaar inkomen.
Lees meer...

12-04-2012 - Ontwikkelingen rondom eigen bijdrage ggz

De afgelopen periode heeft het LPGGz actief de media benaderd vanwege de verontrustende uitslagen van de meldactie over de eigen bijdrage in de ggz. De publicaties in de media leidden tot kamervragen.
Lees meer...

12-04-2012 - Bestuurlijk Akkoord

Het Landelijk Platform LPGGz participeert in een landelijk overleg met de ggz-top om te komen tot een Bestuurlijk Akkoord ggz. Daar worden de nieuwe lijnen uitgezet voor een toekomstbestendige, betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede ggz.
Lees meer...

12-04-2012 - LPGGz pleit voor snelle invoering onafhankelijke Geschillencommissie Zorg

Vooruitlopend op de invoering van de wet CliŽnt en Zorg wil het LPGGz dat een Onafhankelijke Geschillencommissie Zorg uiterlijk 1 januari 2013 in werking treedt. De voorbereiding van de invoering van de Wet CliŽnt en Zorg duurt nu al twee jaar, terwijl de afhandeling van klachten nu niet in goede handen is.
Lees meer...

12-04-2012 - Betrek cliŽnten bij ontwikkeling empowerende e-health

Het LPGGz zet zich in voor eigen regie en zelfmanagement van ggz-cliŽnten. De inzet van e-mental health (online toepassingen ter ondersteuning van een ggz-behandeling) is daarbij van belang. Het LPGGz streeft ernaar dat ggz-cliŽnten en naasten meer worden betrokken bij de ontwikkeling daarvan. 't Podium van 21 maart jl vormde de aftrap van dit streven.
Lees meer...

11-04-2012 - Gemeenten niet toegerust om hulpvraag kwetsbare burgers op te vangen

Gemeenten zijn niet toegerust om de hulpvraag van mensen in de ggz en oggz op te vangen. Dat blijkt uit het landelijk onderzoek van het LPGGz en Geestdrift: de (O)ggz-spiegel. Clienten gaven hun gemeenten gemiddeld een 5,8. Gemeenten gaven zichzelf een 6,5 als rapportcijfer.
Lees meer...

05-04-2012 - Aankondiging informatiebijeenkomst transitie AWBZ-begeleiding

Programma ‘Aandacht voor iedereen’ organiseert 24 informatiebijeenkomsten over de overgang van de extramurale AWBZ-begeleiding naar de Wmo voor leden van Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en leden van cliŽntenraden van AWBZ-instellingen.
Lees meer...

02-04-2012 - Reactie LPGGz over debat n.a.v. dood Raymond Westendorp

Slechts ťťn motie van de zeven moties die de Tweede Kamer besprak tijdens het VAO op 27 maart is aangenomen. Namelijk dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg minder terughoudend is met het gebruik van tuchtrecht. Dat is het magere resultaat van het debat naar aanleiding van de dood van Raymond Westendorp in 2009.
Lees meer...

27-03-2012 - Feestelijke lancering nieuwe website met uitreiking LPGGz Ster Familiebeleid 2012

Op 26 maart was de feestelijke lancering van de nieuwe website www.lpggzsterren.nl. Deze website is een initiatief van het Landelijk Platform GGz en toont de scores van zorgaanbieders op familiebeleid. Altrecht, GGZ Friesland en GGZ InGeest scoren het hoogst en kregen uit handen van Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz, de LPGGz Ster Familiebeleid 2012. De overhandiging vond plaats in het bijzijn van de Raden van Bestuur, familieraden, familievertrouwenspersonen, medewerkers en cliŽnten.
Lees meer...

26-03-2012 - Nieuwe site toont zorgaanbieders met goed familiebeleid

Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz, deelt vandaag op feestelijke wijze de LPGGz Ster Familiebeleid 2012 uit aan GGZ Friesland, Altrecht en GGZ InGeest. Met de bekendmaking van deze winnaars markeert het LPGGz het live gaan van de nieuwe website www.lpggzsterren.nl. Op deze nieuwe site staat overzichtelijk welke instellingen hoog scoren op familiebeleid.
Lees meer...

16-03-2012 - Helft ggz-patiŽnten wil stoppen vanwege eigen bijdrage

Het Landelijk Platform GGz heeft vanuit haar achterban (20 cliŽnten- en familieorganisaties in de ggz) in twee weken tijd ruim 500 meldingen ontvangen over de eigen bijdrage in de ggz. 46 procent van de patiŽnten die een advies hebben gekregen voor intramurale zorg, volgt dat advies niet op. Reden is de invoering van de eigen bijdrage in 2012.
Lees meer...

15-03-2012 - Programma 'Aandacht voor iedereen'

De komende jaren verandert de WMO ingrijpend. Gemeenten krijgen een nog grotere verantwoordelijkheid voor kwetsbare burgers omdat begeleiding uit de AWBZ overgaat naar de WMO. Gemeenten moeten straks zelf bepalen hoe ze deze uitbreiding van de WMO vormgeven. Ze hebben echter vaak maar weinig kennis en ervaring met deze nieuwe groep burgers die onder de WMO gaat vallen. De patiŽnten, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van WMO-raden hebben in het programma ‘Aandacht voor iedereen’ de handen ineen geslagen. Zij gaan hun gemeenschappelijke (ervarings-)kennis optimaal gebruiken bij het verder vormgeven van de WMO in de lokale praktijk.
Lees meer...

14-03-2012 - Reactie op Wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen

Het LPGGz spreekt zich uit voor het recht van mensen op het leveren van een zinvolle bijdrage aan de samenleving, of dit nu via een betaalde baan, beschut werk of vrijwilligers werk is. Mensen voelen zich daardoor betrokken bij de samenleving en voelen zichzelf beter. Klik op lees meer om de reactie van het LPGGz te lezen op het wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen.
Lees meer...

07-03-2012 - Reactie LPGGz, CG-Raad, NPCF, Per Saldo en Platform VG op advies CVZ

Het CvZ heeft een advies opgesteld over scheiden van wonen en zorg in de AWBZ. Opvallend is, dat het scheiden van wonen en zorg al vele jaren op de agenda staat, maar slechts moeizaam op gang komt. Medio februari vond een consultatieronde plaats en LPGGz heeft gezamenlijk met de CG-Raad, CSO, NPCF, Per Saldo en Platform VG schriftelijk gereageerd op het rapport.
Lees meer...

06-03-2012 - Veenendaal best practice (O)ggz-spiegel

Vandaag 6 maart is de gemeente Veenendaal verkozen tot best practice van de (O)ggz-spiegel. In het project (O)ggz-spiegel zijn cliŽnten van de (o)ggz bevraagd naar hun ervaringen met gemeentelijk beleid. Vele tientallen vrijwilligers hebben in totaal ruim 2500 vragenlijsten afgenomen bij cliŽnten in 229 gemeenten.
Lees meer...

27-02-2012 - EnquÍte eigen bijdrage ggz op meldjezorg.nl

Sinds 1 januari 2012 moeten cliŽnten een eigen bijdrage betalen voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Deze eigen bijdrage geldt voor behandeling en kan per individu variŽren van minimaal 100 tot 200 euro per jaar. Ook geldt de eigen bijdrage voor verblijf en dan kunnen de kosten oplopen tot circa 2000 euro per jaar. LPGGz en GGZ Nederland willen onderzoeken wat de gevolgen zijn van de invoering van de eigen bijdrage tweedelijns ggz. Daarom is een vragenlijst opgesteld waarin onderzocht wordt of cliŽnten daadwerkelijk stoppen met de behandeling, of men wel goed geÔnformeerd is over de eigen bijdrage en wat de financiŽle consequenties zijn.
Lees meer...

21-02-2012 - Tweedelijns GGZ stapt over op prestatiebekosting

Per 2013 stapt de tweedelijns curatieve GGZ over op prestatiebekostiging. Hierdoor worden de administratieve lasten van GGZ-instellingen gehalveerd. De ministerraad is vandaag akkoord gegaan met een voorstel van minister Edith Schippers (VWS). Klik op lees meer om het persbericht en de brief van de minister aan de Kamer te lezen.
Lees meer...

13-02-2012 - PatiŽnten en LPGGz naar de rechter over eigen bijdrage ggz

Vandaag start het Landelijk Platform GGz met een aantal psychiatrische patiŽnten een juridische procedure, waarin de rechter wordt gevraagd een oordeel te geven over de rechtmatigheid van de invoering van de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Als gevolg van deze bezuinigingsmaatregel van minister Schippers moeten sommige patiŽnten op financiŽle gronden noodgedwongen afzien van zorg. Dit lijkt in strijd met het in de Zorgverzekeringswet verankerde recht op zorg.
Lees meer...

09-02-2012 - Gezamenlijke actie over de Wmo van 7 cliŽntenkoepels

Op 16 februari a.s. dient de Kamercommissie voor VWS schriftelijke vragen in voor de behandeling van het concept-wetsvoorstel Wmo. In dit concept wetsvoorstel is de Wmo aangepast met uitbreiding van gemeentelijke taken op het terrein van de begeleiding en een gewijzigde verdeling van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Hierbij informatie over de gezamenlijke lobby vanuit de cliŽntenkoepels.
Lees meer...

06-02-2012 - Meld uw ervaringen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg!

Heeft u een klacht vanuit de geestelijke gezondheidszorg ingediend bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, vult u dan s.v.p. de enquÍte op www.meldjezorg.nl in over uw ervaringen met de inspectie.
Lees meer...

26-01-2012 - Invoering van lage ziektelast-criterium voorbarig

Minister Schippers wil behandelingen voor aandoeningen met een ‘lage ziektelast’ uit het basispakket halen. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) pleit in een conceptadvies voor geleidelijke invoering. De CG-Raad, NPCF, Landelijk platform GGz, ouderenbond CSO en Platform VG vinden dit voorbarig, gezien de vele problemen en onzekerheden die invoering van dit nieuwe criterium met zich meebrengt.
Lees meer...

26-01-2012 - Handboek voor ervaringsdeskundigen betrokken bij GGz-zorginkoop

Op verzoek van het LPGGz stelde Zorgbelang Groningen het “Handboek voor ervaringsdeskundigen betrokken bij GGz-zorginkoop” samen. Meerdere vertegenwoordigers van regionale ggz-cliŽnten-/familieorganisaties hebben in de ontwikkeling geparticipeerd.
Lees meer...

Laatst bewerkt op: ??-??-????