MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Bezuinigingen verzwakken positie ggz cliŽnten- en familie organisaties
27 mei 2011

Achterban LPGGz getroffen 

Het Landelijk Platform GGz is bezorgd over de bezuinigings-
voorstellen die het kabinet woensdag 25 mei jl. presenteerde.
Veel lidorganisaties van het LPGGz krijgen te maken met kortingen op hun subsidie. Sommige zien zich in het voortbestaan bedreigd, andere zijn genoodzaakt hun activiteiten tot een minimum terug te brengen. De stem van cliŽnten en familieorganisaties in de ggz wordt daarmee verzwakt.

 

Lichtpuntje
Een lichtpuntje in het bezuinigingsgeweld is dat VWS het Landelijk Platform GGz en Platform VG erkent als gelijkwaardig aan de NPCF en de CG-Raad en hiervoor extra geld uittrekt. Door
deze financiŽle impuls wordt het LPGGz in staat gesteld om op landelijk niveau de collectieve
belangenbehartiging van cliŽnten en naastbetrokkenen in de ggz structureel vorm en inhoud
te geven.

Uitholling achterban
Het LPGGz kan deze rol echter niet invullen zonder inbreng en samenwerking met sterke en
slagvaardige lidorganisaties. Zeker nu het zorgstelsel en de sociale zekerheid onder druk staan,
is een gefundeerde rol van cliŽnten- en familieorganisaties in de ggz onmisbaar. Zij staan immers
dicht bij individuele zorgvragers, bieden lotgenotencontact, voorlichting en ondersteuning. De signalen en ervaringskennis die zij bij het LPGGz inbrengen, zijn van grote waarde. Als zij deze taak niet of in mindere mate kunnen uitvoeren, kan het LPGGz onvoldoende de stem van de cliŽnt en/of familie vertolken.

Gelijkwaardigheid noodzakelijk
Minister Schippers van VWS benadrukte in haar brief aan de Tweede Kamer dat een sterke cliŽntenbeweging als ‘derde partij’ onmisbaar is om tegenwicht te bieden tegen overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Tegelijkertijd bezuinigt zij op deze derde partij door de
43 miljoen subsidie bijna te halveren tot 25 miljoen. Het LPGGz pleit dan ook voor een gelijkwaardige financiering van cliŽnten- en familieorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars, zodat de stem van de ggz-cliŽnt gehoord wordt.

Feiten en cijfers
Nu krijgt de NPCF (Nederlandse PatiŽnten Consumenten Federatie) 1,9 miljoen euro subsidie.
Dat wordt afgebouwd naar 1,2 miljoen euro in 2015. De CG-Raad (Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad) gaat van 2 miljoen euro basissubsidie naar 1,2 miljoen euro in 2015.
Platform VG krijgt 850.000 euro en het Landelijk Platform GGz ruim 800.000 euro subsidie in 2015.  De CG-Raad en NPCF moeten veertig procent van het budget inleveren.

Professionalisering
Daarnaast krijgen de koepels een extra subsidie van 1,5 miljoen in 2013 en 2 miljoen in 2015 als ze gezamenlijk de regie voor de patiŽnten en cliŽnten op zich nemen in het nog op te richten Kwaliteitsinstituut. Voor de professionalisering van de organisaties blijft ook geld beschikbaar: tot 2013 krijgt PGOsupport daar 1,9 miljoen euro voor; nadien kunnen andere kennisinstituten ook meedingen naar deze functie.

Harde klappen
De hardste klappen vallen onder de lidverenigingen van alle PGO-organisaties. Zij gaan van
soms 120.000 euro subsidie per jaar naar maximaal 35.000 euro. Organisaties met minder dan 100 leden krijgen helemaal niets meer. Bij de CG-raad zijn 200 lidverenigingen aangesloten, bij
de NPCF 25, bij het LPGGz 19 en Platform VG 18. Door samen te werken met de andere drie koepels kunnen de patiŽntenverenigingen gezamenlijk nog een budget van 2 miljoen ‘verdienen’. Daartoe moeten zij werkplannen indienen bij het nieuw op te richten Kwaliteitsinstituut.
________________________________________________________________________________

Inhoudelijk contactpersoon: Wim Brunenberg:
Pers en communicatie: Ellis van de Bilt

Persbericht LPGGz, 27 mei
Visiebrief Minister Schippers aan TK 'Bundel je kracht, samen sterk', 25 mei 2011
Evaluatierapport subsidieregeling PGO, 13 mei 2011
Concept nieuwe subsidieregeling
 

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 9-6-2011 10:23