MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Invoering van lage ziektelast-criterium voorbarig
26 januari 2012

Minister Schippers wil behandelingen voor aandoeningen met een ‘lage ziektelast’ uit het basispakket halen. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) pleit in een conceptadvies voor geleidelijke invoering. De CG-Raad, NPCF, Landelijk platform GGz, ouderenbond CSO en Platform VG vinden dit voorbarig, gezien de vele problemen en onzekerheden die invoering van dit nieuwe criterium met zich meebrengt.

Aandoeningen met een lage ziektelast kunnen volgens de minister eerder worden beschouwd als een ongemak dan als een echte ziekte. Voorbeelden daarvan zijn oogontstekingen, schimmelinfecties aan de huid of kalknagels.

Het CVZ laat echter zien dat het invoeren van het lage ziektelast-criterium de nodige haken en ogen heeft. Zo zijn er van veel aandoeningen geen betrouwbare gegevens over de ziektelast. Bovendien is ziektelast vaak moeilijk meetbaar. Daar komt bij dat bijvoorbeeld een kalknagel voor de meeste mensen niet meer is dan een ongemak, terwijl die bij diabetici voor complicaties kan zorgen. Daarnaast levert invoering van het criterium de nodige uitvoeringsproblemen op.

Bezuiniging niet gehaald
Het CVZ onderkent dit allemaal. Het wijst er bovendien op dat ook de beoogde bezuiniging van 1,3 miljard hiermee niet zal worden gehaald. Toch pleit het CVZ voor geleidelijke invoering.

De CG-Raad en de NPCF spreken in een gezamenlijke brief hun verbazing hierover uit. Besparingen op het pakket kunnen beter worden bereikt door de efficiency in de zorg te verbeteren, vinden zij.

Het CVZ wil overigens het bezoek aan een huisarts en diagnostiek wel volledig binnen het basispakket houden. Hetzelfde geldt diagnostische tests. NPCF en CG-Raad zijn het hiermee van harte eens. “Het is van grote waarde dat mensen bij een klacht snel en dichtbij professioneel advies kunnen krijgen.”

Vervolg
Het onderwerp lage ziektelast wordt 20 januari besproken in de adviescommissie Pakket van het CVZ. Het is de bedoeling dat het definitieve advies begin februari naar minister Schippers wordt gestuurd. Begin april zal de Kamer hier dan over geÔnformeerd worden. Hierop vooruitlopend zullen de NPCF en CG-Raad gesprekken voeren met Kamerleden.

De brief aan het CVZ

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 20-3-2012 16:52