MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Stapeling eigen bijdragen raakt ggz-cliŽnt hard
2 juli 2010


De ggz-cliŽnt ziet in 2011 forse bezuinigingen op zich afkomen. De plannen van minister Klink behelzen vooral een verhoging van de eigen bijdragen en een nieuwe korting op de AWBZ. Het Landelijk Platform GGz spreekt van draconische maatregelen die minister Klink heeft voorgesteld. ‘Ze zijn onvoldoende doordacht’, zegt Debora Korporaal, senior beleidsmedewerker van het LPGGz. ‘Juist de kwetsbare groepen worden door het stapelen van eigen bijdragen onevenredig hard geraakt.’

287 miljoen korten op AWBZ
Onlangs stuurde minister Klink zijn voorgenomen maatregelen naar de Tweede Kamer. Om te voorkomen dat de zorgkosten de pan uitrijzen wil hij onder meer opnieuw korten op de AWBZ: daar moet in 2011 voor 287 miljoen worden bezuinigd. Specifiek voor de ggz heeft hij daarnaast maatregelen in gedachten die enkele honderden miljoenen euro’s moeten opleveren.

Eigen bijdragen: 200 miljoen
Vooral voor mensen met psychische klachten gaan de eigen bijdragen omhoog. Er geldt al een eigen bijdrage voor psychologische zorg in de eerste lijn, tien euro per zitting. Die wordt nu uitgebreid naar de tweede lijn: in 2011 wil Klink daar per behandeling een eigen bijdrage van
175 euro gaan heffen. Voor de kortdurende behandelingen in de tweede lijn (tot en met honderd minuten) wordt de eigen bijdrage 80 euro. Daarnaast moeten mensen die in een instelling voor langdurige zorg verblijven minimaal 400 euro per maand aan eigen bijdrage gaan betalen. ‘Maar er wordt nog wel bekeken of er groepen mensen zijn die dat bedrag niet kunnen ophoesten. Voor hen wordt de maatregel dan aangepast’, zegt de woordvoerster van Klink.

Minder antidepressiva
Tot slot wil minister Klink 20 miljoen besparen door het aantal voorgeschreven antidepressiva te beperken. Hoe hij dit wil bereiken is nog niet duidelijk. Hij verwijst naar de berichten dat antidepressiva te vaak worden voorgeschreven, ook bij lichtere gevallen van depressie. ‘In overleg met het veld, zal ernaar gestreefd worden de richtlijnen strikter na te leven en zo nodig aan te scherpen’, zegt Klinks woordvoerster.

Ggz is geen luxe
De Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde psychotherapeuten en psychologen (NVVP) noemt de plannen van Klink “uiterst onwenselijk”. Directeur Judith Veenendaal: ‘Alleen al de uitvoering is een probleem. Het ziet er naar uit dat wij als professionals die eigen bijdrage zelf moeten gaan innen. Dat levert enorme administratieve lasten op. Bovendien zouden we zelf achter de eventuele wanbetalers aan moeten gaan. Daar zijn we helemaal niet op ingesteld.’ Maar de NVVP heeft ook maatschappelijke bezwaren. Veenendaal: ‘We zijn niet per se tegen een eigen bijdrage, maar het voorstel om iedereen dezelfde eigen bijdrage op te leggen treft de meest kwetsbaren het hardst. Bovendien, waarom wel eigen bijdragen in de ggz en niet in de somatiek? Iemand met een gebroken been wordt dan zonder mankeren geholpen, maar iemand met een depressie niet.
Dat is vreemd, de geestelijke gezondheidszorg is geen luxegoed.’

Nog meer uitsluiting
Het LPGGz ziet de problemen voor psychiatrische patiŽnten verergeren door de maatregelen van Klink. Debora Korporaal: ‘Er ontstaat ongetwijfeld een remmende werking op de vraag naar zorg. Mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen, zullen afzien van hulp. Maar we verwachten dat diezelfde mensen later zwaarder in de psychische problemen komen. Dan vallen ze terug op duurdere zorg en het gevolg is dat ze nog meer worden uitgesloten. Het is niet goed doordacht.’
Korporaal wijst op het Visiedocument dat zeven landelijke cliŽntenorganisaties op 15 juni hebben uitgebracht. Het is een antwoord op de al eerder aangekondigde bezuinigingen in de zorg. Kern van de boodschap: geef de cliŽnt zelf de regie over de zorg en dring de lasten van indicatie en toezicht terug.

Bron: Psy


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 2-7-2010 2:57