MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


GGZ-sector rukt gezamelijk op: bezuinigingen ongekend hard voor cliŽnt
10 juni 2011

Bezuinigingen ongekend hard voor ggz-cliŽnten

Sector vindt maatregelen discriminerend en ontoelaatbaar


 

LPGGz, NVvP en GGZ Nederland zijn verbijsterd over de aangekondigde maatregelen, waarmee VWS-minister Schippers bijna 600 miljoen euro gaat bezuinigen op de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De meest stuitende maatregel is de invoering van een eigen bijdrage voor patiŽnten, die kan oplopen tot wel 425 euro per behandeling; een bedrag dat veel patiŽnten niet zullen kunnen ophoesten. Een eigen bijdrage alleen voor de ggz is bovendien discriminerend voor mensen met een psychische aandoening en biedt geen oplossing voor de huidige financiŽle knelpunten in de zorg.

 

Discrimenerend
Veel mensen met psychische problematiek staan sociaaleconomisch op extra achterstand omdat hun inkomen 30% lager is dan gemiddeld. De ggz-sector wil een bijdrage leveren aan het herstel van de overheidsfinanciŽn, maar het heffen van een forse financiŽle bijdrage aan deze toch al kwetsbare groep mensen is ontoelaatbaar. Daarnaast is een eigen bijdrage allťťn voor mensen met een psychische aandoening discriminerend. Het brengt een onhoudbaar en onrechtvaardig onderscheid aan tussen mensen met een lichamelijke ziekte en mensen met psychische ziekte.

Toegankelijkheid van zorg
PatiŽnten, psychiaters en ggz-instellingen vrezen een fundamentele aantasting van de toegankelijkheid van zorg voor mensen met een psychische aandoening. De bezuinigingen hebben een drempelverhogend effect en zullen grote consequenties hebben voor de kwaliteit van leven van de patiŽnt en zijn/haar directe omgeving. De verwachting is dat mensen met psychische problemen noodzakelijke zorg zullen gaan mijden, met alle gevolgen van dien. In eerdere overleggen met het ministerie van VWS hebben wij collectief gewezen op goede alternatieven om besparingen te realiseren, zonder dat daarvoor ingrijpende pakketmaatregelen of nieuwe eigen bijdragen nodig zijn. Deze alternatieven zijn bijvoorbeeld vereenvoudiging van de financiering, versterking van de eerstelijns ggz, en meer nadruk op ambulantisering, e-mental health en preventie.

De minister kiest nu voor een systeem waarbij de meest ernstig zieke mensen het hardst worden getroffen. Het Landelijk Platform GGz, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en GGZ Nederland accepteren de invoering van deze ontwrichtende en stigmatiserende maatregelen niet en beraden zich op stevige acties. We doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om de eigen bijdrage te verwerpen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor eventuele vragen neemt u contact op met: Ellis van de Bilt, LPGGz, 030-2363765/06-12922306 , Hilke Verdijk, NVvP, 030-282389306/06-83201248/, Welmoed van Rijs, GGZ Nederland, 033-4608940/06-52460394,.

Persbericht 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 14-6-2011 17:47