MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Reactie LPGGz op brief van staatssecretarissen VWS en Justitie aan Tweede Kamer
4 oktober 2011

 

Tijdens het Algemeen Overleg op 6 oktober bespreekt de Kamer de door de regering voorgenomen wijzigingen in de stelsels voor jeugd. 
Hier leest u de brief die de staatssecretarissen van VWS en Justitie aan de Tweede Kamer schreven en de reactie van het LPGGz hierop.  

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 20-3-2012 16:52