MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Tweedelijns GGZ stapt over op prestatiebekosting
21 februari 2012

Persbericht van het ministerie van VWS

Tweedelijns GGZ stapt over op prestatiebekostiging

Dinsdag 21 februari 2012

Per 2013 stapt de tweedelijns curatieve GGZ over op prestatiebekostiging.
Hierdoor worden de administratieve lasten van GGZ-instellingen gehalveerd.
Prestatiebekostiging is persoonsgebonden en stimuleert daarmee het bieden
van goede en doelmatige zorg voor de patiŽnt: in de buurt als dat kan, in de
gespecialiseerde GGZ als dat moet.
De ministerraad is vandaag akkoord gegaan met een voorstel van minister
Edith Schippers (VWS) hierover. De Tweede Kamer wordt vandaag in een brief
geÔnformeerd over de invoering van prestatiebekostiging in de GGZ. De
invoering van prestatiebekostiging is onderdeel van integrale bestuurlijke
afspraken over een brede inhoudelijke beleidsagenda, die Schippers met de
GGZ-sector, patiŽntenorganisaties en zorgverzekeraars aan het maken is.

Op dit moment zit de GGZ-sector vast tussen twee systemen. Gebudgetteerde
instellingen worden gefinancierd via de budgetsystematiek, terwijl ze sinds 2008
tegelijkertijd declareren op basis van diagnose behandelingcombinaties (dbc’s). Een
klein deel van de zorgaanbieders heeft al wel prestatiebekostiging. Voor instellingen
en verzekeraars levert dit een ongelijk en ondoorzichtig speelveld op. Bovendien
hebben instellingen hierdoor last van een dubbele administratie. Schippers wil hier
een eind aan maken.

Door invoering van prestatiebekostiging worden instellingen geprikkeld zich van
elkaar te gaan onderscheiden en transparant te zijn over de kwaliteit en effectiviteit
van de behandeling. Door de invoering van zogenaamde ‘bandbreedtetarieven’
nemen daarnaast de mogelijkheden toe om te onderhandelen over de prijs van de
behandeling. Door dit alles krijgen verzekeraars steeds meer mogelijkheden om
scherp zorg in te kopen op basis van de prijs en kwaliteit van de behandeling.
Invoering van prestatiebekostiging moet verantwoord en behoedzaam gebeuren.
Abrupte veranderingen in opbrengsten die alleen een gevolg zijn van de overstap
van budgettering naar prestatiebekostiging wil Schippers voorkomen. Om die reden
wordt 2013 een overgangsjaar, waarin voor instellingen het verschil van wat zij onder
het oude en wat onder het nieuwe systeem bekostigd zouden krijgen wordt gedempt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie: meer informatie bij Roelof Janssens (06 21 10 18 82),
woordvoerder van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees hier de brief van minister Schippers aan de Tweede Kamer m.b.t. de invoering prestatiebekostiging tweedelijns curatieve GGZ.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 21-2-2012 15:07