MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Reactie LPGGz, GGZ Nederland en de NVvP m.b.t. de stelselwijziging Jeugd "Geen kind buiten spel"
6 december 2011

Het Landelijk Platform GGz (LPGGz), GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) vragen aandacht voor de gevolgen van de overheveling van de financiering van de jeugdzorg naar de gemeenten.
Lees hier de brief die de gezamenlijke partijen stuurden aan de leden van de Algemene Commissie Jeugdzorg van de Tweede Kamer.

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 6-12-2011 8:13