MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Eindrapport: ZZP in de ggz hapert nog
4 maart 2011

Eindrapport: ZZP in de ggz hapert nog

Het LPGGz-eindrapport ‘Zorgzwaartepakketten in de praktijk’ is uit. Het rapport geeft antwoord op de vraag hoe ggz-organisaties invulling geven aan de zorgzwaarte-pakketten (ZZP’s) en wat cliŽnten daarvan merken. De haken en ogen van het ZZP zijn daarbij duidelijk aan het licht getreden. Belangrijkste conclusie is dat ggz-organisaties verzakelijken. Ook staat herstelgerichte zorg
op gespannen voet met de taal van de zorgzwaartepakketten en
met de financiŽle prikkels voor zo zwaar mogelijke pakketten.


Omvang onderzoek
Aan het onderzoek namen 21 ggz-organisaties met 46 locaties/afdelingen deel. Er is uitgebreid met 21 ZZP-managers en 35 locatiemanagers gesproken en er zijn gegevens over 351 cliŽnten verzameld, waarvan 104 middels directe gesprekken met de cliŽnt of cliŽntvertegenwoordiger.

Verzakelijking
Ggz-organisaties maken heldere keuzes; welke zorg bieden we aan welke cliŽnten? De hoogte van het ZZP speelt hierbij een grote rol. Er wordt kritischer gekeken naar wat de cliŽnt zelf kan. Ook komen de grenzen van het zorgaanbod sneller in het vizier dan voorheen. Hierdoor verkopen organisaties eerder ‘nee’ aan cliŽnten.

Tegenstrijdige bewegingen
Het begrip herstel is actueel in de langdurende ggz. Maar herstelvisie en zorgzwaartepakketten gaan echter niet goed samen. Kies je als uitgangspunt de mogelijkheden van de cliŽnt of kies je zijn/haar beperkingen om een zo hoog mogelijk ZZP te krijgen? Deze vraag zorgt voor verwarring bij zowel personeel als cliŽnt. CliŽnten motiveren/stimuleren en werken aan rehabilitatie zijn zorgactiviteiten die in de indicatieaanvraag niet goed tot hun recht komen. Ook cliŽnten informeren over de ZZP’s blijft lastig. Het is moeilijke materie en de interesse van cliŽnten is vaak minimaal. Toch loont het de moeite over het ZZP met cliŽnten en naastbetrokkenen in gesprek
te gaan. Daarbij moet de verbinding worden gelegd tussen het zorgplan en de afspraken over kwaliteit van leven.

Dagbesteding
Een aantal ggz-organisaties biedt nog te weinig dagbesteding aan. Vooral bij jongeren is er de behoefte aan dagbesteding of werk buiten de instelling. Organisaties kunnen niet altijd aan die wens voldoen. Het volgen van dagbesteding bij een andere organisatie dan waar men verblijft is
in de praktijk nog vrij moeilijk. Het onderaannemerschap is tijdrovend en brengt veel administratieve last met zich mee.

Contact en informatie
Nic Vos de Wael
Lotte Kits
Samenvatting
Eindrapport 
Gezamenlijk persbericht 31-03-2011: Zorgzwaartepakketten geven cliŽnt niet meer regie

 

De NPCF en Platform VG onderzochten respectievelijk de zorgzwaartepakketten
in de verpleging en verstandelijke gehandicaptensector. Op de site www.zorgzwaarte-pakket.nl 
kunt u
de rapporten en een samenvatting van
deze sectoren lezen.
_______________________________________________________________________________
Achtergrond
Zorgzwaartebekostiging is sinds 1 januari 2009 van kracht. Mensen die gebruik maken van de AWBZ en ‘zorg met verblijf’ nodig hebben krijgen te maken met een zorgzwaartepakket.
Via een onafhankelijke indicatiestelling worden mensen ingedeeld in een pakket dat past bij de ondersteuning die zij nodig hebben. Zorginstellingen worden betaald op basis van de ZZP’s van cliŽnten waar zij zorg aan leveren. De invoering kan grote gevolgen hebben voor een organisatie, daarom verloopt het proces geleidelijk. De zorgzwaartebekostiging is niet alleen een financiŽle verandering. De doelstellingen van het systeem zijn dat het geld eerlijker wordt verdeeld en dat
de cliŽnt centraal staat. Vooral die laatste doelstelling krijgt in dit rapport extra aandacht.

Praktische info
De CliŽntenmonitor Langdurige Zorg (ook bekend als Monitor AWBZ) wordt uitgevoerd door de CG-Raad, CSO, LPGGz, LOC, NPCF, Per Saldo, Platform VG. Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg en Zorgbelang Nederland zijn samenwerkingspartners.
De Monitor AWBZ werd mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het Ministerie van VWS. CliŽntenmonitor AWBZ, Postbus 1539, 3500 BM Utrecht. Tel. 030- 2970303

Quotes
“Het bespreken van de indicatie met de cliŽnt wekt soms agressie en onrust. Zo slecht gaat het toch niet met me? Leg dat maar eens uit.”
Begeleider

“Als instrument is het leuk bedacht voor mensen die ziek zijn en een duidelijk ziektebesef hebben. Negen van de tien cliŽnten die hier wonen, hebben dat gewoon niet.” Manager

“Het lijkt wel alsof de bedenkers van de ZZP’s en het CIZ formulier nog nooit een dag met mensen in de psychiatrie hebben gewerkt.” Manager

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 4-4-2011 14:27