MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Is de gemeente wel cliŽnt-vriendelijk?
21 oktober 2010

De (O)ggz-spiegel-interviews zijn begonnen....


  

Vanaf oktober gaan 150 goed getrainde vrijwilligers vanuit 18 deelnemende RCO's
maar liefst 200 gemeenten benaderen m
et de vraag of ze mee willen doen aan het project de (O)ggz-spiegel. Doel van dit project is dat ggz-cliŽnten en mensen uit de maatschappelijke opvang zťlf gemeenten de maat gaan nemen wat betreft zorg
en hulpverlening aan kwetsbare doelgroepen. De resultaten en verbeterpunten worden met de deelnemende gemeenten besproken. Het mes snijdt aan twee kanten; voor gemeenten is dit een unieke kans om de soms moeilijk bereikbare (O)ggz doelgroep
te raadplegen en te betrekken bij gemeentelijk WMO-beleid. En voor de vrijwilligers
van de RCO's, veelal mensen uit de doelgroep, is dit een manier om actief betrokken
te zijn bij gemeentelijk beleid dat tenslotte henzelf aangaat.

CliŽnten interviewen gemeenten...
De eerste groepen vrijwilligers van de deelnemende Regionale CliŽntenorganisaties zijn gestart
met het benaderen van WMO-ambtenaren in 200 gemeenten. De deelnemende gemeenten
krijgen een speciale vragenlijst voorgelegd die door MOVISIE is ontwikkeld en vanuit cliŽnten-perspectief werd samengesteld. Maar dat is niet alles....

... ťn cliŽnten!
Niet alleen gemeenten krijgen een vragenlijst voorgelegd; iedereen in de deelnemende gemeenten
kan meedoen aan het onderzoek. MOVISIE ontwikkelde namelijk nůg een vragenlijst, speciaal afgestemd op ggz-cliŽnten en mensen in de maatschapelijke opvang. RCO's gaan hiermee dagactiviteitencentra, opvanghuizen, inloopvoorzieningen en andere plaatsen benaderen waar mensen samenkomen. Daar leggen ze bezoekers vragen voor over hun ervaringen met hun gemeente. Bijvoorbeeld: Wat vinden zij van de toegankelijkheid van het gemeentelijk WMO-loket? Zijn er wel voldoende mogelijkheden om mee te doen aan sportieve of culturele activiteiten? En voelen ze zich prettig in hun buurt? Zo worden vanuit twee partijen in ťťn en dezelfde gemeente belangrijke gegevens over het functioneren van de WMO verzameld. 

Meedoen?
Bent u ggz-cliŽnt en/of verblijft u regelmatig in een dagopvangcentrum of inloopvoorziening? 
Wilt u meedoen aan dit onderzoek? Controleer hier of uw gemeenten meedoet en vul dan
de vragenlijst in.

Landelijk bereik
In de eerste ronde wordt circa 50% van het totale aantal Nederlandse gemeenten en DAC's, opvangcentra en inloophuizen benaderd. In 2011 vindt een tweede ronde plaats waarbij in totaal 80% wordt bereikt. De resultaten van de eerste ronde worden in het voorjaar van 2011 verwacht. Doordat overal dezelfde vragenlijsten worden gebruikt, kunnen de gegevens eenduidig verwerkt 
worden in een landelijke database. En dat maakt vergelijken wel zo makkelijk.

Prijs voor meest ggz-vriendelijke gemeente
De meest ggz-vriendelijke gemeente maakt kans op een wisseltroffee en wordt vanzelfsprekend
in het publicitaire zonnetje gezet.

Meer info
Meer informatie over het project de (O)ggz-spiegel vindt u hier.
Daar staat ook de Toolkit, ontwikkeld voor vrijwilligers van deelnemende RCO's.
Wilt u op de hoogte blijven van dit project?
Meld u dan aan voor de Spiegelbrief. 
Stuur een mailtje naar:  
Bent u cliŽnt en wilt u meedoen aan het onderzoek? Check eerst of uw gemeente op
de lijst staat
.

  

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 9-7-2012 13:08