MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Eerst cijfers, dan maatregelen!
9 mei 2011


LPGGz wil cijfers van VWS

In de curatieve ggz zijn in het afgelopen jaar grote kostenover-schrijdingen gemaakt, zegt het ministerie van VWS. Daarom zijn bezuinigingsmaatregelen wederom noodzakelijk. Het LPGGz wil dat minister Schippers eerst inzichtelijk maakt waardoor die tekorten zijn ontstaan en om welke bedragen het gaat.

‘Cijfers en analyses graag, voordat er weer niet-onderbouwde bezuinigingen worden doorgevoerd die geen oplossingen bieden voor de onstane problemen en die ggz-cliŽnten wederom hard zullen raken’, stelt Debora Korporaal, beleidsmedewerker zorgstelsel bij het LPGGz. 'We moeten zien te voorkomen dat VWS straks lukraak maatregelen neemt waarvan de uitkomsten volstrekt onzeker zijn. Dat neemt niet weg dat we gezamenlijk naar constructieve oplossingen voor de onstane problemen moeten zoeken'. VWS beschikt pas in juni over de gevraagde cijfers.

Het ministerie van VWS heeft tijdens het regulier overleg van 7 april jl. relevante veldpartijen, zoals GGZ Nederland en ZN, van de budgetoverschrijdingen op de hoogte gesteld. Het LPGGz was daarbij aanwezig en plaatste het verzoek om cijfers en onderbouwing. Alle aanwezige partijen waren het daarmee eens. Het LPGGz houdt rekening met mogelijke gezamenlijk acties.

Contactpersoon LPGGz
Debora Korporaal:

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 9-5-2011 14:22