MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Reactie LPGGz op beleidsbrief stelselwijziging jeugd "geen kind buiten spel"
28 november 2011

Lees hier de reactie van het Landelijk Platform GGz op de beleidsbrief stelselwijziging Jeugd "Geen kind buiten spel". Het platform heeft er voor gekozen om nog eens namens jeugdigen met psychische problemen, hun familie en andere betrokkenen aandacht te vragen voor de risico's die de voorgenomen stelselwijziging met zich meebrengt.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 20-3-2012 16:52