MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Informatie over ROM in de ggz: is meten weten?
14 juni 2010

Helpt de ggz?

Jaarlijks doen bijna een miljoen Nederlanders voor korte of lange tijd beroep op de ggz. Het is de kunst ervoor te zorgen dat iedereen de juiste behandeling krijgt. Maar wat werkt het best voor wie? De komende jaren gaan ggz-instellingen daarom aan de slag met het meten van de effecten van de behandeling door middel van ‘ROM’: Routine Outcome Measurement. Aan het begin, tijdens en na de behandeling vult de cliŽnt een vragenlijst in. Die gegevens worden
met elkaar vergeleken om de voortgang en effectiviteit van de behandeling inzichtelijk
te maken. Het is logisch dat cliŽnten en betrokkenen hierover eerst goed geÔnformeerd moeten worden. Waarom zijn die vragenlijsten nuttig, wat wordt er precies gevraagd en hoe? Is alles wel begrijpelijk? Hoe vindt terugkoppeling van de resultaten plaats? En is ROM in het belang van de ggz-cliŽnt of meer van de ggz-instelling?

 

WaaROM? DaaROM!
• CliŽnt: Ga ik er op vooruit?
• Behandelaar: Zit ik samen met de cliŽnt op het goede spoor?
• Ggz-instelling: Welke behandeling geeft de beste resultaten?
• Zorgverzekeraar: Wordt het ggz-budget goed besteed?
• VWS: Is de ggz een goede investering?

Wat zijn de verwachtingen?
GGZ Nederland verwacht dat ROM de meerwaarde van de ggz beter in beeld gaat brengen. 
Het LPGGz en LOC-Zeggenschap in zorg vinden het belangrijk dat cliŽnten meer inzicht
krijgen in het verloop van de behandeling. Dat maakt het mogelijk om tussentijds de
behandeling bij te sturen of over te stappen naar een andere behandelaar of ander type behandeling.

Expertgroep in 2011
In 2011 komt vier keer per jaar een expertgroep bijeen. De expertgroep bestaat uit ca. 15 ervaringsdeskundigen vanuit cliŽnten- en familieperspectief. Zij krijgen € 25,- vacatiegeld en
een reiskostenvergoeding per keer. De eerste bijeenkomsten zijn gepland op 23 mei en
20 juni 2011.

Tot wanneer?
ROM-ggz eindigt als project eind 2011. Daarmee stopt ROM natuurlijk niet. De inhoudelijke ontwikkeling van ROM binnen de ggz gaat verder. Een belangrijke opgave van het project
ROM-ggz is het borgen van de inhoudelijke ontwikkeling van ROM. Hiervoor moeten met betrokken partijen heldere afspraken worden gemaakt over regie, uitvoering en financiering. 
Ook in 2011 zal het Landelijk Platform GGZ zijn visie op ROM in cliŽntenperspectief verder uitwerken. Wordt vervolgd dus! 

Diverse middelen

april 2011  Plan van Aanpak: ROM vanuit cliŽntenperspectief
maart 2011  Projectvoorstel: ROM vanuit cliŽntenperspectief
16-12-2010       Afsluitende nieuwsbrief 2010

12-10-2010

Verslag & veelgestelde vragen

15-07-2010

Verslag                                 

15-07-2010 Presentatie
15-07-2010 Informatiebijeenkomst i.s.m. LPGGz, LOC en GGZ N.

 

 

 
 

 

Informatie een aanmelding expertgroep   
Steven Makkink, LPGGz:  
Lotte Kits, LPGGz:

Meer informatie over dit project op de website van GGZ Nederland.


 

            

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 10-5-2012 14:47