MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


PatiŽntenkoepels tegen ingrijpen Wtcg: niet weer een ingreep!
2 september 2011

Niet weer een ingreep!

Recent is bekend geworden dat het kabinet voornemens is
de Wtcg, een financiŽle tegemoetkoming in de zorgkosten, gehalveerd of inkomensafhankelijk te maken. De voorgenomen ingreep in de Wtcg is het zoveelste slechte nieuws voor mensen
met een beperking. De belangenbehartigers van patiŽnten, gehandicapten, ouderen en mantelzorgers vragen dit kabinet
met klem om de rekening van de oplopende VWS-begroting en de gevolgen van de financiŽle crisis niet eenzijdig bij mensen met een beperking neer te leggen.   


Het vorige kabinet heeft de aftrekmogelijkheid voor ziektekosten sterk beperkt. De hele kamer vond destijds dat chronisch zieken, ouderen en gehandicapten hiervan niet de dupe mochten worden. Zij hebben jaarlijks gemiddeld € 2.000,- aan meerkosten door hun ziekte of handicap.
Om die reden is de Wtcg ingevoerd. Toch leden velen per saldo nog een aanzienlijk koopkrachtverlies. Door de aangekondigde stapeling van maatregelen wordt deze laatste pleister op de wonde ook nog weggetrokken. De koepels vinden de ingreep onacceptabel en niet uit te leggen aan de achterban. 'Er is veel onrust en verontwaardiging in de achterban'.

CG-Raad, NPCF, Platform VG, LOC zeggenschap in zorg, CSO, Per Saldo, Mezzo en het LPGGz roepen dit kabinet dan ook op de regeling Wtcg overeind te houden. Dit kabinet wil immers dat mensen zelf de verantwoordelijkheid voor hun leven nemen maar treft voortdurend
ingrijpende maatregelen waardoor de mogelijkheden om 'gewoon mee toe doen aan de maatschappij' worden beperkt of onmogelijk gemaakt. De koepels willen daarom graag alle betrokken minsters om tafel om de kwetsbare inkomenspositie van mensen uit de achterban
te bespreken.

Gezamenlijke brief van de koepels

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 15-6-2012 16:55