MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz ondertekent intentieverklaring: dwang moet verder omlaag
31 januari 2011


Utrecht, 31 januari 2011
Vandaag hebben het Landelijk Platform GGz, de brancheorganisatie van zorgaanbieders in de ggz (GGZ Nederland), het ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Vereniging voor PAAZ managers (VPM) hun handtekening gezet onder de intentieverklaring ‘Preventie van dwang in de ggz’. Hiermee slaan alle partijen de handen ineen om het aantal dwangtoepassingen zoveel mogelijk
te voorkomen.

Afname
In de afgelopen jaren is het gebruik van dwang in ggz-instellingen afgenomen doordat er op
basis van goede praktijkvoorbeelden met alternatieve behandelingen wordt gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn onder meer het signaleringsplan, de comfortrooms (open ruimte waarbij de cliŽnt
tot rust kan komen) en de eerste vijf minuten bij opname. Een respectvolle bejegening en betrokkenheid bij de cliŽnt direct bij binnenkomst op de afdeling, kan opsluiting in een separeercel voorkomen. Voor cliŽnten is het van groot belang dat er aandacht besteed wordt aan hun behoeften en wensen, vooral als ze tegen hun zin in opgenomen zijn.

Continue agendapunt
Elke ggz-instelling moet het zich eigen maken om effectieve alternatieven aan de patiŽnt aan te bieden. Daarnaast zou elke ggz-instelling continue aandacht moeten hebben voor de kwaliteit van de (onvrijwillige) zorg. Het onderwerp ‘terugdringen dwang’ hoort structureel op de agenda van de Raden van Bestuur van instellingen te staan zodat instellingsbreed beleid op dit onderwerp kan worden gevoerd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderschrijft de intentieverklaring.

Zorgverzekeraars Nederland blijft achter
Het LPGGz betreurt het zeer dat Zorgverzekeraars Nederland de intentieverklaring niet heeft willen ondertekenen. Een gemiste kans, omdat zorgverzekeraars bij uitstek invloed kunnen uitoefenen op het terugdringen van dwang via hun zorginkoopbeleid.
_________________________________________________________________________________

De intentieverklaring is onder meer te vinden op www.dwangindezorg.nl
Inhoudelijk contactpersoon: Christien van der Hoeven:
Pers en communicatie: Ellis van de Bilt,

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 25-2-2011 16:18