MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Welke zorgverzekeraar wint LPGGz-ster?
15 maart 2011


De zorgverzekeraar als sturende kracht

Dit thema staat centraal op 't Podium van 21 april a.s. dat het LPGGz organiseert. Luisteren zorgverzekeraars wel voldoende naar de wensen en behoeften van cliŽnten en naastbetrokkenen? Nemen ze punten als herstel, empowerment, ervaringskennis, zelfregie, zelfhulp, lotgenotencontact, familiebeleid, continuÔteit van zorg en de onafhankelijke crisiskaart wel mee bij de zorg-inkoop? Welke zorgverzekeraar is uiteindelijk het meest
ggz-cliŽntvriendelijk?

 

Goede zorg is goed luisteren
Zorgverzekeraars hebben de taak om kwalitatief goede zorg in te kopen tegen aanvaardbare kosten. Onderlinge concurrentie houdt ze hierbij scherp. Goede zorg sluit aan op de wensen en behoeften van ggz-cliŽnten en naastbetrokkenen. Inbreng vanuit het cliŽnten- en familieperspectief bij zorginkoop is daarom noodzakelijk. Maar luisteren zorgverzekeraars wel voldoende naar deze wensen en behoeften? Sturen zorgverzekeraars de zorg wel voldoende op thema’s uit de cliŽnten- en familiebeweging? Welke keuzes worden gemaakt bij de zorginkoop en welke kwaliteitseisen worden gehanteerd? Welk gewicht heeft de inbreng vanuit het cliŽnten- en familieperspectief eigenlijk? Kortom; hoe sturen de zorgverzekeraars de zorg.

't Podium
Deze vragen worden tijdens 't Podium van 21 april a.s. door een deskundig panel besproken waaraan afgevaardigden van zorgverzekeraars, cliŽnten- en familieorganisaties, zorgaanbieders, toezichthouders, beleidsmakers, onderzoekers en Regionale Expert Teams van ervarings-deskundigen meedoen. We sluiten ’t Podium af met de uitreiking van de LPGGz Ster voor
de cliŽntvriendelijkste zorgverzekeraar. Welke zorgverzekeraar heeft in 2010 bij de ontwikkeling
en vaststelling van het zorginkoopbeleid het cliŽnten-/familieperspectief het zwaarst laten wegen? De selectie wordt uitgevoerd door ervaringsdeskundige betrokkenen bij de zorginkoop.

Praktische informatie
Donderdag 21 april 2011 van 13.00 – 16.30 uur
Locatie: Sonnenborgh Utrecht (onder voorbehoud!)
Toegang: gratis
Aanmelden: uiterlijk tot 13 april 2011 via

Vermeld bij uw aanmelding uw relatie tot de ggz. Bij overinschrijving vindt selectie plaats. Bevestiging, definitief programma en routebeschrijving ontvangt u uiterlijk vrijdag 15 april per mail.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 27-3-2012 15:57