MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Grote nood bij kinderen met ggz-problematiek en gezinnen
9 juli 2010

 

Jeugdmonitor geeft zorgwekkend beeld van ontwricht gezinsleven


Thuiswonende kinderen met ggz-problematiek hebben structurele, professionele
hulp en begeleiding nodig. Neem dat weg en er vallen gaten in het functioneren van zowel kind als gezin die niet kunnen worden opgevangen door hulp van andere goedbedoelende maar ondeskundige instanties of sociale netwerken. Dat is de conclusie van het rapport Jeugdmonitor van het Landelijk Platform GGz. De meerderheid van de respondenten schildert een zorgwekkend beeld van een aangetast gezinsleven.

Jeugdmonitor
De ‘Jeugdmonitor AWBZ’ is een on-line enquÍte die van april tot medio mei 2010 samen met
acht cliŽntenorganisaties* en Per Saldo werd gehouden. Doel van de enquÍte was om ouders
met kinderen met ggz-problematiek te bevragen over onder andere de gevolgen van de recente bezuinigingen in de AWBZ, zoals de verscherpte toegang tot de functie begeleiding. Het blijkt
dat het toenemend zorgtekort en de bezuinigingen een groot psychisch en maatschappelijk terugslageffect hebben op kinderen met ggz-problematiek en het gezinsleven. Daar werd al langer voor gewaarschuwd, maar het eindrapport ‘Jeugdmonitor AWBZ’ van het Landelijk Platform GGz dat vandaag wordt gepubliceerd, toont dat nu ook onomstotelijk aan.

Gevolgen
Door onvoldoende professionele zorg wordt de zelfredzaamheid van het kind op lange termijn uitgehold. Een derde van de ouders heeft inmiddels zelf ook psychische en/of fysieke klachten gekregen. Een vijfde is bang dat hun kind niet langer thuis kan blijven wonen. Een ander ongewenst gevolg van de zorgverschraling is dat 40% van de ouders noodgedwongen minder
is gaan werken, een lagere functie heeft geaccepteerd of helemaal gestopt is met werken.

Aanbevelingen
Het LPGGz pleit harder dan ooit voor duurzame investeringen om de zelfredzaamheid van kinderen met ggz-problematiek te verstevigen. Daarmee kan het gezinsleven in meerdere opzichten worden herstelt. Goed functionerende gezinnen zijn maatschappelijk van onschatbare waarde. Het hulpaanbod moet professioneel, laagdrempelig en landelijk dekkend zijn. Toekomstige overheveling van zorgtaken naar de vooralsnog ondeskundige gemeente wordt
voorlopig dan ook ten stelligste afgeraden.

Quotes
Betuttelde en ondeskundige adviezen; gebrek aan kennis; bureaucratisch; lange wachttijden; eindeloze doorverwijzingen; vrijwilligers haken af; ggz-problematiek is te zwaar; we lopen vast
en zijn overbelast.

Informatie
Inhoudelijke informatie: Nic Vos de Wael,
Pers en communicatie: Ellis van de Bilt,  

Downloads
Rapport Jeugdmonitor 
Bijlage 1 - Antwoorden per vraag
Bijlage 2 - Vrije commentaren
Bijlage 3 - Vragenlijst

__________________________________________________________________________

* De Jeugdmonitor AWBZ is een onderdeel van de grote landelijke cliŽntenmonitor AWBZ.
Aan de Jeugdmonitor AWBZ werkten mee: ADF - Angst Dwang en Fobie Stichting, LOC - Zeggenschap in Zorg, LSOVD - Landelijke Stichting voor Ouders Van Drugverslaafden, NVA - Nederlandse Vereniging voor Autisme, Per Saldo - landelijke vereniging van PGB budgethouders, Balans - vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen in leren en/of gedrag, SABN - Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa, Stichting Borderline, Ziezo - Zelfhulp Eetstoornissen en het Landelijk Platform GGz. 
 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 27-3-2012 15:55