MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Eigen bijdrage AWBZ strop voor ggz-cliŽnt
10 september 2010

'Zonder dagbesteding ben ik nergens!ī

Het Landelijk Platform GGz hield van 3 juni tot 31 augustus een landelijke enquÍte over de eigen bijdrage in de AWBZ. De enquÍte is vanuit het project Meld je zorg uitgezet. Inhoudelijk en publicitair werd samengewerkt met GGZ Nederland, Per Saldo en LOC-Zeggenschap in zorg. Het grote aantal respondenten en de ernst
van de reacties waren voor ons aanleiding om de uitslag voor te leggen aan VWS.

Achtergrond
Op 9 december 2009 werd officieel bekend gemaakt dat ggz-cliŽnten begin 2010 een eigen bijdrage voor de AWBZ-dagbesteding en begeleiding moeten betalen. Budgethouders (PGB) betaalden vanaf 1 januari 2010 een eigen bijdrage en ggz-cliŽnten met zorg in natura vanaf
21 juni 2010. Het LPGGz maakte zich grote zorgen over de maatschappelijke en persoonlijke gevolgen van de invoering van deze eigen bijdrage. De maatregel stimuleert zorgmijdend gedrag met alle gevolgen van dien. De uitslag van onze enquÍte lijkt dat te bevestigen. Alle reden
voor een persbericht.

Uitslag in een notedop
Uit de reacties van meer dan 500 respondenten* komt het volgende beeld naar voren:
• bijna de helft komt door de maatregel in de financiŽle problemen 46,4%
• ruim een derde weet dit nog niet zeker, maar verwacht dat wel 36,4%
• de informatie heeft cliŽnten niet tijdig bereikt 46,6%
• de meerderheid vond de informatie onduidelijk 57,5%
• 67,7% weet niet hoe hoog de eigen bijdrage wordt
• slechts 4% kreeg een definitieve beschikking van het CAK
• ruim een vijfde gaat de begeleiding stopzetten 20,7%
• nog eens een vijfde overweegt dat te gaan doen 19,8%

Besparing ontbeert visie
Het LPGGz vindt dat de maatregel eigen bijdrage AWBZ voor begeleiding en dagbesteding onvoldoende is doordacht op mogelijke gevolgen voor ggz-cliŽnten. Er werd een besparing ingeschat van € 11,5 miljoen in 2010 en € 23 miljoen in 2011 (over alle sectoren) omdat de maatregel een remmend effect op de zorgvraag zou hebben. Het LPGGz betreurt het dat deze inschatting politiek zwaarder weegt dan het maatschappelijk en persoonlijk belang van toch al kwetsbare mensen. Als er van de tweehonderd cliŽnten ťťn moet worden opgenomen is de
winst al weg. In het rapport met de uitslagen van de enquÍte doen wij een aantal aanbevelingen
en schetsen diverse scenario's om mensvriendelijker te bezuinigen, als dat al moet. Deze stuurden wij donderdag 9 september met een toelichting per mail naar de vaste Kamer
commissie van VWS.

Pleidooi
Wij pleiten voor volledige afschaffing van de eigen bijdrage voor begeleiding en dagbesteding. 
Waar mogelijk zullen wij dit samen met andere ggz-partijen oppakken. Wij ondersteunen ook
de actie van REAKT die op dinsdag 14 september een petitie aan minister Klink heeft aangeboden. Het LPGGz was daarbij aanwezig. Verslagje van de Stille Tocht & de petitie.

Nieuwsuur
Maandag 13 september besteedde Nieuwsuur uitgebreid aandacht aan de gevolgen voor ggz-cliŽnten als zij noodgedwongen met begeleiding of dagbesteding moeten stoppen.
U kunt hier de uitzending bekijken.

Quotes
'Bespottelijk dat ik een eigen bijdrage moet betalen om te mogen werken op het DAC.'
'Ik moet 13 keer per jaar € 106,52 gaan betalen volgens de rekenmodule van het CAK.
En dat voor 2 uur beschermde werkplek, 1 uur les en een halfuur handenarbeid per week.'
'Ik hou geen cent per maand over, dus ik stop ermee.'
'Ik bezuinig echt op ALLES!'

Meer informatie
Debora Korporaal
030-2363765

* We krijgen nog steeds ingevulde (papieren) enquÍtes binnen. Veel ggz-cliŽnten beschikken niet over internet en zijn digitaal dus moeilijk te 'ontsluiten'.

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 27-3-2012 15:55