MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Client toetst kwaliteit Jeugd-GGZ
6 oktober 2011

PERSBERICHT


Utrecht, 6 oktober 2011

CliŽnt toetst kwaliteit Jeugd-GGZ

CliŽnten van de Jeugd-GGZ kunnen vanaf heden hun mening geven over de kwaliteit van zorg die zij ontvangen binnen de Jeugd-GGZ. Het Handboek voor toetsing kwaliteit vanuit CliŽntperspectief wordt 11 oktober gepresenteerd tijdens ’t Podium – Het Kind en het Badwater, over de kwaliteit en toekomst van de Jeugd-GGZ.
Stichting Alexander, het Landelijk Platform GGZ en het Verwey-Jonker Instituut maakten dit handboek speciaal voor de Jeugd-GGZ. Kinderen, jongeren en hun ouders hebben dikwijls een duidelijke mening over de zorg die zij van de Jeugd-GGZ ontvangen en welke verbeteringen mogelijk zijn. Het handboek biedt een variŽteit aan instrumenten om hun ervaringen boven tafel te krijgen. De instellingen voor Jeugd-GGZ bleken zelf behoefte te hebben aan een eigen kwaliteitsinstrument. In samenwerking met enkele van die instellingen en cliŽnten is een set kwaliteitscriteria ontwikkeld. Het Handboek vormt een handvat voor cliŽnten (ouders, jongeren ťn kinderen), medewerkers, directeuren en cliŽntenraden om de criteria te toetsen. Het bevat praktische hulpmiddelen, zoals kinderkaartjes, jongeren- en oudervragenlijsten en panelformats. Het hand boek bevat bovendien een stappenplan voor de uitvoering van de toetsing. Alle Jeugd-GGZ organisaties krijgen het handboek gratis uitgereikt en kunnen ermee aan de slag om de toetsing samen met cliŽnten vorm te geven.
Voor meer informatie: www.cto-jeugdzorg.nl
Gegevens over de publicatie:
"Handboek voor toetsing kwaliteit vanuit cliŽntperspectief".
Kitty Jurrius, Stichting Alexander, Nic Vos de Wael, Landelijk Platform GGZ, Susan Ketner, Verwey-Jonker Instituut.
Financier: Fonds PGO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor de redactie
Landelijk Platform GGZ, Stichting Alexander, en Verwey Jonker Instituut zijn graag bereid mee te werken aan een achtergrondartikel over het Handboek Toetsing Kwaliteit Jeugd GGZ.
Voor meer informatie over het handboek:
Stichting Alexander, Herenmarkt 93-c, 1013 EC Amsterdam, 020-6263929,

Vraag naar Kitty Jurrius, Leo Rutjes of Asia Sarti.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 6-10-2011 17:26