MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Resultaten enquete familie & de GGz
10 oktober 2011

Familie & de GGz


Ggz instellingen hebben hun familiebeleid onvoldoende op orde. Dat blijkt uit een enquête van het meldpunt Meld je zorg van het Landelijk Platform GGz in samenwerking met het Fonds Psychische Gezondheid over de zichtbaarheid van familie in de ggz. Familie wordt te weinig betrokken als hun familielid wordt behandeld binnen de geestelijke gezondheidszorg. Belangrijke conclusie uit het rapport is dat de signalen erop wijzen dat we nog maar aan het begin staan in de ontwikkeling van goed familiebeleid.

resultaten enquete

factsheet

persbericht

criteria familiebeleid

http://www.platformggz.nl/lpggz/projecten_2009_2012/familiebeleid

www.meldjezorg.nl


 


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 12-3-2012 17:31