MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Vijf zorgaanbieders winnen LPGGz Ster 2010
21 januari 2011

Vijf zorgaanbieders winnen LPGGz Ster 2010

Maar liefst vijf zorgaanbieders in de ggz ontvingen op 18 januari 2011 in Sonnenborg te Utrecht de LPGGz Ster voor hun prestaties. Keuzevrijheid, goede informatie, adequate bejegening en het oordeel van cliŽnt of de behandeling geslaagd is, zijn de belangrijkste criteria.
De Ster is bedoeld om zorgaanbieders te stimuleren zich blijvend sterk te maken voor zorg die effectief, veilig en cliŽntgericht is. 
 

De winnaars
Vijf zorgaanbieders in vier categorieŽn hebben als eerste de LPGGz Ster voor de beste zorgaanbieder in de wacht gesleept. Het gaat daarbij om Emergis en Vincent van Gogh (voorheen GGZ Noord- en MIdden Limburg) die ex aequo op de eerste plaats zijn geŽindigd in de categorie ‘geÔntegreerde ggz-instelling’. De beste ambulante zorgaanbieder is Apanta. Stichting De Brug krijgt een Ster voor beste verslavingszorgaanbieder en last but not least de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht als de beste RIBW (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen).

De LPGGz Ster
De selectie van de beste zorgaanbieders voerde het LPGGz uit in samenwerking met MediQuest op basis van door de zorgaanbieders zelf aangeleverde gegevens. In 2011 zal het LPGGz ook de prestaties van zorgverzekeraars en gemeenten gaan analyseren en belonen. Goede behandeling, begeleiding en ondersteuning is immers van levensbelang voor ggz-cliŽnten en familie. ‘Transparantie en kwaliteit van de zorg zijn niet alleen goed voor de cliŽnt, maar voor de hele sector’, aldus Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz. Met de LPGGz Ster sluit het LPGGz zich aan bij de Ypsilon Familiester.

Criteria
Als uitgangspunt dienen de prestatie-indicatoren waaraan een bepaalde weging werd toegekend:
1.2a - Oordeel van de cliŽnt over verandering ernst problematiek x 3
1.2b - Meten verandering ernst problematiek x 1
1.4a - Meten kwaliteit van leven met hoofddiagnose psychotische stoornis x 1
1.7a - Drop-out x 2
1.11 - Tijdig contact na ontslag uit de kliniek x 3
3.4   - Keuzevrijheid x 2
3.5   - Vervulling zorgwensen x 2
3.10 - Adequate bejegening door de hulpverlener x 2
3.11 - Adequate informatieverstrekking over behandeling/begeleiding x 2

Toelichting op selectieprocedure MediQuest

Meer weten over prestatie-indicatoren?

Inhoudelijk contactpersoon: Steven Makkink:
Pers en communicatie: Ellis van de Bilt,


 

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 6-11-2012 10:40