MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Update informatie over Wmo en decentralisatie bege...
20 december 2011

Update informatie over Wmo en decentralisatie begeleiding dd. 20 december

• Voor het kerstreces stuurt VWS een brief naar de Tweede Kamer met de aangepaste Wmo wetstekst, met een begeleidend schrijven, ook t.b.v. gemeenten.
De regering zal uitvoering geven aan de moties m.b.t. doeluitkering en inspectietoezicht. De formule wordt dat gemeenten verantwoording moeten gaan afleggen over de besteding van de gedecentraliseerde uitkering voor begeleiding en wanneer ze dit niet goed doen (of het geld niet goed besteden) volgen er sancties; na 3 jaar wordt de aangepaste Wmo geŽvalueerd. IGZ zal toezicht houden op de krachtens de Wmo uitgevoerde begeleiding en op de huishoudelijke verzorging.
• Bij het opstellen van de VNG modelverordening heeft het LPGGz een aantal ggz-specifieke punten ingebracht, zoals ‘begeleiding dient ook voor gedragsbijsturing en –interventie’, ook voor ‘oriŽntatie op tijd en plaats, bewustzijn, herstel, eigen veiligheid en veiligheid van de omgeving’. Deze punten staan nu in de beleidsregels indicatiestelling AWBZ.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 21-12-2011 12:14