MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Meldactie AWBZ: krijgen mensen de zorg die nodig is?
30 maart 2010

Meld uw ervaringen met de AWBZ!

In april houden zeven landelijke cliŽntenorganisaties samen de meldactie AWBZ.
De actie is bedoeld voor mensen die begeleiding, verzorging of verpleging nodig hebben. Is de zorg voldoende of krijgt u te weinig zorg waardoor u in de problemen komt? De meldactie AWBZ duurt de hele maand april. Er kan zowel online als tele-
fonisch worden gemeld.

Versobering
Veel mensen krijgen te maken met versobering van de AWBZ. Een deel kan ermee
leven, een ander deel ondervindt grote problemen, zoals overbelasting van mantelzorgers, vereenzaming of verwaarlozing. In 2009 werd duidelijk dat eenderde van de thuiswonende
mensen sterk achteruit gaat in toegekende zorg. Verkenningen van cliŽntenorganisaties
laten zien dat zoiets niet zonder moeilijkheden gaat. Vier op de tien mensen ervaren
problemen door de achteruitgang. 

Zorgtaken
Als mensen voor extra ondersteuning aankloppen bij gemeente, school of welzijnsvoor-
zieningen lopen ze vaak vast. Het gevolg is dat familie en mantelzorgers zorgtaken moeten overnemen. Als zij dat niet kunnen valt er nog meer ondersteuning weg. Voor korte tijd is
dat misschien wel op te vangen. Maar als de zwaardere zorgtaak van mantelzorgers of
de weggevallen zorg structureel en langdurig is, wordt het een stuk ingewikkelder.

Alle ervaringen tellen mee!
Daarom gaan de cliŽntenorganisaties opnieuw de ervaringen van mensen verzamelen.
In 2009 hebben 4.500 mensen hun verhalen verteld. De inzichten zijn aan de regering en
de Tweede Kamer voorgelegd. (Klik hier voor meer informatie en de rapporten). De nieuwe Meldactie AWBZ duurt de hele maand april. Iedereen kan meedoen: cliŽnten, mantelzorgers
en zorgverleners. Er kan zowel online als telefonisch worden gereageerd. Melden kan via 
de bovenstaande button. U komt dan direct in de vragenlijst terecht. Invullen duurt ca.
15 minuten. 

Jeugdmonitor
Ouders met thuiswonende kinderen tot 21 jaar met psychiatrische problematiek kunnen
bij een apart meldpunt terecht. Dat is de jeugdmonitor. Jeugdzorg en jeugd-ggz zijn anders ingericht en komen in de bovengenoemde AWBZ-meldactie niet volledig aan bod.

Meld je zorg
U kunt ook contact opnemen met ons meldpunt www.meldjezorg.nl en de helpdesk
via 0900-0401208 (1 cent per minuut)
 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 27-3-2012 15:54