MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Wat vinden ggz-cliŽnten veilige zorg?
4 mei 2011

 

Wat vinden ggz-cliŽnten veilige zorg?

'Veilige zorg, ieders zorg' is het patiŽntveiligheidsprogramma ggz 2008-2011. Het Landelijk Platform GGz neemt deel in de stuurgroep en de ontwikkelgroep om het cliŽntenperspectief in te brengen. Speerpunten van het programma zijn onder andere agressie in de zorg, somatische comorbiditeit, suÔcidepreventie, medicatieveiligheid en dwang en drang. Met subsidie van het ministerie van VWS heeft het LPGGz een  Handreiking PatiŽntveiligheid vanuit cliŽnten- en familieperspectief ontwikkeld. Daarmee kunnen ggz-instellingen, 
cliŽnten- en familie(raden) aan de slag om cliŽntenparticipatie bij
deze onderwerpen te realiseren.


Aanbevelingen en goede voorbeelden
Bijzonder in de Handreiking PatiŽntveiligheid is dat het LPGGz per speerpunt aanbevelingen doet en goede voorbeelden noemt. Zo komen theorie en praktijk dichter bij elkaar. Concreet voorbeeld is de aanbeveling voor instellingen en cliŽnten/familie(raden) om suÔciderisico te taxeren met behulp van de Multidisciplinaire Richtlijn SuÔcidepreventie en samen met de cliŽnt en familie een signalerings- en crisisplan op te stellen. Aangeraden wordt ook dat behandelaren bij de intake standaard naar suÔcidale gedachten van de cliŽnt vragen. Ook wordt de crisiskaart getipt. Veel cliŽntenorganisaties hebben 'crisiskaartconsulenten' in dienst die kunnen helpen bij het opstellen van een dergelijke kaart. Zo bevat de Handreiking nog veel meer aanbevelingen en goede voorbeelden. Op deze manier hoopt het LPGGz dat veilige zorg zoveel mogelijk wordt georga-niseerd vanuit het cliŽnten- en familieperspectief, maar ook dat cliŽnten en familie meer worden betrokken bij de uitvoering daarvan.

Meer informatie
Marieke Wollaars:  
Handreiking PatiŽntveiligheid vanuit cliŽnten- en familieperspectief

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 4-5-2011 17:43