MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Decentralisatie begeleiding naar de Wmo
26 januari 2012


Voor het kerstreces stuurde het kabinet het aangepaste Wmo wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. De volgende stap in de bespreking van AWBZ/WMO en begeleiding is nu vastgesteld. Op de agenda van commissie VWS staat dat uiterlijk donderdag 16 februari om 14.00 uur de partijen hun schriftelijke vragen kunnen indienen over het aangepaste wetsvoorstel.
VWS zal dan de antwoorden schriftelijk geven. Daarna zijn er twee mogelijkheden: of er wordt in procedureoverleg besloten tot nog een schriftelijke ronde omdat er vragen nog niet of niet duidelijke beantwoord zijn. Zo niet dan gaat er een plenair overleg in de Tweede Kamer komen met als inzet om de wet aan te nemen.
LPGGz heeft i.s.m. CSO, CG-Raad, NPCF, Per Saldo en Platform VG een aantal vragen opgesteld die we hebben bij dit wetsvoorstel. Zodra deze gereed zijn, vindt u ze op deze website

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 26-1-2012 15:47