MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz stelt vragen over de Begroting VWS 2012
3 oktober 2011

De punten die bij het LPGGz vragen opriepen bij lezing van de begrotingsvragen hebben betrekking op art. 42 Gezondheidszorg.
De totale opbrengst van de zgn. 'pakketmaatregelen' (zoals omschreven op pag. 78) wordt geraamd op € 255 miljoen. € 146 miljoen hiervan slaat neer bij de inkomensten Zvw in de vorm van eigen bijdragen tweedelijns ggz (behandeling en verblijf) (pag. 138). Lees verder

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 20-3-2012 16:52