MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Resultaten meting van de ervaringen van clienten in de Kortdurende Ambulante GGZ en Verslavingszorg
7 november 2011

 

November 2011

CliŽnten in de Kortdurende Ambulante GGZ en Verslavingszorg scoren hoog op de bejegening en informatievoorziening, informatie over cliŽntenrechten en keuzemogelijkheden scoren aanzienlijk lager.

Resultaten
Over het algemeen hebben de cliŽnten positieve ervaringen met de wijze van bejegening door de behandelaars, de informatie over de behandeling en de vervulling van de hulpwensen (scores hoger dan 80%). De ervaringen met de informatie uitwisseling tussen de verschillende behandelaren, keuzemogelijkheden en informatie over cliŽntenrechten scoorden lager (scores onder de 60%).

De meeste verschillen tussen instellingen werden gevonden op de aspecten “informatie over cliŽntenrechten” en “wijze van afronding van de behandeling”.

Wat verder opvalt is dat gemiddeld 1 op de 4 cliŽnten geen informatie over medicatie (soort, werking en bijwerking) zegt te hebben gekregen. Daarnaast is de communicatie tussen behandelaar en huisarts een van de laagst scorende aspecten.

Indien de cliŽnt op de hoogte is van het behandelplan dan is dit plan goed afgestemd met de cliŽnt en heeft hij ook het gevoel gehad dat hij heeft kunnen meebeslissen (scores tussen de 85% en 97%). Echter 38% was niet op de hoogte van het behandelplan. Dit is een duidelijk verbeterpunt.

Meting
In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland, de branche organisatie GGZ Nederland en de patiŽntenorganisatie Landelijk Platform GGZ is begin dit jaar een meting uitgevoerd. Er zijn 29.505 vragenlijsten verstuurd. De gebruikte vragenlijst is opgebouwd uit 11 thema’s die 63 vragen omvatten. De respons komt gemiddeld op 26%. 35 GGZ-instellingen hebben in 2011 deelgenomen aan een meting naar de ervaringen van cliŽnten met stemmingsstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en verslaving met de ambulante GGZ zorg.

Vervolg
In navolging op bovenstaande meting wordt er momenteel een pilottraject gestart waarin onderzocht wordt of en hoe het uitvragen van cliŽntervaringen in de online ROM systemen van de instellingen geÔntegreerd kan worden. Dit geeft de mogelijkheid om op een lager niveau (bijv. afdelingsniveau) vergelijkingen te doen.

De Consumer Quality Index (CQI)
Met een CQ-index is de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van cliŽnten op een gestandaardiseerde manier in kaart te brengen. De vragenlijst geeft inzicht in de ervaringen van cliŽnten met de zorg en wat zij belangrijk vinden. Want kwaliteit van zorg betekent niet alleen dat de zorg voldoet aan regels en richtlijnen van de overheid of de beroepsgroepen, maar ook dat rekening wordt gehouden met de wensen en verwachtingen van cliŽnten of hun vertegenwoordigers. Zorginstellingen willen de ervaringen van de cliŽnt gebruiken bij de verbetering van de kwaliteit en de externe verantwoording, zorgverzekeraars willen de ervaring van de cliŽnt ook meenemen bij de zorginkoop en/of bemiddeling voor hun verzekerden. PatiŽntenorganisaties willen deze resultaten gebruiken als keuze informatie voor de patiŽnt en beleidsbeÔnvloeding. De CQ-index is hiervoor een geŽigend instrument. De systematiek van de CQ-Index is ontwikkeld en wordt bewaakt door het Centrum Klantervaring Zorg.

Contactpersonen
Jaap Schrieke, GGZ Nederland, Telefoon (033) 460 8935, www.ggznederland.nl
Maike Krommendijk, Zorgverzekeraars Nederland, Telefoon (030) 69 88 241 www.zn.nl
Marjan ter Avest, LPGGZ, telefoon (030) 2363765, www.platformggz.nl
Caroline van Weert, directeur Stichting Miletus, Telefoon 030 6988320, www.stichtingMiletus.nl

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 7-11-2011 10:13