MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Gemeente kent behoefte ggz-cliŽnt niet goed
10 september 2010

Ondersteuningsaanbod onvoldoende afgestemd

CliŽnten signaleren dat gemeenten de wensen en behoeften
van kwetsbare burgers onvoldoende kennen. Maar zij komen
ook met
suggesties om het ondersteuningsaanbod van gemeenten
te verbeteren. Het Landelijk Platform heeft alle klachten en voorstellen verwerkt in een rapport dat gratis besteld kan worden. Wat wil een gemeente nou nog meer? 

Ondersteuning mist basis
Alle wensen, behoeften en klachten van cliŽnten uit de (o)ggz zijn opgetekend tijdens diverse landelijke voorlichtingsbijeenkomsten over de AWBZ en de WMO die het Landelijk Platform
dit jaar organiseerde. Gevraagd werd bijvoorbeeld naar de gevolgen van de pakketmaatregelen
en het gemeentelijk beleid ten aanzien van doelgroepen uit de ggz en oggz. Wat vinden cliŽnten nou belangrijk? Wat missen zij? Er is nog veel te doen, willen gemeenten voorkomen dat deze mensen tussen wal en schip vallen. Het ondersteuningsaanbod binnen de WMO is onvoldoende afgestemd op de specifieke behoeften van deze doelgroepen en mist feitelijke onderbouwing. 
Individuele oplossingen komen maar mondjesmaat uit de verf. Daarnaast zijn veel voorzieningen
onbekend en beperkt toegankelijk.

Hoe dan wel?
Uiteraard zijn niet alleen de klachten genoteerd maar hebben we ook de wensen en behoeften geÔnventariseerd. CliŽnten vinden dat gemeenten veel meer mogelijkheden hebben om de participatie van (o)ggz-cliŽnten te bevorderen dan dat zij nu doen. Samen met lokale cliŽnten-organisaties kunnen gemeenten de volgende punten oppakken:

1. Meer preventie en informatie.
    Bijvoorbeeld gezinnen met een laag inkomen gericht voorlichten over regelingen
    en kortingsmogelijkheden. Laagdrempelige voorzieningen beter bekend maken
    onder burgers die geen werk hebben. Verergering van schuldenproblematiek voorkomen.
2. Gewoon eens gaan tellen hoeveel kwetsbare burgers in de gemeente wonen. 
    Hoeveel gezinnen zijn er met een kind met psychische of gedragsproblemen.
    Hoeveel cliŽnten zijn na hun behandeling uit de ggz-instelling ontslagen?    
3. Mensen actiever benaderen (outreachende benadering)  
    CliŽnten die geen indicatie voor AWBZ-begeleiding meer hebben, actief benaderen
    en vragen wat zij nodig hebben.
4. Herstel, participatie en reÔntegratie centraal stellen.
    Bijvoorbeeld vrijwilligerswerkprojecten opzetten om terugkeer naar de arbeidsmarkt
    te stimuleren, of huisvestingsprojecten starten waar mensen kunnen oefenen met
    (samen) of zelfstandig wonen.
5. Empowerment en ontwikkelingsgerichte ondersteuning stimuleren. 
    Bijvoorbeeld mensen ondersteunen bij het beheer van hun inkomen of jongeren
    met schooluitval aan werk helpen dat bij hen past.

Het Landelijk Platform wil dat gemeenten daarbij de kennis en ervaring van regionale cliŽntenorganisaties (RCO’s), maatschappelijke steunsystemen en ervaringsdeskundigen optimaal inzetten. Zie ook informatie over de (O)ggz-spiegel.

Gratis bestellen
Alle U kunt het rapport van Meld je zorg gratis bestellen via
Rapport Q5 van Meld je zorg
Bijlage 1 - Meldingen van cliŽnten tijdens AWBZ-bijeenkomsten, voorjaar 2010
Bijlage 2 - Meldingen van cliŽnten tijdens WMO-bijeenkomsten, voorjaar 2010


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 9-7-2012 13:08