MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Medeoprichtster LPGGz Liesbeth Reitsma overleden
16 mei 2011

Zeer onverwacht ontvingen wij het schokkende bericht dat vrijdag 13 mei jl. is overleden:


Liesbeth Reitsma

medeoprichtster en bestuurslid van het Landelijk Platform GGz
voorvechtster van de cliŽntenbeweging in de ggz

                                                      
Binnen de gelederen van het LPGGz was het een publiek geheim dat Liesbeth Reitsma in september als bestuurslid zou aftreden. We wilden haar dan eren met een penning, een feest en een speciale bijeenkomst waarop door hŠŠr gekozen thema’s centraal zouden staan. Het heeft niet zo mogen zijn. Het plotselinge overlijden van een ‘tycoon’ in ggz-land vervult ons met verdriet en respect. We wensen haar dochter Barbara, en haar kleinkinderen Martijn, Joost en Bregje alle sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Icoon & tycoon
Liesbeth Reitsma heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van het Landelijk Platform GGz, ruim vijf jaar geleden. In de wereld van de ggz was (en is) Liesbeth Reitsma een icoon. Ze wist
als geen ander partijen en organisaties met elkaar in contact ťn in beweging te brengen. Liesbeth was een strijdvaardige en doortastende persoonlijkheid die zich met hart en ziel inzette voor
cliŽntenrechten in de gezondheidszorg. Ze heeft haar leven grotendeels gewijd aan mensen die het minder goed hadden getroffen. Haar motto ‘goede zorg voor iedere hulpvrager’, verdient nog steeds alerte navolging.

Tegenslagen maakten haar sterker
Het was onvoorstelbaar hoe Liesbeth haar fysieke tegenslagen overwon en zich desondanks
met ijzeren wil jarenlang op alle fronten inzette. Begin jaren 80 kreeg Liesbeth Multiple Sclerose waarna ze vijf jaar revalideerde in het MRC te Doorn. Daar en toen heeft Liesbeth gezien dat er
op het gebied van zorg, voorlichting en belangenbehartiging voor mensen met MS nog veel te verbeteren was. Gedreven stond ze aan de wieg van de huidige MS-Vereniging. Liesbeth zette
MS ook wereldwijd op de kaart als bestuurslid van de Multiple Sclerosis International Federation. Bij haar afscheid als voorzitter van de MS-Vereniging in 1999 is Liesbeth Reitsma benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Vele functies
Ze leverde ook onvergetelijk belangrijke bijdragen als beleidsmedewerker bij de CG-Raad en
als bestuurslid van o.a. Per Saldo, NPCF, de CliŽnten Federatie en Kwadraad. In de geestelijke gezondheidszorg was Liesbeth nauw betrokken bij de oprichting van het Landelijk Platform GGz, waarvan ze secretaris en later gewoon bestuurslid was. Ook was ze voorzitter van de koepel voor cliŽntenraden LPR. 

Politiek en sociaal betrokken
Liesbeth had ook een grote betrokkenheid bij mensen met een handicap in haar woonplaats Driebergen. Jarenlang was ze trekker van het Platform voor patiŽnten en gehandicapten Driebergen (PPGD). Ze was nauw betrokken bij de invoering van de Wet voorzieningen gehandicapten in Driebergen. Voor haar inzet en sociale betrokkenheid ontving ze in 1996 de Marinus van Zon prijs, een ereprijs voor vrijwilligers van de gemeente Driebergen-Rijsenburg.
Als democraat in hart en nieren was Liesbeth vanaf 2001 tot 2010 actief in de Driebergse gemeenteraad voor D66, de laatste zes jaar als fractievoorzitter. Na de herindeling stapte
Liesbeth de over naar GroenLinks en sinds het voorjaar van 2010 maakte zij deel uit van de raadsfractie van GL/PvdA.

Overlijdensbericht

'Strijdbaar en je altijd bekommeren om anderen', een portret van Liesbeth Reitsma door Marjolein Copier (datum onbekend)

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 26-7-2012 10:40