MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


PatiŽnten en LPGGz naar de rechter over eigen bijdrage ggz
13 februari 2012

Persbericht  
Utrecht, 13 februari 2012

PatiŽnten en LPGGz naar de rechter over eigen bijdrage ggz

Vandaag start het Landelijk Platform GGz met een aantal psychiatrische patiŽnten
een juridische procedure, waarin de rechter wordt gevraagd een oordeel te geven
over de rechtmatigheid van de invoering van de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Als gevolg van deze bezuinigingsmaatregel van minister Schippers moeten sommige patiŽnten op financiŽle gronden noodgedwongen afzien van zorg. Dit lijkt in strijd met het in de Zorgverzekeringswet verankerde recht op zorg.


FinanciŽle drempel
Per 1 januari 2012 betalen patiŽnten die aangewezen zijn op tweedelijns geestelijke gezondheidszorg een eigen bijdrage, die per individu kan variŽren van minimaal 100 tot
circa 2000 euro per jaar. De minister van VWS wil door de drempel naar specialistische zorg
fors te verhogen, besparingen in de ggz bewerkstelligen. Voor sommigen is deze financiŽle drempel echter zo hoog, dat zij daardoor geen aanspraak meer kunnen maken op zorg die voor hen noodzakelijk is en waar zij volgens hun zorgverzekering wel recht op hebben.

Onterecht en stigmatiserend onderscheid
Dat patiŽnten met een psychiatrische aandoening de toegang tot noodzakelijke zorg wordt belemmerd door een eigen bijdrage, terwijl dit voor patiŽnten met een lichamelijke aandoening
niet geldt, is een onterecht onderscheid en dus discriminerend, vindt het Landelijk Platform GGz. Ook is de regel stigmatiserend, alsof geestelijke ziekteverschijnselen minder urgent zijn dan somatische. Daarbij verbaast het Platform zich erover dat het ministerie voorafgaand aan de invoering van de eigen bijdrage geen enkel onderzoek heeft gedaan naar de effecten ervan op
de vraag van verzekerden naar zorg waaraan zij behoefte hebben.

Brede steun
Reden genoeg voor het Landelijk Platform GGz om de invoering van de eigen bijdrage juridisch
te laten toetsen en daarmee op te komen voor de belangen van diegenen die door het besluit
van de minister ernstig geraakt worden. Andere partijen in het veld zoals GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, Parnassia Bavo Groep, Lentis en GGZ Oost Brabant, steunen het Platform en voegen zich
in de gerechtelijke procedure.

Noodzaak
Eerder verzette het Landelijk Platform GGz zich samen met andere partijen al tegen de
invoering van de eigen bijdrage. Zo bezochten circa 10.000 bezorgde patiŽnten, familieleden
en medewerkers in de GGz de door het platform georganiseerde protestmanifestatie op 29 juni jongstleden op het Malieveld in Den Haag en tekenden meer dan 47.000 mensen een petitie.
Dat heeft ertoe geleid dat er met de minister gesprekken gaande zijn over mogelijkheden voor besparingen zonder dat daarvoor ingrijpende pakketmaatregelen of eigen bijdragen nodig zijn. Zolang deze discriminerende en stigmatiserende maatregel niet van tafel is, ziet het Platform
zich genoodzaakt de gang naar de rechter te maken.

_____________________________________________________________________________

Het Landelijk Platform GGz is de koepelorganisatie van 20 cliŽnten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg en vertegenwoordigt ruim ťťn miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep moeten doen op geestelijke gezondheidszorg.

Noot voor redactie (niet voor publicatie): Voor nadere informatie over dit persbericht en contact met woordvoerders kunt u contact opnemen met persvoorlichters LPGGz DaniŽla Cohen of Hanneke van Ommen. Tel: 030 236 3765 of e-mail: of

Persbericht (pdf)


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 13-2-2012 15:17