MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Agis wint ster!
22 april 2011

Agis cliŽntvriendelijkste zorgverzekeraar ggz

 

Sterren
Het LPGGz gaat de komende jaren nauwlettend de prestaties beoordelen van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en WMO-loketten van gemeenten. De vijf beste zorgaanbieders ontvingen de LPGGz-Ster al eerder op 18 januari 2011. Het ging daarbij om de beste geÔntegreerde ggz-instelling, de beste ambulante hulpverlener, de beste verslavingszorgaanbieder en de beste RIBW. Nu zijn de zorgverzekeraars aan de beurt. Later dit jaar volgen de gemeentelijke WMO-loketten.

Criteria
Agis scoorde het best op de vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. Agis heeft in 2010 veel inzet gepleegd om zicht te krijgen op de behoeften en wensen van cliŽnten. Deze zijn vervolgens vertaald in zorginkoopcriteria, op basis waarvan de afspraken met zorgaanbieders worden
gemaakt. Herstelondersteunende zorg, inzet van ervaringsdeskundigheid, het betrekken van familie bij de zorg, lotgenotencontact en de onafhankelijke crisiskaart zijn in dit verband belangrijke thema’s voor cliŽnten. Agis maakte hier werk van en krijgt om deze reden de LPGGz-Ster voor de cliŽntvriendelijkste zorgverzekeraar 2011.

Uitreiking
De Steruitreiking vond op 21 april plaats in museum Sonnenborgh (Sterrenwacht) te Utrecht tijdens een vierjaarlijkse Podiumbijeenkomst van het Platform.
_____________________________________________________________________________

Persbericht
Inhoudelijk contactpersoon: Steven Makkink:
Pers en communicatie: Ellis van de Bilt:  

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 5-10-2012 15:07